ปิดลงทะเบียน ‘เราชนะ’ – เงินกู้สินเชื่อ

ปิดลงทะเบียน ‘เราชนะ’ – เงินกู้สินเชื่อ

กระทรวงการคลัง รับลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการเราชนะสำหรับประชาชนกลุ่มผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือพิเศษ ถึงวันที่ 26 มีนาคม เป็นวันสุดท้ายซึ่งเป็นการขยายตามนโยบายช่วยเหลือและดูแลกลุ่มผู้พิการ ผู้ป่วยติดเตียง รวมถึงคนชราที่มีปัญหาทางกายภาพ เนื่องจากบางส่วนยังไม่ได้ลงทะเบียน (สินเชื่อ เงินกู้ ประกันภัย จำนอง เงินให้กู้ยืม บริจาค)

มีจุดบริกาารับลงทะเบียนลงทะเบียน มากกว่า 3,500 จุด โดย ธนาคารกรุงไทย ธนาคารออมสิน ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) สำนักงานคลังจังหวัด สำนักงานสรรพากรพื้นที่ และสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ รวมทั้งประสานกับ กระทรวงการพัฒนา สังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กระทรวงมหาไทย และกระทรวงสาธารณสุข ช่วยเหลือลงพื้นที่รับลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการเราชนะ-ประกันภัย จำนอง เงินให้กู้ยืม บริจาค สินเชื่อ เงินกู้

ปัจจุบันมีกลุ่มผู้ต้องการความช่วยเหลือพิเศษ ได้รับสิทธิในโครงการแล้ว จำนวน 2 ล้านคนแล้ว ในขณะที่ กลุ่มผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐมี 13.7 ล้านคนและ กลุ่มผู้ที่คัดกรองสิทธิจาก แอพพลิเคชัน เป๋าตัง ผ่านโครงการคนละครึ่งและเราเที่ยวด้วยกันรวมกับ กลุ่มที่ลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ www.เราชนะ.com อีก 16.7 ล้านคน รวมทั้งสิ้นมีผู้เข้าร่วมโครงการเราชนะ จำนวน 32.4 ล้านคน-ประกันภัย จำนอง เงินให้กู้ยืม บริจาค สินเชื่อ เงินกู้

ส่วนผู้ที่ยื่นทบทวนสิทธิผ่านเว็บไซต์ตั้งแต่วันที่ 22 กุมภาพันธ์ – 8 มีนาคม และผู้ที่ยื่นทบทวนสิทธิกรณี ทบทวนรายได้พึงประเมิน ไม่เกิน 300,000 บาท ในปีภาษี 2562 และต้องการในประเมินในปีภาษี 2563 พร้อมยื่นแบบฯ ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา หากตรวจสอบสิทธิในวันที่ 19 มีนาคมที่ผ่านมาแล้วได้รับสิทธิเข้าร่วมโครงการ้ราชนะ จะได้รับโอนเงินในวันที่ 25 มีนาคม 2564 จำนวน 7,000 บาท (สินเชื่อ เงินกู้ ประกันภัย จำนอง เงินให้กู้ยืม บริจาค)

เกาะติดมาตรการ “เราชนะ” มาตรการที่ออกมาเพื่อช่วยเหลือกลุ่มผู้มีรายได้น้อย อาชีพอิสระ เกษตรกร รวมถึงกลุ่มผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ​ และกลุ่มคนละครึ่งหรือเราเที่ยวด้วยกัน เนื่องจากได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19 ที่ผ่านมาได้เปิดให้ลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ www.เราชนะ.com ซึ่งได้จ่ายเงินเยียวยาไปแล้วสัปดาห์ละ 1,000 บาท จนครบ 7,000 บาทตลอดมาตรการ-ประกันภัย จำนอง เงินให้กู้ยืม บริจาค สินเชื่อ เงินกู้

และได้เปิดให้ผู้ที่ลงทะเบียนและตรวจสอบสิทธิ แล้วพบว่าไม่ผ่านเกณฑ์ที่กำหนดได้เข้ามายื่นทบทวนสิทธิผ่านเว็บไซต์ www.เราชนะ.com ซึ่งในกลุ่มของผู้ที่ไม่ผ่านการคัดกรองคุณสมบัติของโครงการเราชนะ เนื่องจากเงินได้พึงประเมินปีภาษี 2562 เกินกว่าเกณฑ์ที่กำหนดนั้น ได้ทบทวนสิทธิ์ระหว่างวันที่ 8 กุมภาพันธ์ – 8 มีนาคม 2564 (สินเชื่อ เงินกู้ ประกันภัย จำนอง เงินให้กู้ยืม บริจาค)

ซึ่งหลังจากยื่นทบทวนแล้ว กลุ่มนี้ต้องดำเนินการยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาของปีภาษี 2563 ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตของกรมสรรพากรภายใน 7 วัน นับแต่วันที่ยื่นขอทบทวนสิทธิ แต่ไม่เกินวันที่ 8 มีนาคม 2564 ซึ่งระบบได้ประกาศผลการพิจารณาการขอทบทวนสิทธิในกรณีดังกล่าวได้ตั้งแต่วันที่ 19 มีนาคม 2564 เป็นต้นไป (สินเชื่อ เงินกู้ ประกันภัย จำนอง เงินให้กู้ยืม บริจาค)

ในวันนี้ (25 มีนาคม 2564) ประชาชนที่ขอทบทวนสิทธิ์ระหว่างวันที่ 22 กุมภาพันธ์ – 8 มีนาคม 2564 และผ่านการคัดกรองคุณสมบัติ จะได้รับวงเงินเยียวยา รวดเดียว 7,000 บาท และสามารถเริ่มใช้จ่ายได้ตั้งแต่วันที่ 25 มีนาคม 2564 เป็นต้นไป ผ่านแอพพลิเคชัน “เป๋าตัง”-ประกันภัย จำนอง เงินให้กู้ยืม บริจาค สินเชื่อ เงินกู้

กับผู้ประกอบการร้านค้าและผู้ให้บริการที่เข้าร่วมมาตรการเราชนะ แต่ไม่สามารถกดเป็นเงินสดได้และไม่สามารถโอนเข้าบัญชีธนาคารใดๆ ได้ นอกจากนี้สามารสิทธิได้จนถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2564 หรือวันที่สิ้นสุดมาตรการทั้งนี้สิทธิเราชนะสามารถซื้อได้ทั้งสินค้า-ประกันภัย จำนอง เงินให้กู้ยืม บริจาค สินเชื่อ เงินกู้

กับร้านค้าที่เข้าร่วม อย่างร้านค้าธงฟ้าประชารัฐ และร้านค้ารายย่อย ที่เข้าร่วมกับมาตรการคนละครึ่ง นอกจากนี้ รัฐยังเพิ่มเติมให้สามารถใช้จ่ายกับ “ภาคบริการ” ได้แก่ การขนส่งสาธารณะ และขนส่งส่วนบุคคล (สินเชื่อ เงินกู้ ประกันภัย จำนอง เงินให้กู้ยืม บริจาค)

About Supatrugee Truststore Columnist

View all posts by Supatrugee Truststore Columnist →