เช็คเลย! 6 ธนาคาร เปิดให้รีไฟแนนซ์บ้าน

เช็คเลย! 6 ธนาคาร เปิดให้รีไฟแนนซ์บ้าน

(ข่าวสินเชื่อ / ประกันภัย / เงินให้กู้ยืม / จำนอง / บริจาค)
รีไฟแนนซ์บ้านไม่เช็คภาระหนี้ เป็นหนึ่งในคำถามที่คนอยากกู้ยืมเงินจากสถาบันทางการเงินเพื่อนำมาใช้ในการซื้อบ้านในฝันของตัวเอง แต่.. กลับติดปัญหาอยู่ที่ว่ามีภาระของหนี้เดิมที่อยู่ในระหว่างการผ่อนชำระกับสถาบันทางการเงินต่างๆอยู่ค่อนข้างมาก จนนำไปสู่ความกังวลว่าจะไม่ได้รับการอนุมัติสินเชื่อบ้าน อย่างไรก็ตาม “รีไฟแนนซ์บ้านไม่เช็คภาระหนี้” เป็นเพียงมายาคตดเท่านั้น เพราะโดยพื้นฐานแล้วทุกสถาบันทางการเงินในประเทศไทยต่างใช้ฐานข้อมูล “เครดิตบูโร” เดียวกัน ทำให้รายละเอียดของภาระหนี้ของผู้สมัครขึ้นมาในระบบ แต่.. ก็ไม่ต้องตกใจไป เพราะมีหลายสถาบันทางการเงินและธนาคารที่อนญาตให้ผู้กู้ที่มีภาระหนี้เดิมค่อนข้างสูงสามารถทำการขอสินเชื่อบ้านได้เช่นกัน โดยบทความนี้ได้รวบรวมเหล่าสถาบันทางการเงินและธนาคารที่เปิดโอกาสดังกล่าวมาฝากให้เลือกกันเป็น โดยจะขอกล่าวถึงในหัวข้อถัดไป

1.ภาระหนี้เกินไม่ต้องกังวล ธนาคารไหนบ้างให้รีไฟแนนซ์บ้าน: ธนาคารออมสิน

1.1 สินเชื่อรีไฟแนนซ์บ้านธนาคารออมสิน : สินเชื่อออมสินบ้านแลกเงิน

– สินเชื่อเพื่อการอุปโภค บริโภค
– สินเชื่อเพื่อการไถ่ถอนการจำนองจากสถาบันทางการเงินอื่น (*ที่มีวัตถุประสงค์เพื่อการอุปโภคบริโภค)
– สินเชื่อเพื่อใช้ในการประกอบอาชีพ ที่ไม่ใช่การลงทุนเพื่อประกอบธุรกิจ
รายละเอียดของสินเชื่อออมสินบ้านแลกเงิน
– สินเชื่อเงินกู้ระยะยาว (LT) ไม่เกินรายละ 10 ล้านบาท ไม่เกินร้อยละ 90 ของหลักทรัพย์ราคาประเมินหลักทรัพย์ที่ดินพร้อมอาคาร หรือไม่เกินร้อยละ 85 ของราคาประเมินห้องชุด
– สินเชื่อเงินกู้แบบผสม (LT ร่วมกับ OD) ให้กู้ร่วมกันได้ไม่เกินรายละ 10 ล้านบาทและไม่เกินร้อยละ 80 ของราคาประเมินหลักทรัพย์ โดยวงเงินกู้แบบเบิกเงินเกินบัญชี (OD) ให้กู้ได้ไม่เกินรายละ 1 ล้านบาท และไม่เกินร้อยละ 50 ของราคาประเมินหลักทรัพย์ ทั้งในกรณีที่ใช้ที่ดินอาคารหรือห้องชุด (สินเชื่อเงินกู้)

