เปิด 4 ขั้นตอน พักหนี้ ‘ออมสิน’

เปิด 4 ขั้นตอน พักหนี้ ‘ออมสิน’

วันที่ 8 มกราคม 2564 ผู้สื่อข่าว siamnews ได้รับรายงานว่า ออมสิน เปิดให้ลูกค้าเข้าร่วมโครงการ พักหนี้ สำหรับลูกค้าธนาคารฯ ในพื้นที่เสี่ยง cvd 28 จังหวัด จำนวน 1.9 ล้านราย วงเงิน 6.7 แสนล้าน โดยเบื้องต้นธนาคารจะพิจารณาให้ลูกค้าสามารถขอพักชำระเงินต้นไว้ก่อน โดยจ่ายเฉพาะดอกเบี้ย หรือขอลดการจ่ายดอกเบี้ยบางส่วนได้ แล้วแต่กรณีขึ้นอยู่กับความหนักเบาของผลกระทบที่ได้รับ ซึ่งมาตรการครั้งนี้มีระยะเวลา 3 ถึง 6 เดือน ซึ่งผู้ที่มีสิทธิลงทะเบียนในครั้งนี้ คือลูกค้าสินเชื่อธนาคารออมสินในพื้นที่จังหวัดที่กำหนดเป็นพื้นที่ควบคุมสูงสุด/พื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวดรวม 28 จังหวัด

สำหรับการเปิดลงทะเบียนวันแรกในวันนี้ ลูกค้าสามารถแจ้งความประสงค์เข้ามาตรการผ่านเว็บไซต์ธนาคารออมสิน ตามขั้นตอนต่อไปนี้ ขั้นตอนที่ 1 เข้าเว็บไซต์ของธนาคารออมสิน www.gsb.or.th ขั้นตอนที่ 2 เลือกปุ่ม ลงทะเบียนพักหนี้ 28 จังหวัด ขั้นตอนที่ 3 กรอกข้อมูลเพื่อตรวจสอบข้อมูลสินเชื่อ ตามความเป็นจริง ให้ถูกต้อง ครบถ้วน ขั้นตอนที่ 4 รอเจ้าหน้าที่ติดต่อกลับภายใน 14 วัน ทั้งนี้ ลูกหนี้แต่ละรายจะได้รับการพิจารณาช่วยเหลือแตกต่างกันไปในแต่ละกรณี หากมีความคืบหน้าจะรายงานให้ทราบต่อไป หากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์ข้อมูลข่าวสารธนาคารออมสิน หมายเลข 1115

ก่อนหน้านี้มี”สินเชื่อเสริมพลังฐานราก” จาก “ออมสิน” เปิดให้ลงทะเบียนสำหรับผู้ได้รับผลกระทบ ขยายเวลาให้กู้ “สินเชื่อเสริมพลังฐานราก” เริ่มตั้งแต่ 15 ม.ค. 64 ที่ผ่านมา ล่าสุด ออมสินปิดลงทะเบียนชั่วคราว โดยจะเริ่มเปิดให้ “ลงทะเบียนสินเชื่อเสริมพลังฐานราก” อีกครั้งในวันที่ 23 ม.ค. 64 โดยจะเปิดให้ขอสินเชื่อได้ถึง 30 มิ.ย. 64 หรือจนกว่าวงเงินจะหมด ผ่านแอพพลิเคชั่น “MyMo” (มายโม่) ทว่า ไม่ใช่ทุกคนที่จะขอสินเชื่อเสริมพลังฐานรากได้ “กรุงเทพธุรกิจออนไลน์” รวบรวมข้อมูลที่ผู้ขอสินเชื่อจะต้องรู้ และทำความเข้าใจก่อนขอสินเชื่อนี้

พร้อมทั้งนำวิธีลงทะเบียนสินเชื่อ “เสริมพลังฐานราก” ผ่าน แอพพลิเคชั่น “MyMo” มาฝากกัน เงื่อนไข “สินเชื่อเสริมพลังฐานราก” “สินเชื่อเสริมพลังฐานราก” สินเชื่อเพื่อการดำรงชีพ เพื่อลงทุนหรือหมุนเวียนในกิจการ ซึ่งเป็นโครงการสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำ ไม่ต้องใช้หลักประกันเงินกู้ โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 1) วงเงินกู้ สูงสุดไม่เกินรายละ 50,000 บาท 2) อัตราดอกเบี้ย 0.35% ต่อเดือน (Flat Rate) กรณีผิดนัดไม่ชำระหนี้ให้คิดเพิ่มอีกร้อยละ 0.50 ต่อเดือน ของเงินต้นที่ถึงกำหนดชำระ 3) ชำระคืนเงินต้นและ

ดอกเบี้ย เป็นงวดรายเดือน สูงสุดไม่เกิน 3 ปี (30 งวด) ระยะเวลาปลอดชำระหนี้ 6 งวดแรก (เงินต้นและดอกเบี้ย) 4) ไม่ต้องค้ำประกัน 5) ต้องชำระหนี้ด้วยการหักบัญชีเงินฝาก โดยผู้กู้ทำหนังสือยินยอมให้หักบัญชีเงินฝากที่ได้รับระบุไว้เพื่อชำระหนี้ ซึ่งผู้กู้ต้องนำเงินฝากเข้าบัญชีที่ยินยอมก่อนวันครบกำหนดชำระเงิน 6) เปิดให้ลงทะเบียนครั้งใหม่ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ถึงวันที่ 30 มิ.ย. 64 หรือจนกว่าวงเงินจะหมด

About Supatrugee Truststore Columnist

View all posts by Supatrugee Truststore Columnist →