‘ไทรทองอเนกประสงค์’ ผ่อนนาน 25 ปี

‘ไทรทองอเนกประสงค์’ ผ่อนนาน 25 ปี

มีบริการสินเชื่อที่น่าสนใจ มาแนะนำทุกคนกันอีกแล้วสำหรับสินเชื่อเงินให้กู้ยืมจากทาง ธนาคารออมสินสินเชื่อไทรทองอเนกประสงค์ที่สามารถ
กู้ยืมเงิน ได้รายละไม่เกิน 300,000 บาท สมัคร กู้ยืมเงิน ได้ทุกอาชีพ ไม่วาจะเป็นอาชีพอิสระ พนังงานประจำ หรือ เจ้าของกิจการ ก็สามารถ
สมัครกู้ยืมเงินได้ สินเชื่อเงินกู้ยืม จากธนาคาร ออมสิน สินเชื่อไทรทองอเนกประสงค์ เป็นสินเชื่อที่เปิดโอกาศให้ ใครที่กำลังเดือดร้อนเรื่องเงิน
หมุนเงินใช้จ่ายไม่ทัน หรือต้อง เงินกู้ยืม เพื่อเป็นเงินเพื่อใช้จ่ายสำรองในยามจำเป็น สินเชื่อไทรทองอเนกประสงค์ ออกแบบมา เพื่อรองรับ -ประกันภัย ไฟฟ้า จำนอง อัยการ องศา สินเชื่อ เงินกู้

ทุกความต้องการ ไม่ว่าจะเป็นการ ขอสินเชื่อ เพื่อไปใช้ในการท่องเที่ยว หรือ ซื้อรถ และ ใช้เป็น ค่ารักษาพยาบาล ผ่อนจ่ายสบายๆ โดย
จุดประสงค์ของบริการ สินเชื่อเงินให้กู้ยืม ไทรทองอเนกประสงค์ จาก ธนาคารออมสิน นั้นคือ เพื่อการอุปโภคบริโภค เพื่อไถ่ถอนจำนองจาก
สถาบันการเงินอื่น(ที่มีวัตถุประสงค์เพื่อการอุปโภคบริโภค)เพื่อใช้ในการประกอบอาชีพ ที่ไม่ใช่ในการลงทุนเพื่อการประกอบธุรกิจ หากสนใจ
สามารถดูรายละเอียดตามนี้ได้เลยรายละเอียด กู้ยืมเงิน สินเชื่อไทรทองอเนกประสงค์ 1.กรณีใช้บุคคล มาค้ำประกัน กู้ยืมเงิน ได้ที่ ไม่เกิน -ประกันภัย ไฟฟ้า จำนอง อัยการ องศา สินเชื่อ เงินกู้

300,000 บาท ต่อราย 2.กรณีใช้หลักทรัพย์ มาค้ำประกัน กู้ยืมเงิน ได้ที่ ไม่เกิน 10,000,000 บาท ต่อราย กรณีที่ใช้หลักทรัพย์มาค้ำประกัน
มีหลักเกณฑ์ ต่อไปนี้ -กู้ยืมเงิน ได้ ที่ไม่เกิน 90% ของราคา การประเมิน หลักทรัพย์ และ ที่ดิน พร้อมอาคาร -กู้ยืมเงิน ได้ ที่ไม่เกิน 85%
ของราคา การประเมิน ห้องชุด -กู้ยืมเงิน ได้ที่ ไม่เกิน 80% ของราคา การประเมิน ที่ดิน อัตราดอกเบี้ย สินเชื่อไทรทองอเนกประสงค์ -ประกันภัย ไฟฟ้า จำนอง อัยการ องศา สินเชื่อ เงินกู้