ระยะเวลาในการชำระของสินเชื่อออมสินบ้านแลกเงิน
– สินเชื่อเงินกู้ระยะยาวไม่เกิน 25 ปี นับตั้งแต่เดือนที่ต้องทำการชำระเงินกู้ และดอกเบี้ยงวดแรกตามที่กำหนดเอาไว้ในสัญญา
– เงินกู้เบิกเกินบัญชี ทบทวนวงเงินทุกปี
เงื่อนไขของสินเชื่อออมสินบ้านแลกเงิน ที่ดินพร้อมอาคารหรือห้องชุดที่นำมาใช้เป็นหลักประกันในการขอสินเชื่อรีไฟแนนซ์บ้านธนาคารออมสิน ต้องมีหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้
– เป็นของผู้กู้หรือบุคคลอื่น โดยสามารถให้กู้เพื่อไถ่ถอนการจำนองสินเชื่อเพื่อการอุปโภคบริโภคจากสถาบันทางการเงินอื่นได้
– ตั้งอยู่ในแหล่งชุมชนที่มีความเจริญ มีไฟฟ้าและระบบสาธารณูปโภคอื่นๆตามความจำเป็น และต้องเป็นทางสาธารณะประโยชน์ที่รถยนต์สามารถเข้าออกได้อย่างสะดวก
– ผู้กู้ต้องมีอายุ 20 ปี ขึ้นไป (*เมื่อรวมอายุเข้ากับระยะเวลาในการชำระเงินกู้ ต้องไม่เกิน 65 ปี)
– มีอาชีพและรายได้ที่แน่นอน (สินเชื่อเงินกู้)

1.2.สินเชื่อรีไฟแนนซ์บ้านธนาคารออมสิน: บ้านผ่อนต่ำล้านละ 10 บาท

– สินเชื่อขอกู้เพื่อใช้ในการซื้อที่ดินพร้อมอาคารหรือห้องชุด
– สินเชื่อเพื่อซื้อที่ดินเพื่อปลูกสร้าง ซ่อมแซม ต่อเติมอาคาร
– สินเชื่อรีไฟแนนซ์บ้านธนาคารออมสิน รับอัตราดอกเบี้ยเท่ากับผู้ขอสินเชื่อนี้เป็นครั้งแรก
– ผ่อนชำระได้อย่างยาวนานถึง 40 ปี (สินเชื่อเงินกู้)

อัตราดอกเบี้ยของสินเชื่อรีไฟแนนซ์บ้านธนาคารออมสิน ผ่อนต่ำล้านละ 10 บาท
– สินเชื่อรีไฟแนนซ์บ้านธนาคารออมสินปีที่ 1 = 0.010% ต่อปี
– สินเชื่อรีไฟแนนซ์บ้านธนาคารออมสินปีที่ 2-3 = 4.350% ต่อปี
– สินเชื่อรีไฟแนนซ์บ้านธนาคารออมสินปีที่ 4 เป็นต้นไป = MRR-0.500% หรือ 5.995% ต่อปี
เงื่อนไขของสินเชื่อรีไฟแนนซ์บ้านธนาคารออมสิน ผ่อนต่ำล้านละ 10 บาท
– ต้องเป็นผู้ที่มีเงินฝากประเภทเผื่อเรียกของธนาคารออมสิน
– อายุ 20 ปีขึ้นไป เมื่อรวมอายุกับการผ่อนชำระต้องไม่เกิน 65 ปี (*ยกเว้นเจ้าของกิจการที่สามารถพิสูจน์รายได้แน่นอน เมื่อรวมอายุของการกู้แล้วต้องไม่เกิน 70 ปี) (สินเชื่อเงินกู้)

2.ภาระหนี้เกินไม่ต้องกังวล ธนาคารไหนบ้างให้รีไฟแนนซ์บ้าน: ธนาคารกรุงไทย

2.1 สินเชื่อรีไฟแนนซ์บ้านธนาคารกรุงไทย : KTB Refinance Home Loan

– สินเชื่อรีไฟแนนซ์บ้านธนาคารกรุงไทย เป็นสินเชื่อเงินกู้เพื่อไถ่ถอนการจำนองที่อยู่อาศัยจากสถาบันทางการเงิน หรือไถ่ถอนการจำนองที่ดิน ไปพร้อมกับการนำไปใช้สร้างบ้านในเวลาเดียว โดยหนี้เดิมจะต้องเป็นหนี้ที่เกิดขึ้นจากวัตถุประสงค์ในการสร้างที่อยู่อาศัยเท่านั้น
– สินเชื่อรีไฟแนนซ์บ้านธนาคารกรุงไทย สามารถขอทำการกู้เพิ่มในคราวเดียวกัน เพื่อใช้ในการอุปโภคบริโภคหรือใช้จ่ายแบบอเนกประสงค์ (*สินเชื่อส่วนเพิ่มมีสองแบบคือ Term Loan และ Revolving Loan) (สินเชื่อเงินกู้)

