เตรียมปิดฉาก เราชนะเงิน 7,000-สินเชื่อ

เตรียมปิดฉาก! เราชนะเงิน 7,000
โค้งสุดท้าย เหลือรูดซื้อแค่ 2 งวดสุดท้ายโอนเข้าเลย

โครงการเราชนะ ซึ่งมีเป้าหมายเพื่อเยียวยาผลกระทบ ระลอกใหม่ได้เดินทางมาถึงโค้งสุดท้ายแล้ว โดยผู้มีรายได้น้อยที่ถือ บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ (บัตรคนจน) สินเชื่อ จะได้รับเงินเยียวยา เราชนะ 2 งวดสุดท้าย ในปลายเดือนนี้ เพราะฉะนั้นเรามาเช็คตารางโอนเงินให้ชัวร์ เพื่อวางแผนการใช้จ่ายกันดีกว่า

“เราชนะ” โอน “บัตรคนจน” 2 งวดสุดท้าย
ผู้มีรายได้น้อยที่มี บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ บัตรคนจน 14 ล้านคนทั่วประเทศ จะได้รับวงเงินเยียวยาจากโครงการเราชนะจำนวน 8 งวด งวดละ 675-700 บาทตามประเภทผู้ถือบัตรฯ ดังนี้

กลุ่มที่ 1 ผู้มีรายได้ไม่เกิน 30,000 บาทต่อปี จะได้รับวงเงินเยียวยาเราชนะ 675 บาทต่องวด
กลุ่มที่ 2 ผู้มีรายได้ระหว่าง 30,000-100,000 บาทต่อปี จะได้รับวงเงินเยียวยาเราชนะ 700 บาทต่องวด

สินเชื่อ วงเงินเราชนะเริ่มโอนเข้าบัตรคนจน บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ งวดแรกเมื่อวันศุกร์ที่ 5 กุมภาพันธ์ 2564 และโอนต่อเนื่องทุกวันศุกร์ จนครบ 8 งวด โดยปัจจุบันมีการโอนเงินไปแล้ว 6 งวด เหลือวงเงิน 2 งวดสุดท้ายจะโอนเข้าบัตรฯ ในปลายเดือนนี้ ได้แก่

วันที่ 19 มีนาคม 2564 วงเงินเราชนะงวดที่ 7 โอนเข้าบัตรคนจน
วันที่ 26 มีนาคม 2564 วงเงินเราชนะงวดที่ 8 หรืองวดสุดท้าย โอนเข้าบัตรคนจน

อย่างไรก็ตาม ผู้ถือบัตรคนจน บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ไม่ต้องรีบใช้วงเงินให้หมดภายในเดือนมีนาคม 2564 เพราะวงเงินเราชนะสามารถสะสมอยู่ในบัตรฯ ได้ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2564 หลังจากจะตัดวงเงินสินเชื่อทันที หากใช้ไม่หมด

เพราะฉะนั้นผู้ถือบัตรคนจน บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ไม่ต้องรีบ! เพียงแต่ต้องวางแผนการใช้เงินให้ดี และอย่าลืมใช้ให้หมดก่อนวันที่ 31 พฤษภาคม 2564

“บัตรคนจน” ใช้วงเงิน “เราชนะ” ได้ที่ไหน?
วงเงินเยียวยา “เราชนะ” ที่โอนเข้า “บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ บัตรคนจน” ไม่สามารถกดออกมาใช้เป็นเงินสดได้ ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐสามารถรูดใช้วงเงินในบัตรฯ ในร้านค้าหรือบริการที่เข้าร่วมโครงการเท่านั้น -สินเชื่อ

สำหรับสินค้าและบริการที่สามารถใช้วงเงินเราชนะรูดซื้อได้มีดังนี้
ร้านธงฟ้าราคาประหยัดพัฒนาเศรษฐกิจท้องถิ่นที่มีเครื่องรับชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ (EDC) หรือเครื่องรูดบัตร ซึ่งกรณีนี้ใช้ได้เฉพาะ บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ และบัตรประชาชนเท่านั้น ผู้ใช้สิทธิเราชนะผ่านแอปพลิเคชั่นเป๋าตังไม่สามารถรูดใช้ได้
ร้านถุงเงินธงฟ้าฯ-สินเชื่อ

ร้านค้าที่ลงทะเบียน “คนละครึ่ง”
ร้านค้าที่ลงทะเบียน “เราชนะ” ซึ่งมีสินค้าและบริหารหลากหลายกลุ่ม ดังนี้
กลุ่มขนส่งสาธารณะ กลุ่มสุขภาพ/ความงาม กลุ่มบริการด้านสุขภาพและการแพทย์ กลุ่มงานรับเหมา/งานช่าง/ทำความสะอาด กลุ่มบริการที่พัก/สถานที่

ที่มา: https://www.thebangkokinsight.com/575698/ , https://www.thebangkokinsight.com/575698/

About Supatrugee Truststore Columnist

View all posts by Supatrugee Truststore Columnist →