-การคิดดอกเบี้ย ให้เป็นไป ตามธนาคารออมสินกำหนด ระยะเวลา ในการชำระเงินคืน สินเชื่อไทรทองอเนกประสงค์ สามารถชำระคืน เงินกู้ยืม
ได้ที่ไม่เกิน 25 ปี เริ่มนับตั้งแต่ เดือนแรก ที่ต้องชำระเงินคืน รวมทั้ง ดอกเบี้ย ในงวดแรก ตามสัญญา มีหลักเกณฑ์ ดังนี้ -กู้ยืมเงิน ที่ไม่เกิน
300,000 บาท ชำระเงินคืนได้ที่ ไม่เกิน 7 ปี -กู้ยืมเงิน เกิน 300,000 บาท ชำระเงินคืนได้ที่ ไม่เกิน 25 ปี วิธีสมัคร กู้ยืมเงิน สินเชื่อ -ประกันภัย ไฟฟ้า จำนอง อัยการ องศา สินเชื่อ เงินกู้

ไทรทองอเนกประสงค์ สำหรับผู้ที่สนใจ สินเชื่อเงินกู้ยืม ออมสิน ไทรทองอเนกประสงค์ สามารถติดต่อได้ที่ ธนาคารออมสิน ทุกสาขาทั่วประเทศ
คุณสมบัติสมัคร กู้ยืมเงิน สินเชื่อไทรทองอเนกประสงค์ -บุคคลธรรมดา -มีอาชีพ และ รายได้ ที่แน่นอน -มีอายุ 20 ปี ขึ้นไป เมื่อรวมอายุของผู้กู้
กับระยะเวลา การชำระเงินคืน จะต้อง ไม่เกิน 65 ปี หลักประกัน สินเชื่อไทรทองอเนกประสงค์ กรณีที่ใช้ บุคคลมาค้ำประกัน -ใช้บุคคลเพื่อ
มาค้ำประกัน ได้เกิน 1 คน ผู้ที่มาค้ำประกัน จะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้ -มีอายุ 25 ปี ขึ้นไป -มีที่อยู่อาศัยที่แน่นอน และ ติดต่อได้ -ประกันภัย ไฟฟ้า จำนอง อัยการ องศา สินเชื่อ เงินกู้

-ผู้ที่มาค้ำประกัน หากเป็นข้าราชการ ต้องมีเงินเดือน 18,000 บาท ขึ้นไป -ผู้ที่มาค้ำประกัน หากเป็นพนักงาน รัฐวิสาหกิจ หรือ องค์กรของรัฐ
หรือ เจ้าหน้าที่หน่วยงานภาครัฐ ต้องมีเงินเดือน 25,000 บาท ขึ้นไป -ผู้ที่มาค้ำประกัน หากเป็นพนักงาน ที่มีรายได้ ประจำ ของทางบริษัทเอกชน
ต้องมีเงินเดือน 30,000 บาท ขึ้นไป -ผู้ที่มาค้ำประกัน หากเป็น ผู้ประกอบอาชีพอิสระ ต้องมีรายได้เฉลี่ย 30,000 บาท ต่อเดือน ขึ้นไป -ประกันภัย ไฟฟ้า จำนอง อัยการ องศา สินเชื่อ เงินกู้

-ในกรณีที่ใช้ ที่ดิน หรือ ที่ดินพร้อมอาคาร หรือ ห้องชุด มาค้ำประกัน ใช้หลักเกณฑ์ ดังต่อไปนี้ หลักทรัพย์ที่นำมา ค้ำประกัน เป็นของผู้ที่กู้
หรือ บุคคลอื่นๆ -หลักทรัพย์ที่นำมา ค้ำประกัน ตั้งอยู่ในแหล่งที่มีความเจริญ มีไฟฟ้า สาธารณูปโภค และมีทาง สาธารณประโยชน์ รถยนต์
สามารถผ่านเข้าและออกได้แบบสะดวก ติดต่อสอบถามได้ที่ธนาคารออมสินทุกสาขาทั่วประเทศ หรือ Call Center โทร.1115 -ประกันภัย ไฟฟ้า จำนอง อัยการ องศา สินเชื่อ เงินกู้

ที่มา : https://khaoweb.com/46991/