สินเชื่อ ‘ทองแลกเงิน’ ให้ยืมทุกอาชีพ

สินเชื่อ ‘ทองแลกเงิน’ ให้ยืมทุกอาชีพ

เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่คนทั้งประเทศต่างให้ความสำคัญซึ่งตรงนี้ถือว่าเป็นอีกหนึ่งสินเชื่อดีๆ อีกหนึ่งทางเลือกเพื่อให้หลายๆท่านที่
ประสบปัญหาด้านค่าใช่จ่ายต่างๆ หลังจากสถานการณ์รอบที่ 2ที่ผ่านมาไม่ว่าใครก็ได้รับความลำบากจาก cvd 19 กันทั่วหน้าทั้งค่า
ใช้จ่ายส่วนตัวและครอบครัว และธุรกิจหลายๆคนมีปัญหากันเยอะเพราะว่าไม่ว่าจะเป็นภาครัฐหรือภาคเอกชนก็ได้รับผลกระทบกันหมด -ประกันภัย ไฟฟ้า จำนอง อัยการ องศา สินเชื่อ เงินกู้

บางธุรกิจบางกิจการปิดตัวลงหรือหยุดชั่วคราวหลายๆ มีทรัพย์สินเช่นทองคำก็ต้องไปเข้าโรงจำนำ ทั้งนี้เพื่อหาวงเงินมาเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ
ซึ่งมูลค่าเดิมจะลดน้อยลงมาเยอะและอัตราดอกเบี้ยที่แพงเมื่อเข้าโรงรับจำนำตรงนี้ไม่ต้องกังวลใจล่าสุด สำหรับสินเชื่อตัวให้วางทองปุ๊บ
รับเงินปั๊บตรงนี้รับวงเงินสูงสุด 95% ของทองคำณเวลาที่ทำสัญญาซึ่งอยู่ในอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 0.9 ซึ่งต่ออายุ ได้สูงสุด 18 เดือน -ประกันภัย ไฟฟ้า จำนอง อัยการ องศา สินเชื่อ เงินกู้

ทั้งสะดวกทั้งปลอดภัยมั่นใจในมืออาชีพนเชื่อทองแลกเงิน 1.วางทองปั๊บ…รับเงินปุ๊บ เงินช็อตหมุนไม่ทันเอาทองมาจำนำกับเรา ธนาคาร
ไทยเครดิตร 2.สะดวก ทองปลอดภัย มั่นใจในมืออาชีพ 3.ให้มากว่า รับวงเงินสูงสุด 95% ของราคาทองคำณวันที่ทำสัญญา 4.คุ้มค่ากว่า
ดอกเบี้ยต่ำสุดเพียง 0.9% ต่อเดือน* 5.สบายๆ ต่ออายุ 3 เดือน ผ่อนนานสูงสุด 18 เดือนลักษณะหลักประกัน โดยที่สามารถนำทองคำ -ประกันภัย ไฟฟ้า จำนอง อัยการ องศา สินเชื่อ เงินกู้

แท่งหรือรูปพรรณที่มีความบริสุทธิ์เกิน 93.5% ขึ้นไป มาได้เลย เงื่อนไขวงเงินสินเชื่อ 1.วงเงินสินเชื่อ 3,000–100,000 บาท สัดส่วนการ
ให้สินเชื่อต่อหลักประกัน สูงสุดไม่เกิน 95% ดอกเบี้ย 1.1% ต่อเดือน 3.วงเงินสินเชื่อ 100,001–200,000 บาท สัดส่วนการให้สินเชื่อ
ต่อหลักประกัน สูงสุดไม่เกิน 90% ดอกเบี้ย 0.9% ต่อเดือน คุณสมบัติผู้ยืม 1.ต้องมีอายุ 20–70 ปี 2.ต้องไม่เป็นบุคคลที่พิทักษ์ทรัพย์ -ประกันภัย ไฟฟ้า จำนอง อัยการ องศา สินเชื่อ เงินกู้

3.ต้องไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 4.ต้องไม่เป็นบุคคลที่ทำธุรกรรมผิดกฎหมายเอกสารประกอบการสมัคร 1.สำเนาบัตรประชาชน ของผู้ทำสัญญา
2.สำเนาบัญชีเงินฝากที่มีเงินเข้าย้อนหลัง 3 เดือน หรือสมุดบัญชีเงินฝาก ของผู้ทำสัญญา ขั้นตอนการทำธุรกรรมสินเชื่อแบบผ่อนชำระ
1.ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสาร 2.ตรวจสอบคุณภาพหลักประกันที่นำมาเป็นหลักประกัน 3.ดำเนินการพิจารณาตามข้อกำหนดของธนาคาร -ประกันภัย ไฟฟ้า จำนอง อัยการ องศา สินเชื่อ เงินกู้

4.แจ้งผลอนุมัติสินเชื่อ 5.ลงนามในสัญญา พร้อมรับเงินสดอัตราดอกเบี้ย อัตราดอกเบี้ยเป็นประเภทอัตราดอกเบี้ยลอยตัวตลอดอายุสัญญา
โดยคานวณดอกเบี้ย แบบลดต้นลดดอก (Effective interest rate) ดังนี้ 1.อัตราดอกเบี้ย:MGR-5.75%ต่อปี(ปัจจุบัน 10.80%ต่อปี)
ปัจจุบัน MGR = 16.55% ต่อปี 2.จ่ายดอกเบี้ยทุกเดือนวิธีการคานวณดอกเบี้ย=เงินต้น X อ้ตราดอกเบี้ยต่อปี/365 X จำนวนวัน -ประกันภัย ไฟฟ้า จำนอง อัยการ องศา สินเชื่อ เงินกู้

ที่มา : https://clickdoo24.com/13264/