เสนอรัฐฯ เยียวยา 3500 ทุกครัวเรือน-สินเชื่อเงินกู้

เสนอรัฐฯ เยียวยา 3500 ทุกครัวเรือน

นายเทพไท เสนพงศ์ ส.ส.นครศรีธรรมราช พรรคประชาธิปัตย์ กล่าวถึงผลการประชุม ครม.ที่ออกมาตรการเยียวยาช่วยเหลือประชาชนว่า ตนเห็นด้วยกับ 4 มาตรการของรัฐบาลที่บรรเทาผลกระทบที่เกิดจากการแพร่ รอบ 2 คือ (สินเชื่อ เงินกู้ ประกันภัย จำนอง เงินให้กู้ยืม บริจาค)

1. ลดค่าไฟฟ้า 2 เดือนตามใบแจ้งหนี้ ก.พ.-มี.ค.2564 โดยให้ใช้ไฟฟ้าฟรี 90 หน่วยแรก สำหรับบ้านพักอาศัยที่ใช้ไฟไม่เกิน 150 หน่วยต่อเดือน
2. ลดค่าน้ำ 10% เป็นระยะเวลา 2 เดือนตามใบแจ้งหนี้ ก.พ.-มี.ค.2564 เฉพาะบ้านที่อยู่อาศัย และกิจการขนาดเล็ก
3. ลดค่าอินเทอร์เน็ต เพิ่มความเร็วอินเทอร์เน็ตบ้านและโทรศัพท์มือถือเพื่อสนับสนุนการทำงานที่บ้านหรือ Work From Home และสนับสนุนการโหลดแอปพลิเคชัน “หมอชนะ” ฟรีโดยไม่คิดค่าดาต้า 3 เดือน และ
4. มาตรการคนละครึ่ง ให้ขยายสิทธิ์เพิ่มอีก 1 ล้านสิทธิ์ โดยจะเริ่มเปิดให้ลงทะเบียนช่วงปลายเดือน ม.ค.นี้ -จำนอง เงินให้กู้ยืม บริจาค สินเชื่อ เงินกู้ ประกันภัย

สำหรับการจะเยียวยา 3,500 บาทต่อคนต่อเดือน เป็นเวลา 2 เดือน ส่วนตัวอยากเสนอให้เยียวยาเป็นเวลา 3 เดือน เท่าโครงการเราไม่ทิ้งกัน แต่ยังไม่ทราบวิธีการเยียวยาของรัฐบาลที่ชัดเจน ว่าจะใช้แนวทางการลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชัน หรือเว็บไซต์ใหม่ หรือจะใช้ฐานข้อมูลเก่าในโครงการเราไม่ทิ้งกัน(สินเชื่อ เงินกู้ ประกันภัย จำนอง เงินให้กู้ยืม บริจาค)

แพร่รอบแรกหรือไม่ เพราะวิธีการดังกล่าว มีจุดอ่อนและปัญหาตามมามากมาย ทำให้คนจนผู้ได้รับผลกระทบจริง ไม่ได้รับการเยียวยา แต่บางครัวเรือนกลับได้รับการเยียวยาหลายคน จึงอยากจะให้รัฐบาลทบทวนวิธีการเยียวยาใหม่ โดยตนยืนยันแนวความคิดเดิม คือ เยียวยาเป็นรายครัวเรือน(สินเชื่อ เงินกู้ ประกันภัย จำนอง เงินให้กู้ยืม บริจาค)

ตามบัญชีทะเบียนบ้าน ของสำนักทะเบียนราษฎร กระทรวงมหาดไทย มั่นใจว่า จะมีผู้ได้รับการเยียวยาครบทุกครัวเรือน ไม่มีการตกหล่น และเป็นธรรมกับคนไทยทุกคนด้วย ยกเว้นครอบครัวพนักงานรัฐวิสาหกิจ และครอบครัวข้าราชการ ที่ได้รับเงินเดือนประจำจากรัฐบาลอยู่แล้วเมื่อตัดออกจากจำนวนครัวเรือนทั้งหมด 20 ล้านครัวเรือน จะเหลือครัวเรือนที่ไม่มีสมาชิกในบ้าน-จำนอง เงินให้กู้ยืม บริจาค สินเชื่อ เงินกู้ ประกันภัย

เป็นข้าราชการหรือพนักงานรัฐวิสาหกิจประมาณ 15 ล้านครัวเรือน เท่านั้น จึงเป็นการประหยัดเงินงบประมาณ ประหยัดเวลาในการเยียวยา และสามารถเยียวยาทั่วถึงอย่างรวดเร็วทุกคน ส่วนการช่วยเหลือกิจการรายย่อย SME รัฐบาลก็จะต้องมีรายละเอียดของมาตรการช่วยเหลือเยียวยาต่อไปด้วย นายเทพไท กล่าว-จำนอง เงินให้กู้ยืม บริจาค สินเชื่อ เงินกู้ ประกันภัย

ซึ่งเงื่อนไข ลดค่าไฟฟรี 2 เดือน ผู้ที่ใช้ไฟไม่ถึง 50 หน่วยติดต่อกัน 3 เดือน สามารถใช้ไฟฟรี ถ้าใช้เกิน 50 หน่วยต่อเดือน ก็ใช้สิทธิ์ตามมาตรการในวงเงินไม่เกิน 230 บาท ต่อครัวเรือน/เดือน แต่ถ้าใช้เกิน 230 บาท ต้องรับผิดชอบค่าไฟ(สินเชื่อ เงินกู้ ประกันภัย จำนอง เงินให้กู้ยืม บริจาค)

-ประชาชนทั่วไป การลดค่าไฟ 2 เดือน ก.พ. – มี.ค. 2564 บ้านทั่วไปใช้ไฟฟ้าไม่เกิน 150 หน่วย ให้ใช้ฟรี 90 หน่วย หากเกิน 150 หน่วยต่อเดือน ให้ส่วนลดตามเงื่อนไข-จำนอง เงินให้กู้ยืม บริจาค สินเชื่อ เงินกู้ ประกันภัย

-กิจการขนาดเล็ก (ไม่รวมส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจ) ให้ใช้ฟรี 50 หน่วยแรก-จำนอง เงินให้กู้ยืม บริจาค สินเชื่อ เงินกู้ ประกันภัย

เงื่อนไข ลดค่าน้ำฟรี 2 เดือน
-ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ได้สิทธิ์ใช้ฟรีในวงเงิน 100 บาท ต่อครัวเรือน/เดือน(สินเชื่อ เงินกู้ ประกันภัย จำนอง เงินให้กู้ยืม บริจาค)

-ประชาชนทั่วไป ลดค่าน้ำประปา 10% เฉพาะบ้านที่อยู่อาศัยและกิจการขนาดเล็ก (ไม่รวมส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจ) ตามใบแจ้งหนี้ ก.พ. – มี.ค. 2564
อ้างอิงจากข่าวสด มาตรการลดค่าไฟฟ้าช่วยเหลือประชาชนในช่วงโควิด-19 รอบใหม่นี้ จะแบ่งเป็น 2 กรณี ประกอบด้วย(สินเชื่อ เงินกู้ ประกันภัย จำนอง เงินให้กู้ยืม บริจาค)

About Supatrugee Truststore Columnist

View all posts by Supatrugee Truststore Columnist →