เปิดขั้นตอนกดรับ 4,000 – สินเชื่อ

ขั้นตอนกดรับเงิน 4,000 บาท
เตรียมตรวจสอบ ‘ม33 เรารักกัน’ ว่าจะได้รับสิทธิหรือไม่

ผู้ประกันตนที่ได้ลงทะเบียน ม33 เรารักกัน รับเงินเยียวยา 4,000 บาทไปแล้วนั้น เตรียมตัวกดตรวจสอบสิทธิได้ตั้งแต่วันที่ 15 มีนาคมนี้เป็นต้นไป ว่าจะได้รับสิทธิหรือไม่ ผ่านเว็บไซต์ www.ม33เรารักกัน.com หากไม่ได้รับสิทธิ สามารถยื่นทบทวนได้ผ่านเว็บไซต์เช่นกัน

สำหรับผู้ที่ได้รับสิทธิ ม33 เรารักกัน แล้ว ให้ยืนยันตัวผ่านแอพพลิเคชั่น “เป๋าตัง” มีขั้นตอนดังนี้
– ดาวน์โหลดแอพพลิเคชั่น เป๋าตัง พร้อมกรอกข้อมูลส่วนตัว ระบุเบอร์โทรศัพท์ จากนั้นจะได้รับรหัส OTP นำเลขที่ได้จาก SMS มากรอกที่โทรศัพท์มือถือ
– ยอมรับเงื่อนไขการบริการของแอพพลิเคชั่น พร้อมใส่รหัสในการเข้าใช้บริการทุกครั้ง สินเชื่อ

– เปิด G-wallet เพื่อใช้จ่ายในมาตรการ ม33เรารักกัน คนละครึ่ง เราชนะ และมาตรการอื่นๆ
– กดยืนยันตัวตน โครงการ ม33 เรารักกัน ที่จะโชว์ขึ้นมาบนแอพพลิเคชั่น เป๋าตัง – สินเชื่อ

สถานที่เข้าร่วมโครงการ
– ร้านถุงเงินธงฟ้าประชารัฐ
– ร้านค้าคนละครึ่ง

– ร้านค้าเราชนะ
– ขนส่งสาธารณะที่เข้าโครงการ รถแท็กซี่ มอเตอร์ไซค์วิน รถไฟฟ้า

ไทม์ไลน์รับเงินใหม่ ทั้งนี้ คณะรัฐมนตรี ได้ปรับรายละเอียดใหม่ โดยขยายระยะเวลาการยืนยันตัวตนรับสิทธิในแอพพลิเคชั่นเป๋าตัง เป็นวันที่ 15 มีนาคม – 31 พฤษภาคม ปรับเวลาการโอนเงินเข้าจากเดิม 1,000 บาท ทุกวันจันทร์ที่ 22 , 29 มีนาคม , 5 และ 12 เมษายน รวม 4,000 บาท สินเชื่อ ปรับเป็น 3 กลุ่ม ได้แก่

– กลุ่มที่ 1 ผู้ที่ได้รับสิทธิเปิดใช้งานและกดยืนยันตัวตนเพื่อเข้าใช้งานแอปเป๋าตัง ระหว่างวันที่ 15 มี.ค.– 30 พ.ค.2564 หากมีการกดยืนยันตัวตนในระหว่างวันที่ 15 – 21 มี.ค. 64 จะได้รับวงเงินผ่าน

แอปเป๋าตังสัปดาห์ละ 1,000 บาท ทุกวันจันทร์ของทุกสัปดาห์ต่อเนื่องกัน 4 สัปดาห์ โดยจะได้รับวงเงินครั้งแรกในวันที่ 22 มี.ค.2564 จากนั้นจะได้รับวงเงินสัปดาห์ละ 1000 บาท ในวันที่ 29 มี.ค., 5 และ 12 เม.ย.2564 – สินเชื่อ

– กลุ่มที่ 2 ผู้ที่กดใช้งานและยืนยันตัวตนเพื่อรับสิทธิระหว่างวันที่ 22 มี.ค.-11 เม.ย.2564 จะได้รับวงเงินครั้งแรกที่กดใช้งาน เป็นจำนวนวงเงินสะสมนับตั้งแต่วันที่ 22 มี.ค.2564 จนถึงวันที่กดใช้งานและจะได้รับวงเงินสินเชื่อสัปดาห์ละ 1000 บาท ทุกวันจันทร์ของทุกสัปดาห์ ต่อเนื่องจนครบ 4,000 บาท

– กลุ่มที่ 3 ผู้ที่กดใช้งานและยืนยันตัวตนเพื่อรับสิทธิระหว่างวันที่ 12 เม.ย.-31 พ.ค. 2564 จะได้รับวงเงินสะสมในวันที่กดใช้งานครั้งเดียว ที่จำนวน 4,000 บาท

About Supatrugee Truststore Columnist

View all posts by Supatrugee Truststore Columnist →