วันรับ ‘เงินบำนาญ–เงินเดือน’ ประจำปี 2564-สินเชื่อเงินกู้

วันรับ ‘เงินบำนาญ–เงินเดือน’ ประจำปี 2564-สินเชื่อเงินกู้

กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง ได้ประกาศปฏิทิน “เงินเดือนข้าราชการ ค่าจ้างลูกจ้างประจำ และเงินบำนาญ” ประจำปี 2564 ออกมาแล้ว โดยกลุ่มข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และข้าราชการเกษียณอายุ สามารถเชฟเก็บข้อมูลไว้ได้เลย เพื่อเช็คว่าในรอบ 12 เดือนของปี 2564 เงินจะโอนเข้าบัญชีวันไหนบ้าง? ทั้งนี้ ได้รวบรวม ปฏิทินเงินเดือนข้าราชการ ค่าจ้างลูกจ้างประจำ และบำนาญ ประจำปี 2564 -สินเชื่อ เงินกู้ ประกันภัย จำนอง เงินให้กู้ยืม บริจาค

ปฏิทิน “เงินเดือนข้าราชการ – ค่าจ้างลูกจ้างประจำ” ปี 2564
ปฏิทินการจ่ายเงินเดือนข้าราชการและค่าจ้างลูกจ้างประจำปี 2564 มีรายละเอียดดังนี้
เดือนมกราคม วันที่ 26 มกราคม 2564
เดือนกุมภาพันธ์ วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564
เดือนมีนาคม วันที่ 26 มีนาคม 2564-จำนอง เงินให้กู้ยืม บริจาค สินเชื่อ เงินกู้ ประกันภัย

เดือนเมษายน วันที่ 27 เมษายน 2564
เดือนพฤษภาคม วันที่ 25 พฤษภาคม 2564
เดือนมิถุนายน วันที่ 25 มิถุนายน 2564
เดือนกรกฎาคม วันที่ 22 กรกฎาคม 2564
เดือนสิงหาคม วันที่ 26 สิงหาคม 2564-จำนอง เงินให้กู้ยืม บริจาค สินเชื่อ เงินกู้ ประกันภัย

เดือนกันยายน วันที่ 27 กันยายน 2564
เดือนตุลาคม วันที่ 26 ตุลาคม 2564
เดือนพฤศจิกายน วันที่ 25 พฤศจิกายน 2564
เดือนธันวาคม วันที่ 27 ธันวาคม 2564-สินเชื่อ เงินกู้ ประกันภัย จำนอง เงินให้กู้ยืม บริจาค

ปฏิทิน “เงินบำนาญ” ปี2564
ปฏิทินการจ่ายบำนาญรายเดือนของข้าราชการเกษียณอายุ ผู้รับบำนาญ ปี 2564 มีรายละเอียดดังนี้
เดือนมกราคม วันที่ 22 มกราคม 2564
เดือนกุมภาพันธ์ วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564
เดือนมีนาคม วันที่ 24 มีนาคม 2564-สินเชื่อ เงินกู้ ประกันภัย จำนอง เงินให้กู้ยืม บริจาค

เดือนเมษายน วันที่ 23 เมษายน 2564
เดือนพฤษภาคม วันที่ 21 พฤษภาคม 2564
เดือนมิถุนายน วันที่ 23 มิถุนายน 2564
เดือนกรกฎาคม วันที่ 20 กรกฎาคม 2564
เดือนสิงหาคม วันที่ 24 สิงหาคม 2564-สินเชื่อ เงินกู้ ประกันภัย จำนอง เงินให้กู้ยืม บริจาค

เดือนกันยายน วันที่ 22 กันยายน 2564
เดือนตุลาคม วันที่ 21 ตุลาคม 2564
เดือนพฤศจิกายน วันที่ 23 พฤศจิกายน 2564
เดือนธันวาคม วันที่ 23 ธันวาคม 2564-จำนอง เงินให้กู้ยืม บริจาค สินเชื่อ เงินกู้ ประกันภัย

นอกจากนี้ ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และข้าราชการเกษียณอายุที่มีสิทธิรับเงินบำนาญ ก็สามารถตรวจสอบข้อมูลได้ในเว็บไซต์กรมบัญชีกลาง ด้วยเช่นกัน ด้านข้าราชการปัจจุบันที่รอมาตรการเยียวยาโควิด-19 ในชื่อ เราผูกกัน จากรัฐบาลนั้น ล่าสุด พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา-จำนอง เงินให้กู้ยืม บริจาค สินเชื่อ เงินกู้ ประกันภัย

นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมออกมาเปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ยังไม่ได้อนุมัติโครงการดังกล่าว เนื่องจากข้าราชการมีเงินเดือนประจำ จึงค่อนข้างยากที่จะให้เงินเยียวยา อย่างไรก็ตาม ได้ขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องไปพิจารณาอีกครั้งว่าจะดำเนินการอย่างไรได้-สินเชื่อ เงินกู้ ประกันภัย จำนอง เงินให้กู้ยืม บริจาค

ด้าน นายประภาส คงเอียด อธิบดีกรมบัญชีกลาง กล่าวว่า การดำเนินโครงการดังกล่าวยังไม่ปิดรับลงทะเบียน อีกทั้งยอดผู้ผ่านเกณฑ์ในโครงการสูงเกินกรอบวงเงินที่ขออนุมัติจัดสรรเงินกู้แล้วไม่น้อยกว่า 32.5 ล้านคน จากกรอบดำเนินโครงการเดิม 31 ล้านคน ซึ่งปัญหาดังกล่าวส่งผลกระทบต่อการผลักดันมาตรการเยียวยาข้าราชการชั้นผู้น้อย ต้องชะลอออกไปจนกว่าการดำเนินโครงการเราชนะ จะแล้วเสร็จ-จำนอง เงินให้กู้ยืม บริจาค สินเชื่อ เงินกู้ ประกันภัย

ที่มา https://www.thebangkokinsight.com/582473/

About Supatrugee Truststore Columnist

View all posts by Supatrugee Truststore Columnist →