ยืนยันตน ‘ม33 เรารักกัน’ ให้ได้เงินตั้งแต่วันแรก

ด่วน! ถ้าอยากได้เงินตั้งแต่วันแรก
วิธียืนยันตน ‘ม33 เรารักกัน’ ให้ได้ก่อนใคร

นับถอยหลังอีกเพียงไม่กี่วัน ก็จะถึงเวลาจ่ายเงินเยียวยา โครงการ ม33เรารักกัน งวดแรก จำนวน 1,000 บาท ในวันที่ 22 มีนาคม 2564 สำหรับผู้ประกันตนที่ต้องการรับเงิน เยียวยา ม33เรารักกัน ในวันแรกนี้จะต้องทำการยืนยันตัวตนบนแอปพลิเคชันเป๋าตังภายในวันที่ 22 มีนาคม 2564 เท่านั้น! เพราะฉะนั้นเหลือเวลาอีกแค่ 4 วัน คือ วันนี้ (19 มี.ค.), วันพรุ่งนี้ (20 มี.ค.), วันมะรืน (21 มี.ค.) และวันที่ 22 มีนาคม 2564 ที่ต้องดำเนินการยืนยันตัวตนให้เสร็จสิ้น-สินเชื่อ

สำหรับผู้ที่ได้รับสิทธิแล้ว แต่กดยืนยันตัวตนบนแอปฯ เป๋าตังไม่ทันวันที่ 22 มีนาคมนี้ ก็ไม่ต้องเสียใจ เพราะผู้ประกันตนสามารถกดยืนยันตัวตนและรับเงินเยียวยาได้ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2564 เพียงแต่รอบการจ่ายเงินจะแตกต่างกันออกไปตามข้อกำหนดของโครงการฯ ที่แบ่งออกเป็น 3 ช่วง

เยียวยา “ม33เรารักกัน” แบ่งยืนยันตัวตน 3 ช่วง
ผู้ที่ใช้สมาร์ทโฟนลงทะเบียนผ่าน www.ม33เรารักกัน.com ล็อตแรก จำนวน 8.21 ล้านคน สามารถเช็คผลการลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันที่ 15 มีนาคม 2564 ที่ผ่านมา

โดยผู้ที่ผ่านเกณฑ์ ม33เรารักกัน แล้ว จะต้องยืนยันตัวตนผ่านแอปฯ เป๋าตัง ซึ่งการ ยืนยันตัวตนแบ่งออกเป็น 3 ช่วงและจะมีการจ่ายวงเงินเยียวยาสินเชื่อไม่เหมือนกัน ดังนี้

ช่วงที่ 1 กดยืนยันตัวตน ระหว่างวันที่ 15 – 21 มีนาคม 2564 ผู้ประกันตนจะได้รับวงเงินผ่านแอปฯ เป๋าตัง 1,000 บาทต่อสัปดาห์ ในทุกวันจันทร์ เป็นระยะเวลา 4 สัปดาห์ต่อเนื่องกัน ดังนี้-สินเชื่อ

ครั้งที่ 1 วันที่ 22 มีนาคม 2564
ครั้งที่ 2 วันที่ 29 มีนาคม 2564
ครั้งที่ 3 วันที่ 5 เมษายน 2564
ครั้งที่ 4 วันที่ 12 เมษายน 2564

ช่วงที่ 2 กดยืนยันตัวตน ระหว่างวันที่ 22 มีนาคม – 11 เมษายน 2564 ผู้ประกันตนจะได้รับวงเงินสะสมของสัปดาห์ที่ผ่านมา (นับตั้งแต่วันที่ 22 มีนาคม 2564) เป็นครั้งแรก จากนั้นจะได้รับวงเงินตามปกติสัปดาห์ละ 1,000 บาท ทุกวันจันทร์ ต่อเนื่องจนครบ 4,000 บาท

เช่น กดใช้งานและยืนยันตัวตนเพื่อรับสิทธิ์-สินเชื่อ ม33เรารักกัน วันที่ 29 มีนาคม 2564 จะได้รับวงเงินครั้งแรกในวันที่ 29 มีนาคม 2564 จำนวน 2,000 บาท เนื่องจากเป็นวงเงินสะสมของสัปดาห์แรก วันที่ 22 มีนาคม 2564 จำนวน 1,000 บาท และสัปดาห์ที่ 2 วันที่ 29 มีนาคม 2564 จำนวน 1,000 บาท จากนั้นจะได้รับวงเงินสัปดาห์ละ 1,000 บาทตามปกติ ในวันที่ 5 และ 12 เมษายน 2564

เพราะฉะนั้นผู้ที่ต้องการรับวงเงินเยียวยา ม33เรารักกัน ในวันที่ 22 มีนาคม ซึ่งเป็นวันแรกที่มีการโอน จะต้องดำเนินการยืนยันตัวตนให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 22 มีนาคมนี้เท่านั้น

ช่วงที่ 3 กดยืนยันตัวตน ระหว่างวันที่ 12 เมษายน – 31 พฤษภาคม 2564 ผู้ประกันตนจะได้รับวงเงินสะสมในวันที่กดใช้งานฯ ครั้งเดียว จำนวน 4,000 บาท เพราะเป็นวงเงินสะสมของสัปดาห์แรกวันที่ 22 มีนาคม 2564, สัปดาห์ที่ 2 วันที่ 29 มีนาคม 2564, สัปดาห์ที่ 3 วันที่ 5 เมษายน 2564 และสัปดาห์ที่ 4 วันที่ 12 เมษายน 2564 สัปดาห์ละ 1,000 บาท-สินเชื่อ

ที่มา: https://www.thebangkokinsight.com/576695/

About Supatrugee Truststore Columnist

View all posts by Supatrugee Truststore Columnist →