เช็คเงื่อนไข ‘ม.33เรารักกัน’ และ ‘เราผูกพัน’

เช็คเงื่อนไข ‘ม.33เรารักกัน’ และ ‘เราผูกพัน’

เมื่อรัฐบาลกำลังจะคลอดโครงการใหม่ป้ายแดง ภายใต้ชื่อ “เราผูกพัน” ซึ่งเป็นมาตรการช่วยเหลือ “ข้าราชการ” ผู้มีรายได้น้อย
จำนวนประมาณ 1 ล้านคน ซึ่งปล่อยโครงการต่อจาก “ม33เรารักกัน” ที่เป็นมาตรการเยียวยากลุ่มลูกจ้าง “ผู้ประกันตน มาตรา33”
ลองมาเช็คลิสต์ความเหมือนและความต่างของสองมาตรการนี้กันหน่อย 1. หลักการของโครงการ “เราผูกพัน” vs “ม33เรารักกัน”

โครงการ “เราผูกพัน” : แจกเงินเยียวยาเพื่อช่วยเหลือ “ข้าราชการ” ผู้มีรายได้น้อย ที่มีจำนวนประมาณ 1 ล้านคน และลูกจ้าง
หรือพนักงานรัฐอีก 2 แสนคน โดยการช่วยเหลือจะเป็นในลักษณะช่วยลดค่าครองชีพ ขณะนี้อยู่ระหว่างขั้นตอนสรุปรายละเอียดต่างๆ
เบื้องต้นกระทรวงการคลังมีข้อมูลข้าราชการที่เหมาะสมได้รับสิทธิอยู่ในระบบหมดแล้ว คาดว่าจะได้เงินน้อยกว่า 4,000 บาทต่อคน
โครงการ “ม33เรารักกัน” : เป็นมาตรการช่วยเหลือแบ่งเบาภาระค่าครองชีพสำหรับ “ผู้ประกันตนมาตรา 33” ที่มีจำนวนประมาณ

9.2 ล้านคน ด้วยการมอบเงินเยียวยาจำนวน 4,000 บาทต่อคน แบ่งโอนจ่ายสัปดาห์ละ 1,000 บาท 2. เงื่อนไข/คุณสมบัติ
“เราผูกพัน” vs “ม33เรารักกัน” โครงการ “เราผูกพัน” เป็นข้าราชการ/ลูกจ้างพนักงานในหน่วยงานรัฐ ต้องเป็นข้าราชการผู้มีรายได้น้อย
(ข้าราชการที่มีรายได้สูงจะไม่ได้รับสิทธิในมาตรการนี้)ข้าราชการที่มีสิทธิ ไม่จำเป็นต้องลงทะเบียน เนื่องจากคลังมีฐานข้อมูลอยู่ในระบบแล้ว

คาดว่ามาตรการนี้ จะได้ข้อสรุปหลังเทศกาลสงกรานต์ 2564 โครงการ “ม33เรารักกัน” มีสัญชาติไทย มีเงินฝากทุกบัญชีรวมกันไม่เกิน 5 แสนบาท
ดูข้อมูล ณ ​วันที่ 31 ธันวาคม 2563 เป็นผู้ที่อยู่ในมาตรา 33 ของผู้ประกันตน โดยมีข้อมูลอยู่ในระบบประกันสังคม ณ วันที่ 15 ก.พ.64
หรือเคยเป็นผู้ประกันตนมาตรา 33 เมื่อวันที่ 19 ม.ค.64เป็นผู้ที่ไม่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ (บัตรคนจน) เป็นผู้ที่ไม่ได้รับสิทธิโครงการ “เราชนะ”

3. การโอนเงิน/การใช้เงิน “เราผูกพัน” vs “ม33เรารักกัน”โครงการ “เราผูกพัน” : หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกำลังพิจารณาว่าจะจ่ายเงินในรูปแบบใด
จึงจะเหมาะสมกับสถานการณ์ที่สุด ซึ่งอาจจะเป็นหนึ่งในสองวิธี ดังนี้ 1.โอนเงินเข้าแอพพลิเคชั่น “เป๋าตัง” หรือ 2. โอนเงินใส่บัญชีธนาคารข้า
ราชการรายได้น้อยโดยตรง ส่วนจะเลือกใช้วิธีใดต้องขอทบทวนก่อน เพราะข้าราชการบางส่วนอยู่ในโครงการคนละครึ่ง ซึ่งใช้จ่ายผ่านแอพฯ “เป๋าตัง” อยู่แล้ว

โครงการ “ม33เรารักกัน” : รับโอนเงินเป็นรายสัปดาห์ๆ ละ 1,000 บาท จนครบ 4,000 บาท (เงินงวดแรกที่จะได้ขึ้นอยู่กับว่ากดยืนยันตัว
ตนช่วงไหนได้รับสิทธิจะสามารถใช้วงเงินเยียวยา ได้จนถึงวันที่ 31 พ.ค.2564 โดยในแต่ละสัปดาห์ไม่จะเป็นต้องใช้จำนวนให้หมด สามารถ
เก็บสะสมไว้ใช้ได้จนถึงวันสิ้นสุดมาตรการ ซึ่งไม่สามารถกดออกมาเป็นเงินสดได้ ส่วนการใช้จ่ายเงินนั้นสามารถใช้ซื้อสินค้าและจ่ายค่าบริการกับร้านค้าที่เข้าร่วมมาตรการ

ที่มา : https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/928022