เงื่อนไขของสินเชื่อรีไฟแนนซ์บ้านธนาคารกรุงไทย
– ใช้ที่อยู่อาศัยที่ทำการรีไฟแนนซ์ หรือสิ่งปลูกสร้างที่จะมีขึ้นในอนาคตเป็นหลักประกันในการขอกู้ยืมสินเชื่อ
วงเงินกู้ของสินเชื่อรีไฟแนนซ์บ้านธนาคารกรุงไทย
– ที่ดินพร้อมบ้านหรือรีไฟแนนซ์บ้านจากสถาบันทางการเงินอื่น ราคาซื้อขายไม่เกิน 10 ล้านบาท วงเงินกู้ ตามยอดหนี้คงค้างแต่ไม่เกิน 90% ยกเว้นอาคารชุด ไม่เกิน 80% ของราคาประเมินหรือซื้อขายจริงที่ต่ำกว่า
– ที่ดินพร้อมบ้านหรือรีไฟแนนซ์บ้านจากสถาบันทางการเงินอื่น ราคาซื้อขายเกิน 10 ล้านบาท ขึ้นไป วงเงินกู้ ไม่เกิน 80% ของราคาประเมิน หรือซื้อขายที่ต่ำกว่า (สินเชื่อเงินกู้)

ระยะเวลาในการผ่อนชำระสินเชื่อรีไฟแนนซ์บ้านธนาคารกรุงไทย
– สินเชื่อรีไฟแนนซ์บ้านธนาคารกรุงไทย สามารถทำการผ่อนชำระได้อย่างยาวนาน โดยสูงสุดไม่เกิน 30 ปี

3.ภาระหนี้เกินไม่ต้องกังวล ธนาคารไหนบ้างให้รีไฟแนนซ์บ้าน: ธนาคารกรุงศรีอยุธยา

(สินเชื่อเงินกู้)

จุดเด่นที่น่าสนใจของสินเชื่อรีไฟแนนซ์บ้านธนาคารกรุงศรี (สินเชื่อเงินกู้)
– อัตราดอกเบี้ยต่ำ
– อนุมัติวงเงินกู้สูงสุด 95% ของราคาการประเมิน
– มีวงเงินเหลือ กู้สินเชื่อกรุงศรีโฮมฟอร์แคชSM ได้
– ผ่อนชำระได้อย่างยาวนานสูงสุด 30 ปี (*รวมอายุของผู้กู้กับการผ่อนชำระ ต้องไม่เกิน 65 ปี)
– ฟรี! ค่าธรรมเนียมในการสำรวจและประเมินหลักทรัพย์ (*โปรโมชั่น โปรดตรวจสอบกับผู้ให้บริการสินเชื่ออีกครั้ง)
– กู้ร่วมสูงสุดได้ 4 คน (*รวมผู้กู้) (สินเชื่อเงินกู้)

วงเงินอนุมัติของสินเชื่อรีไฟแนนซ์บ้านธนาคารกรุงศรี
– สินเชื่อรีไฟแนนซ์บ้านธนาคารกรุงศรี อนุมัติวงเงินขั้นต่ำจำนวน 1 ล้านบาทขึ้นไป สำหรับหลักประกันประเภทบ้านเดี่ยว บ้านแฝด ทาวน์เฮ้าส์ ทาวน์โฮม (สินเชื่อเงินกู้)

คุณสมบัติในการสมัครสินเชื่อรีไฟแนนซ์บ้านธนาคารกรุงศรี
– บุคคลทั่วไป ที่มีสัญชาติไทย
– อายุ 20-65 ปี
– พนักงานประจำ ที่มีอายุงานรวมกับที่ทำงานเดิมจำนวน 2 ปี ขึ้นไป (*งาน ณ ปัจจุบันต้องผ่านช่วงทดลองงานแล้ว)
– ผู้ประกอบธุรกิจส่วนตัว ต้องทำธุรกิจตั้งแต่ 2 ปี ขึ้นไป
– ผู้กู้ร่วมจะต้องมีความสัมพันธ์เป็นเครือญาติของผู้กู้ ที่สามารถตรวจสอบความสัมพันธ์ได้

4.ภาระหนี้เกินไม่ต้องกังวล ธนาคารไหนบ้างให้รีไฟแนนซ์บ้าน: ธนาคารกสิกรไทย

(สินเชื่อเงินกู้)

