วงเงิน ‘คนละครึ่ง’ เหลือต้องทำอย่างไร – สินเชื่อเงินกู้

วงเงิน ‘คนละครึ่ง’ เหลือต้องทำอย่างไร – สินเชื่อเงินกู้

คนละครึ่งหมดเขตวันที่ 31 มี.ค. 64 ใครใช้จ่ายสิทธิไม่ครบ 3,500 บาท ต้องรีบใช้จ่ายให้หมดภายในวันที่ 31 มี.ค. 64 ก่อนหน้านี้กระทรวงการคลังได้กำหนดให้ผู้ที่ได้รับสิทธิโครงการคนละครึ่ง สามารถใช้จ่ายสิทธิได้จนถึงวันที่ 31 มีนาคม 2564 (ประกันภัย สินเชื่อ เงินกู้ บริจาค จำนอง เงินให้กู้ยืม)

ซึ่งเป็นวันสุดท้ายของโครงการฯ โดยผู้ที่ยังมียอดเงินคงเหลือ และยังใช้จ่ายไม่ครบ 3,500 บาท ให้เร่งรักษาสิทธิใช้จ่ายให้ครบภายในวันที่ 31 มี.ค. 64 หากใช้วงเงินคงเหลือไม่หมดก็จะไม่สามารถใช้สิทธิได้อีก (ประกันภัย สินเชื่อ เงินกู้ บริจาค จำนอง เงินให้กู้ยืม)

สำหรับผู้ที่มีวงเงินคงเหลือแต่ยังไม่รู้ว่าจะนำไปใช้สิทธิกับร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการคนละครึ่งได้สามารถเข้าไปที่เว็บไซต์ www.คนละครึ่ง.com โดยเลือกค้นหาเมนูร้านค้า จากนั้นระบบจะแสดงประเภทร้านค้าและยังค้นหาได้ตามรายจังหวัดดังนี้ (ประกันภัย สินเชื่อ เงินกู้ บริจาค จำนอง เงินให้กู้ยืม)

-อาหารและเครื่องดื่ม
-ธงฟ้า
-กิจการ OTOP
-สินค้าทั่วไป
-โรงแรม/ที่พัก
(ประกันภัย สินเชื่อ เงินกู้ บริจาค จำนอง เงินให้กู้ยืม)

-สุขภาพ/ความงาม
-ขนส่งสาธารณะ
-รับเหมา/งานช่าง/ทำความสะอาด
-สุขภาพ/การแพทย์
(ประกันภัย สินเชื่อ เงินกู้ บริจาค จำนอง เงินให้กู้ยืม)

ซึ่งในวันที่ 31 มี.ค.2564 เป็นวันสุดท้ายที่ผู้ได้สิทธิ์จากมาตรการคนละครึ่ง ทั้งเฟส 1 และ 2 กว่า 14.8 ล้านคน จะสามารถใช้จ่าย น.ส.กุลยา ตันติเตมิท ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.) เปิดเผยว่า หลังจากนั้นแม้ว่าจะมีเงินเหลืออยู่ในระบบ ก็จะไม่สามารถใช้จ่ายได้อีก(ประกันภัย สินเชื่อ เงินกู้ บริจาค จำนอง เงินให้กู้ยืม)

จึงขอให้ผู้ที่ยังใช้จ่ายไม่หมด ใช้จ่ายภายในระยะเวลาที่กำหนดเพื่อเป็นการรักษาสิทธิ์ ซึ่งจากข้อมูลขณะนี้มีผู้ใช้จ่ายครบวงเงิน 3,500 บาท แล้ว 7 ล้านคน และใช้จ่ายเกินกว่า 3,000 บาทแล้ว 13.47 ล้านคน มาตรการคนละครึ่งในเฟส 1-2 มีการเตรียมงบประมาณร่วม 52,250 ล้านบาท(ประกันภัย สินเชื่อ เงินกู้ บริจาค จำนอง เงินให้กู้ยืม)

ที่ผ่านมามีการใช้จ่าย โดยประชาชนร่วมจ่ายรวม 101,315 ล้านบาท ต่ำกว่าเป้าหมายที่คาดไว้เล็กน้อยที่ 1.05 แสนล้านบาท โดยคาดว่า เม็ดเงินดังกล่าว จะมีส่วนช่วยสนับสนุนให้เศรษฐกิจในปี 2564 ขยายตัวต่อเนื่องจากปี 2563 โดยเฉลี่ย 2 ปี ที่ร้อยละ 0.4 (ประกันภัย สินเชื่อ เงินกู้ บริจาค จำนอง เงินให้กู้ยืม)

สำหรับผู้ที่ใช้จ่ายเงินในมาตรการไม่ทัน วงเงินที่เหลือจะไม่ถูกนำไปรวมกับมาตรการคนละครึ่ง เฟส 3 ที่คาดว่าจะเริ่มใช้ได้ในช่วงเดือนมิ.ย. หลังจากที่มาตรการเราชนะ ม 33 เรารักกัน สิ้นสุดในวันที่ 31 พ.ค.2564 ขณะนี้กระทรวงการคลังอยู่ระหว่างการออกแบบมาตรการให้มีความเหมาะสม รวมทั้งป้องกันการทุจริต (ประกันภัย สินเชื่อ เงินกู้ บริจาค จำนอง เงินให้กู้ยืม)

การใช้จ่ายจากมาตรการให้รัดกุมมากขึ้น รวมทั้งมาตรการกระตุ้นให้ผู้ที่มีเงินออมนำมาใช้จ่ายกระตุ้นเศรษฐกิจ ขณะนี้ก็อยู่ระหว่างพิจารณาเช่นกัน และล่าสุด น.ส.กุลยา ตันติเตมิท ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ในฐานะโฆษกกระทรวงการคลัง เปิดเผยว่า โครงการคนละครึ่ง (ประกันภัย สินเชื่อ เงินกู้ บริจาค จำนอง เงินให้กู้ยืม)

จะสิ้นสุดในวันที่ 31 มี.ค.64 ขอให้ประชาชนที่ยังมีวงเงินเหลือเร่งใช้จ่ายให้ครบ 3,500 บาท ซึ่งหากพ้นกำหนดดังกล่าวแล้วจะไม่สามารถใช้สิทธิ์วงเงินที่เหลือได้ ทั้งนี้นอกจากจะเป็นการรักษาสิทธิแล้ว ยังเป็นการช่วยสนับสนุนการฟื้นฟูเศรษฐกิจฐานรากผ่านการบริโภคภายในประเทศด้วย ทั้งนี้ยืนยันว่าโครงการคนละครึ่งเฟส 3 (ประกันภัย สินเชื่อ เงินกู้ บริจาค จำนอง เงินให้กู้ยืม)

จะมีออกมาแน่นอน โดยปัจจุบันอยู่ระหว่างศึกษา คาดว่าจะมีความชัดเจนได้ภายหลังเดือน พ.ค.64 เบื้องต้นคนละครึ่งเฟส 3 จะให้ผู้ที่มีสิทธิ์อยู่แล้วเชื่อมต่อการใช้สิทธิ์ได้ง่ายๆ โดยให้เข้าไปยืนยันตัวตนอีกครั้งก่อนใช้งาน และไม่ต้องลงทะเบียนใหม่ (ประกันภัย สินเชื่อ เงินกู้ บริจาค จำนอง เงินให้กู้ยืม)

ที่มา : https://www.sanook.com/money/826580/

About Supatrugee Truststore Columnist

View all posts by Supatrugee Truststore Columnist →