ออมเงินแค่เดือนละ 1 พัน ก็โตเป็น 1 แสนได้

เงินลงทุนน้อยก็รวยได้
ออมเงินแค่เดือนละ 1 พัน ก็โตเป็น 1 แสนได้ ด้วยกองทุน RMF

กุญแจสำคัญของเรื่องนี้ คือ แม้จะมีเงินลงทุนน้อยก็สามารถลงทุนแบบสม่ำเสมอได้ทุกเดือน (DCA)

และมีโอกาสสร้างเงินแสนได้ ผ่านการลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (RMF)

สำหรับผู้ที่ต้องการเก็บออมและลงทุนระยะยาว เพื่อนำเงินทุนและดอกผลที่ได้ไว้ใช้ยามเกษียณ!!

โดยเพียงลงทุนแค่เดือนละ 1 พันบาท แต่ถ้ามีมากกว่านี้ก็นำมาลงทุนมากกว่าได้

ซึ่งจะสามารถสร้างฝันให้เป็นจริงได้ทั้งเงินแสนและเงินล้าน!!ถึงแม้การลงทุนจะมีความเสี่ยง

แต่ถ้าลงทุนยาวๆสม่ำเสมอ และเลือกลงทุนในสินทรัพย์ที่มีความปลอดภัย มีผลการดำเนินงานดี

และมีผู้เชี่ยวชาญคอยดูแลเงินลงทุนให้ ก็สามารถลดความเสี่ยงได้ ดังนั้นกองทุน RMF

จึงเป็นทางเลือกหนึ่งสำหรับผู้ที่ต้องการลงทุนระยะยาว เพราะถูกออกแบบมาให้เป็นแหล่งออมเงิน

เพื่อให้มีเงินไว้ใช้อย่างเพียงพอในวัยเกษียณ แถมระหว่างทางที่ซื้อก็ได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีด้วย

แต่ต้องเลือกกองทุน RMF ที่ใช่!! สำหรับเรา โดยต้องดูเงื่อนไขให้ดีก่อนตัดสินใจ เพราะกองทุน RMF

มีเงื่อนไขในการซื้อขายที่มากกว่าการลงทุนในกองทุนรวมทั่วไป

สำหรับขั้นตอนการเลือกลงทุนในกองทุน RMF ต้องพิจารณานโยบายการลงทุนของกองทุนรวมนั้นๆ

ว่าสอดคล้องกับระดับความเสี่ยงที่เรารับได้หรือไม่-ค่าธรรมเนียมกองทุน-ผลงานของผู้จัดการกองทุน

รวมถึงผลตอบแทนย้อนหลังของแต่ละกองทุน เมื่อเทียบกับกองทุนรวมที่มีนโยบายลงทุนใกล้เคียงกัน