‘แบงค์ชาติ’ มหกรรมไกล่เกลี่ยหนี้ออนไลน์

‘แบงค์ชาติ’ มหกรรมไกล่เกลี่ยหนี้ออนไลน์

เรียกว่าวิกฤติ ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจและรายได้ของประชาชนปรับลดลงเป็นวงกว้าง ในขณะที่ภาระหนี้ที่ต้องจ่ายยังคงมีอยู่เหมือนเดิม จากปัญหาดังกล่าว ศาลยุติธรรม กระทรวงยุติธรรม กรมบังคับคดี และธนาคารแห่งประเทศไทย เล็งเห็นความสำคัญของกระบวนการไกล่เกลี่ยให้เจ้าหนี้และลูกหนี้สามารถหาทางออกในการแก้ไขปัญหาหนี้สิน ปรับโครงสร้างหนี้ให้ลูกหนี้ เพื่อให้ค่างวดที่ต้องจ่ายสอดคล้องกับรายได้ที่ลดลง (สินเชื่อ เงินกู้ ประกันภัย จำนอง เงินให้กู้ยืม บริจาค)

โดยร่วมกันจัดงาน “มหกรรมไกล่เกลี่ยหนี้บัตรเครดิตและสินเชื่อส่วนบุคคลที่ไม่มีหลักประกัน” เพื่อเป็นช่องทางช่วยประชาชนแก้ไขปัญหาหนี้สินแบบครบวงจร ประชาชนที่มีหนี้บัตรและสินเชื่อส่วนบุคคลไม่ว่าสถานะใด สามารถใช้ช่องทางของงานมหกรรมในครั้งนี้ ไกล่เกลี่ยปัญหาที่มีกับเจ้าหนี้ (ประกันภัย จำนอง สินเชื่อ เงินกู้ เงินให้กู้ยืม บริจาค)

ทั้งนี้ เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน งานมหกรรมที่จัดขึ้นจะเป็นมหกรรมไกล่เกลี่ยหนี้ออนไลน์ (Online Debt Mediation) สมัครฟรี ไม่มีค่าใช้จ่ายแต่อย่างใด ลงทะเบียนได้ถึง 14 เมษายน 2564 (ประกันภัย จำนอง สินเชื่อ เงินกู้ เงินให้กู้ยืม บริจาค)

ความพิเศษของงานครั้งนี้
– การไกล่เกลี่ยแบบใหม่ อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของสำนักงานศาลยุติธรรม กรมบังคับคดี กระทรวงยุติธรรม และ ธนาคารแห่งประเทศไทย เข้าไปช่วยจัดทำข้อตกลงที่จะใช้เป็นมาตรฐานกลาง มีข้อเสนอการรับชำระหนี้ที่ผ่อนปรน ปฏิบัติได้จริง ค่างวดในแต่ละเดือนอยู่ในวิสัยที่ลูกหนี้สามารถจ่ายได้
– ครอบคลุมหนี้บัตรทุกกลุ่ม ถือเป็นการไกล่เกลี่ยที่ทำได้ครอบคลุมทุกสถานะ (สินเชื่อ เงินกู้ ประกันภัย จำนอง เงินให้กู้ยืม บริจาค)

ไกล่เกลี่ยหนี้บัตรทุกสถานะ
1. ลูกหนี้สถานะยังเป็นหนี้ดี (ค้างชำระไม่เกิน 3 เดือน)
ลูกหนี้ที่คงสถานะเป็นหนี้ดี จ่ายได้ในอัตราขั้นต่ำ แต่เริ่มขาดสภาพคล่อง เพราะดอกเบี้ยสูง (สินเชื่อ เงินกู้ ประกันภัย จำนอง เงินให้กู้ยืม บริจาค)

