‘กยศ.’ เปิดโอกาส นักเรียน-นักศึกษาป.โท

ยื่นกู้ผ่านมือถือไม่ยุ่งยากอีกต่อไป!
‘กยศ.’ เปิดโอกาส นักเรียน-นักศึกษาป.โท กู้ยืมได้ 200,000 บาท/ปี

กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) เตรียมงบประมาณ 38,000 ล้านบาท สำหรับการให้กู้ยืมปีการศึกษา 2564 สร้างโอกาสทางการศึกษาให้นักเรียน นักศึกษา 624,000 ราย
พร้อมให้ปริญญาโทกู้เรียนได้ ยื่นขอกู้ยืมผ่านสมาร์ตโฟน ด้วยแอปพลิเคชัน “กยศ. Connect” เริ่ม 1 เม.ย.64 -ประกันภัย ไฟฟ้า จำนอง อัยการ องศา สินเชื่อ เงินกู้

นายชัยณรงค์ กัจฉปานันท์ ผู้จัดการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ได้เปิดเผยว่า ในปีการศึกษา 2564 กองทุนได้เตรียมเงินงบประมาณให้กู้ยืม
จำนวน 38,000 ล้านบาท เพื่อรองรับนักเรียน นักศึกษาจำนวนกว่า 624,000 ราย สามารถกู้ยืมได้สูงสุดถึง 200,000 บาทต่อปี -ประกันภัย ไฟฟ้า จำนอง อัยการ องศา สินเชื่อ เงินกู้

ขึ้นอยู่กับหลักสูตรสาขาวิชาหรือประเภทวิชาที่เลือกเรียน โดยนักเรียน นักศึกษาสามารถยื่นกู้ผ่านแอปพลิเคชัน “กยศ. Connect”
ได้ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2564 เป็นต้นไป และสอบถามรายละเอียดได้ที่สถานศึกษาที่ผู้กู้ประสงค์จะศึกษาต่อ -ประกันภัย ไฟฟ้า จำนอง อัยการ องศา สินเชื่อ เงินกู้

พร้อมกันนี้ ในปีการศึกษา 2564 นี้ เป็นปีแรกที่กองทุนให้กู้ยืมเงินแก่นักศึกษาระดับปริญญาโท สำหรับเงื่อนไขการกู้ยืมแบ่งเป็น 4 ลักษณะ
ดังนี้ ลักษณะที่ 1 นักเรียนหรือนักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ลักษณะที่ 2 นักเรียนหรือนักศึกษาที่ศึกษาในสาขาวิชาที่เป็นความต้องการหลัก -ประกันภัย ไฟฟ้า จำนอง อัยการ องศา สินเชื่อ เงินกู้

ซึ่งมีความชัดเจนของการผลิตกำลังคนและมีความจำเป็นต่อการพัฒนาประเทศ ลักษณะที่ 3 นักเรียนหรือนักศึกษาที่ศึกษาในสาขาวิชาขาดแคลน
หรือที่กองทุนมุ่งส่งเสริมเป็นพิเศษ ลักษณะที่ 4 นักเรียนหรือนักศึกษาที่เรียนดีเพื่อสร้างความเป็นเลิศ โดยให้กู้ในระดับปริญญาโท -ประกันภัย ไฟฟ้า จำนอง อัยการ องศา สินเชื่อ เงินกู้

ทั้งนี้ สามารถตรวจสอบรายละเอียดสาขาวิชาและเงื่อนไขการให้กู้ยืมทั้ง 4 ลักษณะได้ที่เว็บไซต์กองทุน www.studentloan.or.th กองทุนขอยืนยันว่า
กองทุนจะเป็นหลักประกันของทุกครอบครัว เพื่อให้บุตรหลานและนักเรียน นักศึกษารุ่นหลังมีโอกาสเข้าถึงการศึกษาได้ทุกคน โดยไม่มีการจำกัดโควตาการให้กู้ยืมแต่อย่างใด
หากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามได้ที่ไลน์บัญชีทางการ “กยศ.” หรือโทร. 0 2016 4888 -ประกันภัย ไฟฟ้า จำนอง อัยการ องศา สินเชื่อ เงินกู้