ค่ารักษาบัญชีแต่ละธนาคาร-สินเชื่อ เงินกู้

ค่ารักษาบัญชีแต่ละธนาคาร-สินเชื่อ เงินกู้

หลายคนอาจจะยังไม่ทราบว่า การเปิดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ทิ้งไว้โดยไม่มีความเคลื่อนไหวอะไรเลยตามเงื่อนไขของแต่ละธนาคาร เราจะถูกเก็บค่าธรรมเนียมในการรักษาบัญชีนั้น ๆ ทุกเดือน บางคนมารู้ตัวอีกทีเงินฝากก็อาจจะหมดบัญชีไปแล้วก็ได้-สินเชื่อและเงินกู้

เพราะฉะนั้น มาดูกันดีกว่าว่า ปัจจุบันแต่ละธนาคารมีค่าธรรมเนียมในการเก็บรักษาบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ทั่วไปที่ไม่มีการเคลื่อนไหวเป็นจำนวนเท่าไหร่ และกำหนดเกณฑ์ขั้นต่ำอย่างไรบ้าง เพื่อที่เราจะได้ไม่ต้องเสียค่ารักษาบัญชีเงินฝากแบบไม่ได้ตั้งใจ-สินเชื่อและเงินกู้

เช็ค สถาบันการเงิน , ระยะเวลาที่ไม่เคลื่อนไหว,ยอดเงินคงเหลือต่ำกว่า (เฉพาะบัญชีออมทรัพย์ทั่วไป ไม่รวมออมทรัพย์พิเศษอื่น ๆ),ค่ารักษาบัญชี ตามลำดับ-สินเชื่อและเงินกู้

ธนาคารกรุงเทพ 1 ปีขึ้นไป ยอดเงินคงเหลือต่ำกว่า 2,000 บาท 50 บาท/เดือน
ธนาคารกรุงไทย 1 ปีขึ้นไป ยอดเงินคงเหลือต่ำกว่า 2,000 บาท 50 บาท/เดือน
ธนาคารไทยพาณิชย์ 1 ปีขึ้นไป ยอดเงินคงเหลือต่ำกว่า 2,000 บาท 50 บาท/เดือน
ธนาคารกสิกรไทย 1 ปีขึ้นไป ยอดเงินคงเหลือต่ำกว่า 2,000 บาท 50 บาท/เดือน
-สินเชื่อและเงินกู้

ธนาคารออมสิน (ยกเว้นบัญชีส่วนราชการ องค์การรัฐ รัฐวิสาหกิจ บัญชีกองทุนสงเคราะห์โรงเรียนราษฎร์ บัญชีค่าทดแทนการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ บัญชีเงินฝากของเด็กที่มีอายุไม่เกิน 20 ปี และบัญชีที่ได้ยกเว้นพิเศษ) สินเชื่อ เงินกู้
1 ปีขึ้นไป 500 บาท 20 บาท/เดือน

ธนาคารอาคารสงเคราะห์ 1 ปีขึ้นไป ยอดเงินคงเหลือต่ำกว่า 500 บาท เก็บ 2 ครั้ง/ปี ครั้งละ 50 บาท
ธนาคารเพื่อการเกษตร และสหกรณ์การเกษตร 1 ปีขึ้นไป ยอดเงินคงเหลือต่ำกว่า 500 บาท 20 บาท/เดือน
ธนาคารธนชาต 1 ปีขึ้นไป ยอดเงินคงเหลือต่ำกว่า 2,000 บาท 50 บาท/เดือน-สินเชื่อ เงินกู้

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา 1 ปีขึ้นไป ยอดเงินคงเหลือต่ำกว่า 2,000 บาท 50 บาท/เดือน
ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย 1 ปีขึ้นไป ยอดเงินคงเหลือต่ำกว่า 2,000 บาท 50 บาท/เดือน
ธนาคารทิสโก้ 2 ปีขึ้นไป ยอดเงินคงเหลือต่ำกว่า 2,000 บาท 50 บาท/เดือน
ธนาคารยูโอบี 1 ปีขึ้นไป ยอดเงินคงเหลือต่ำกว่า 5,000 บาท 100 บาท/เดือน-สินเชื่อ เงินกู้

ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ 1 ปีขึ้นไป ยอดเงินคงเหลือต่ำกว่า 2,000 บาท 50 บาท/เดือน
ธนาคารเกียรตินาคิน 1 ปีขึ้นไป 1,000 บาท ยอดเงินคงเหลือต่ำกว่า 50 บาท/เดือน
ธนาคารซิตี้แบงก์ ยอดเงินคงเหลือและเงินลงทุนรวมทุกบัญชี เฉลี่ยต่ำกว่า 200,000 บาท/เดือน 300 บาท/เดือน-สินเชื่อ เงินกู้

ธนาคารไทยเครดิต 1 ปีขึ้นไป ยอดเงินคงเหลือต่ำกว่า 500 บาท 50 บาท/เดือน
ธนาคารทหารไทย 1 ปีขึ้นไป ยอดเงินคงเหลือต่ำกว่า 2,000 บาท 50 บาท/เดือน
ธนาคารไอซีบีซี (ไทย) ยอดเงินคงเหลือเฉลี่ยแต่ละเดือนต่ำกว่าเงินฝากขั้นต่ำที่ธนาคารกำหนด 100 บาท/เดือน-สินเชื่อ เงินกู้

หมายเหตุ : เป็นข้อมูลค่าธรรมเนียมเฉพาะบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ทั่วไป อย่างไรก็ตาม บัญชีออมทรัพย์พิเศษ หรือซูเปอร์ออมทรัพย์ของบางธนาคารอาจมีเงื่อนไขการเก็บค่ารักษาบัญชีอื่น ๆ เพิ่มเติม โปรดตรวจสอบจากธนาคารเพื่อความชัดเจนอีกครั้ง (ข้อมูล ณ เดือนพฤศจิกายน 2563)-สินเชื่อ เงินกู้

จะเห็นว่าแม้เป็นเงินจำนวนไม่มาก แต่ถ้าโดนหักไปทุก ๆ เดือน เงินที่ใครหลายคนต้องการเก็บไว้ในบัญชีก็มีโอกาสหมดไปได้ง่าย ๆ เหมือนกัน ดังนั้น ใครที่มีบัญชีเงินฝากอยู่ก็อย่าลืมหมั่นเข้าไปอัปเดต ฝาก ถอน โอน ให้บัญชีมีความเคลื่อนไหวอยู่เสมอ เพื่อจะได้ไม่โดนหักค่าธรรมเนียมส่วนนี้ไป-สินเชื่อ เงินกู้

ที่มา https://money.kapook.com/view182672.html

About Supatrugee Truststore Columnist

View all posts by Supatrugee Truststore Columnist →