4.1 สินเชื่อบ้านธนาคารกสิกรไทย (K-Home Loan)

– สินเชื่อสำหรับคนที่ต้องการซื้อที่อยู่อาศัยประเภทบ้านและที่ดินเปล่า ทาวน์เฮ้าส์ อาคารพาณิชย์ ห้องชุด
– สินเชื่อสำหรับคนที่ต้องการต่อเติมหรือปรับปรุงที่อยู่อาศัย
– สินเชื่อสำหรับการรีไฟแนนช์สินเชื่อที่อยู่อาศัยจากสถาบันทางการเงินอื่น
– อัตราเงินกู้มีให้เลือกหลายแบบ
– ใช้ที่อยู่อาศัยเป็นหลักทรัพย์จำนองเพื่อเป็นหลักประกันในการขอกู้ยืมสินเชื่อ (สินเชื่อเงินกู้)

การอนุมัติวงเงินกู้ของสินเชื่อบ้านธนาคารกสิกรไทย (K-Home Loan)
– หากต้องการสินเชื่อรีไฟแนนซ์ทางธนาคารกสิกรไทยจะมีบริการอัตราดอกเบี้ยพิเศษเอาไว้ โดยสามารถทำการติดต่อสอบถามได้จากสาขาของธนาคารกสิกรไทย ฝ่ายบริการสินเชื่อเพื่อขอรับรายละเอียดที่ชัดเจนอีกครั้ง
ระยะเวลาในการผ่านชำระคืนสินเชื่อบ้านธนาคารกสิกรไทย (K-Home Loan)
– สินเชื่อบ้านธนาคารกสิกรไทย (K-Home Loan) กำหนดช่วงเวลาในการชำระคืนเอาไว้อย่างยาวนานสูงสุดถึง 30 ปี (สินเชื่อเงินกู้)

อัตราดอกเบี้ยของสินเชื่อบ้านธนาคารกสิกรไทย (K-Home Loan) ในปัจจุบันสินเชื่อบ้านธนาคารกสิกรไทย (K-Home Loan) มีให้เลือกรูปแบบของอัตราดอกเบี้ยทั้งหมด 6 แบบ ดังต่อไปนี้
ประเภทดอกเบี้ย อัตราดอกเบี้ย
อัตราดอกเบี้ยแบบคงที่ 1 ปีแรก 2.00%
อัตราดอกเบี้ยแบบคงที่ 2 ปีแรก 4.50%
อัตราดอกเบี้ยแบบคงที่ 3 ปีแรก 5.25%
อัตราดอกเบี้ยลอยตัวพิเศษ 1 ปีแรก 5.25%
อัตราดอกเบี้ยลอยตัวพิเศษ 2 ปีแรก 2.75%
อัตราดอกเบี้ยลอยตัวพิเศษ 3 ปีแรก 2.00% (สินเชื่อเงินกู้)

5.ภาระหนี้เกินไม่ต้องกังวล ธนาคารไหนบ้างให้รีไฟแนนซ์บ้าน: ธนาคาร TMB

จุดเด่นของสินเชื่อรีไฟแนนซ์บ้าน TMB
– สินเชื่อรีไฟแนนซ์บ้าน TMB รับดอกเบี้ยอัตราพิเศษ 2.70% นานถึง 3 ปี
– ฟรี! ค่าจดทะเบียนจำนอง ค่าเบี้ยประกันอัคคีภัยและค่าประเมินหลักทรัพย์ (*เมื่อทำการสมัครพร้อมผลิตภัณฑ์เสริม 3 ประเภทของธนาคาร คือ สมัครประกันชีวิตคุ้มครองสินเชื่อ TMB คุ้มบ้าน สมัครใช้บริการหักบัญชีอัตโนมัติผ่านบัญชีออมทรัพย์ TMB เพื่อผ่อนชำระสินเชื่อบ้าน และสมัครบัตรเดบิต TMB หากสมัครไม่ครบทั้ง 3 รายการในข้างต้น อัตราดอกเบี้ยปีที่ 3 เฉลี่ย 4.10% และหลังจากนั้น MRR-2.025% และฟรี ค่าเบี้ยประกันอัคคีภัย และประเมินราคาทรัพย์สินเท่านั้น)
– ผ่อนยาวนาน 35 ปี
– อนุมัติผลง่ายดายและรวดเร็วรู้ผลภายใน 5-7 วัน ทำการ (สินเชื่อเงินกู้)