ข้อเสนอจ่ายชำระหนี้ :
– เปลี่ยนหนี้บัตรเป็นสินเชื่อเงินก้อน ผ่อนชำระ 4 ปี
– อัตราดอกเบี้ยลดลงจาก 16% เหลือ 12%
– สามารถเลือกให้คงวงเงินที่เหลือได้ ตัวอย่าง วงเงินบัตรเครดิต 1 แสนบาท เป็นหนี้ 6 หมื่นบาท สามารถขอคงวงเงินที่เหลือ 4 หมื่นบาทได้
– ไม่เสียประวัติในเครดิตบูโร (สินเชื่อ เงินกู้ ประกันภัย จำนอง เงินให้กู้ยืม บริจาค)

2. ลูกหนี้ที่สถานะเป็น NPL ทั้งที่ยังไม่ถูกฟ้องหรือถูกฟ้องแล้ว
สามารถใช้ช่องทางของงานมหกรรมไกล่เกลี่ยครั้งนี้ สมัครเข้าคลินิกแก้หนี้ได้เลย โดยลูกหนี้ที่ใช้ช่องทางนี้จะถือว่าสมัครเข้าคลินิกแก้หนี้และเข้าสู่กระบวนการไกล่เกลี่ยของศาลไปพร้อม ๆ กัน
ข้อเสนอจ่ายชำระหนี้ :- จ่ายเฉพาะส่วนเงินต้น ดอกเบี้ยค้างยกให้เมื่อจบสัญญา – ระยะเวลาผ่อนชำระนาน 10 ปี (ประกันภัย จำนอง สินเชื่อ เงินกู้ เงินให้กู้ยืม บริจาค)

3. หนี้ NPL ที่มีคำพิพากษาบังคับคดีแล้ว เป้าหมายสำคัญและถือเป็นความพิเศษของงานมหกรรมไกล่เกลี่ยในครั้งนี้ คือการไกล่เกลี่ยหนี้ในส่วนที่มีคำพิพากษาและถูกบังคับคดีแล้ว ซึ่งไม่สามารถเข้าคลินิกแก้หนี้ได้ โดยเจ้าหนี้เปิดโอกาสให้ลูกหนี้ในชั้นบังคับคดี สามารถเข้ามาปรับโครงสร้างหนี้ร่วมกันได้อีกครั้งหนึ่ง เพื่อให้ทุกฝ่ายเดินต่อไปได้ (ประกันภัย จำนอง สินเชื่อ เงินกู้ เงินให้กู้ยืม บริจาค)

ข้อเสนอจ่ายชำระหนี้ :
– จ่ายเฉพาะส่วนเงินต้น
– ดอกเบี้ยค้างยกให้ ถ้าลูกหนี้จ่ายชำระตามแผนได้สำเร็จ
– ระยะเวลาผ่อนชำระนาน ตั้งแต่ 3 เดือน 3 ปี และ 5 ปี (สินเชื่อ เงินกู้ ประกันภัย จำนอง เงินให้กู้ยืม บริจาค)

สมัครเข้างานมหกรรมไกล่เกลี่ย
สามารถเข้าไปสู่งานมหกรรมไกล่เกลี่ยหนี้บัตรและสินเชื่อ ผ่านทางเว็บไซต์ ของสำนักงานศาลยุติธรรม กรมบังคับคดี หรือศูนย์คุ้มครองผู้ใช้บริการทางการเงิน (ศคง.) ธปท. รวมทั้งเว็บไซต์ผู้ให้บริการทางการเงินที่ร่วมงานได้
ข้อแนะนำ : กรณีมีบัตรเครดิต บัตรกดเงินสด สินเชื่อส่วนบุคคลที่ไม่มีหลักประกัน หลายใบหรือหลายธนาคาร ก็สามารถสมัครลงทะเบียนออนไลน์ได้พร้อมกันภายในครั้งเดียว โดยกดเพิ่มผู้ให้บริการทางการเงินทีละรายจนครบ (ประกันภัย จำนอง สินเชื่อ เงินกู้ เงินให้กู้ยืม บริจาค)

ที่มา : https://money.kapook.com/view239402.html

About Supatrugee Truststore Columnist

View all posts by Supatrugee Truststore Columnist →