‘ออมสิน’ พักชำระเงินต้น ส่งดอกตามกำลัง – สินเชื่อ

‘ออมสิน’ พักชำระเงินต้น ส่งดอกตามกำลัง

นายวิทัย รัตนากร ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน เปิดเผยว่า จากการติดตามตรวจสอบประวัติการชำระหนี้ของลูกหนี้สินเชื่อต่าง ๆ
ของธนาคารที่ได้รับผลกระทบอย่างต่อเนื่องจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 พบว่าขณะนี้มีลูกหนี้จำนวนหนึ่งที่ได้รับความเดือดร้อน

และเริ่มประสบปัญหาผิดนัดชำระหนี้ ดังนั้น เพื่อเป็นการช่วยเหลือและประคับประคองไม่ให้ลูกหนี้ต้องเสียประวัติกลายเป็นหนี้ NPLs ซึ่งจะ
เป็นอุปสรรคในการขอสินเชื่อหรือทำธุรกรรมทางการเงินอื่นอีกในอนาคต ธนาคารออมสินจึงประชาสัมพันธ์แจ้งให้ลูกหนี้กลุ่มนี้ติดต่อธนาคาร

เพื่อหาแนวทางแก้ไขหนี้ร่วมกันตามมาตรการช่วยเหลือเป็นรายบุคคลมาตรการช่วยเหลือลูกหนี้ในครั้งนี้ ให้สิทธิเฉพาะสินเชื่อบางประเภท
ได้แก่ สินเชื่อเคหะ สินเชื่อไทรทอง สินเชื่อธุรกิจ สินเชื่อครูและบุคลากรทางการศึกษา สินเชื่อสวัสดิการ และสินเชื่อธนาคารประชาชน

โดยลูกหนี้ที่ค้างชำระไม่เกิน 90 วัน และสถานะบัญชียังไม่เป็น NPLs สามารถเลือกเมนูบนแอปพลิเคชัน MyMo เพื่อเข้าร่วมมาตรการได้อัตโนมัติ
ธนาคารได้พิจารณาแผนชำระหนี้ของลูกหนี้แต่ละรายตามความเหมาะสมสอดคล้องกับความสามารถในการชำระหนี้เป็นรายบุคคล ให้ลูกหนี้ได้ – สินเชื่อ

พักชำระเงินต้น และจ่ายดอกเบี้ยเต็มจำนวนหรือจ่ายบางส่วน ภายในกำหนดระยะเวลาของแต่ละแผนชำระหนี้ที่ธนาคารอนุมัติให้ กรณีที่ลูกหนี้
ไม่สะดวกกดใช้สิทธิ์อัตโนมัติผ่าน MyMo สามารถไปติดต่อดำเนินการได้ที่ธนาคารออมสินทุกสาขาทั่วประเทศ ประเภทของลูกหนี้แบบไหน -สินเชื่อ

ที่สามารถพักชำระหนี้ได้ คนที่จะได้รับสิทธิจะเป็นลูกหนี้สินเชื่อบางประเภทเท่านั้น ได้แก่ สินเชื่อเคหะ, สินเชื่อไทรทอง สินเชื่อธุรกิจ
สินเชื่อครูและบุคลากรทางการศึกษา สินเชื่อสวัสดิการ และสินเชื่อธนาคารประชาชน เงื่อนไขอื่น ๆ เพิ่มเติมจากลูกหนี้กลุ่มดังกล่าว

ต้องเป็นยังไงถึงร่วมมาตรการได้ ต้องเป็นลูกหนี้ที่ค้างชำระไม่เกิน 90 วัน และสถานะบัญชียังไม่เป็น NPLs ออมสิน ผุดโครงการ
พักชำระเงินต้น ส่งดอกเบี้ยตามกำลัง แก้ปัญหาลูกหนี้ติดภาระจ่ายหนี้ช่วงโควิด 19 ไม่ได้ หมดเขต 30 มิถุนายน 2564 -สินเชื่อ

วิธีเข้าร่วมมาตรการการพักชำระหนี้ สามารถกดเข้าร่วมมาตรการผ่านแอปฯ MyMo โดยธนาคารได้พิจารณาแผนชำระหนี้ของลูกหนี้
แต่ละรายตามความเหมาะสม สอดคล้องกับความสามารถในการชำระหนี้รายบุคคล โดยลูกหนี้สามาถพักชำระเงินต้น หรือจ่ายดอกเบี้ย -สินเชื่อ

เต็มจำนวน หรือจ่ายบางส่วน ภายในระยะเวลาของแต่ละแผนชำระหนี้ที่ธนาคารอนุมัติ ลูกหนี้ที่ไม่สะดวกกดใช้สิทธิ์ผ่านแอปฯ Mymo
สามารถติดต่อธนาคารออมสินได้ทุกสาขา ทั้งนี้ ลูกหนี้ที่เริ่มประสบปัญหาค้างชำระและจำเป็นต้องแก้ไขหนี้ก่อนเสียประวัติ กลายเป็น NPLs -สินเชื่อ

สามารถเลือกเข้ามาตรการช่วยเหลือได้ตั้งแต่บัดนี้ – 30 มิถุนายน 64 สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ธนาคารออมสินทุกสาขา และที่ Call Center โทร. 1115. -สินเชื่อ