วงเงินในการอนุมัติสินเชื่อรีไฟแนนซ์บ้าน TMB
– วงเงินในการอนุมัติสินเชื่อรีไฟแนนซ์บ้าน TMB ขั้นต่ำจะอยู่ที่ 500,000 บาท สูงสุดไม่เกิน 50 ล้านบาท โดยมีเงื่อนไขที่ควรทราบดังต่อไปนี้
1.กรณีทำการสินเชื่อรีไฟแนนซ์บ้าน TMB บ้านพร้อมที่ดิน หรือห้องชุดคอนโดมิเนียม ราคาไม่เกิน 10 ล้านบาท วงเงินเท่ากับยอดหนี้เดิม หรือสูงสุดไม่เกิน 95% ของราคาประเมินของทางธนาคาร ขึ้นอยู่กับว่าราคาใดที่ต่ำกว่า
2.กรณีทำการสินเชื่อรีไฟแนนซ์บ้าน TMB บ้านพร้อมที่ดิน หรือห้องชุดคอนโดมิเนียม ราคาตั้งแต่ 10 ล้านบาทขึ้นไป วงเงินเท่ากับยอดหนี้เดิม หรือสูงสุดไม่เกิน 90% ของราคาประเมินของทางธนาคาร ขึ้นอยู่กับว่าราคาใดต่ำกว่า (สินเชื่อเงินกู้)

อัตราดอกเบี้ยของสินเชื่อรีไฟแนนซ์บ้าน TMB
– สินเชื่อรีไฟแนนซ์บ้าน TMB มอบอัตราดอกเบี้ยพิเศษเพียง 3.5% นาน 3 ปี แต่หลังจากนั้น อัตราดอกเบี้ยจะเป็นแบบ MRR-2.275%
ระยะเวลาในการผ่อนชำระสินเชื่อรีไฟแนนซ์บ้าน TMB
– สินเชื่อรีไฟแนนซ์บ้าน TMB กำหนดระยะเวลาในการผ่อนชำระเอาไว้อย่างยาวนาน สูงสุด 35 ปี (*เมื่อรวมกับอายุของผู้กู้ต้องไม่เกิน 65 ปี)

6.ภาระหนี้เกินไม่ต้องกังวล ธนาคารไหนบ้างให้รีไฟแนนซ์บ้าน: ธนาคารไทยพาณิชย์

(สินเชื่อเงินกู้)

จุดเด่นที่น่าสนใจของสินเชื่อรีไฟแนนซ์บ้านธนาคารไทยพาณิชย์
– สินเชื่อวงเงินกู้สูงสุด 100% ของราคาประเมินหลักทรัพย์
– อัตราดอกเบี้ยมีให้เลือกกันอย่างมากมายหลายแบบ (*อัตราคงที่และลอยตัว)
– ขอกู้สินเชื่อจากยอดหนี้สินเดิมได้สูงสุด 10 ล้านบาท
– ผ่อนยาวนานสูงสุด 30 ปี (สินเชื่อเงินกู้)

อัตราดอกเบี้ยของสินเชื่อรีไฟแนนซ์บ้านธนาคารไทยพาณิชย์
– อัตราดอกเบี้ยของสินเชื่อรีไฟแนนซ์บ้านธนาคารไทยพาณิชย์ จะอยู่ที่ 4.9 -5.242% ต่อปี โดยในระหว่างปีที่ 1-3 อัตราดอกเบี้ย 5.150% ต่อปี หลังจากนั้น อัตราดอกเบี้ย MRR – 0.720% ต่อปี (*ตลอดอายุสัญญา)
ระยะเวลาในการผ่อนชำระของสินเชื่อรีไฟแนนซ์บ้านธนาคารไทยพาณิชย์
– สำหรับระยะเวลาในการผ่อนชำระคืนสินเชื่อรีไฟแนนซ์บ้านธนาคารไทยพาณิชย์ สูงสุด 30 ปี และเมื่อรวมกับอายุของผู้กู้แล้วจะต้องไม่เกิน 65 ปี (*หรือ 75 ปี ในกรณีที่เป็นเจ้าของกิจการ) (สินเชื่อเงินกู้)

About tapanee truststore columnist

View all posts by tapanee truststore columnist →