เปิดข้อควรรู้ สมัคร ‘สินเชื่อ’ พร้อมกันหลายที่มีข้อเสีย

เปิดข้อควรรู้ สมัคร ‘สินเชื่อ’ หลายที่มีข้อเสีย (สินเชื่อเงินกู้)

สิ่งที่หลายๆท่านที่เวลานี้กำลังจะ ขอสินเชื่อ นอกจากขอกำหนดต่างๆของสินเชื่อแต่ละสถาบันการเงินที่กำหนดเงื่อนไขและเกณฑ์การสมัครแล้ว ยังมีสิ่งที่ห้ามทำด้วย (สินเชื่อเงินกู้)

โดยหนึ่งในนั้นคือการที่ท่านยื่นสมัครสินเชื่อหลายแห่งพร้อมกัน นี้คือสิ่งที่ไม่ควรทำ นั้นก็เพราะว่าหากท่านทำการยื่นกู้หรือสมัครสินเชื่อส่วนบุคคลพร้อมกันหลายๆที่ (สินเชื่อเงินกู้)

ธนาคารหลายๆแห่งสามารถตรวจสอบกันได้ นอกจากจะเช็คเครดิตบูโรของคุณแล้ว ธนคารยังจะเห็นจำนวนครั้งที่มีสมัครเพราะธนาคารจะทำการเช็คเครดิตก่อนวันที่คุณยื่นไป ดังตัวอย่างต่อไปนี้… (สินเชื่อเงินกู้)

ยื่นกู้สินเชื่อหลายๆที่ ทำขอสินเชื่อไม่ผ่านจริงหรือ.. นาย ก ทำการยื่นกู้สินเชื่อโดยการสมัครวันเดียวพร้อมกันทั้ง 4 แห่ง 4 ธนาคาร และแต่ละธนาคารจะนำส่งข้อมูลของ นาย ก ไปเช็คข้อมูลกับเครดิตบูโร (สินเชื่อเงินกู้)

อาจจะเป็นคนละวันกัน ดังนั้นแต่ละธนาคารก็จะเช็คเครดิตบูโรไม่ตรงกัน ทำให้ธนาคารจะเห็นว่า นาย ก มีการยื่นเช็คเครดิตกับที่อื่นมาแล้วกี่ครั้ง แต่ธนาคารจะไม่รู้ว่าเป็นที่ไหนบ้าง (สินเชื่อเงินกู้)

และแต่ละธนาคารก็มีหลักเกณฑ์การอนุมัติสินเชื่อแต่ต่างกัน นั้นทำให้มีผลกระทบต่อการพิจารณา ก็คือ หาก นาย ก ขอไป 4 ธนาคาร แต่ นาย ก ไม่ผ่านเกณฑ์ตั้งแต่ธนาคารแรกธนาคารที่เหลือก็แทบจะปิดประตูก็ขอสินเชื่อได้เลย (สินเชื่อเงินกู้)

ยิ่งหากใน 6 เดือนล่าสุด นับจากข้อมูลอัพเดตเดือนสุดท้ายในที่ธนาคารทำการเครดิตบูโรย้อนหลังไป 6 เดือน ถ้ามีการเช็คเครดิตบูโรแล้ว 3 ครั้ง แบงค์ที่คุณยื่นเป็นครั้งที่ 4 อาจจะไม่รับการอนุมัติทันที (สินเชื่อเงินกู้)

เพราะว่ามีการยื่น เช็คบูโรบ่อยเกินไปนั้นเอง กลับกันหาก นาย ก ผ่านเกณฑ์ตั้งแต่ธนาคารแรกอีก 3 ธนาคารที่เหลือท่านก็แทบจะผ่านเกณฑ์ทั้งหมดเช่นกัน (สินเชื่อเงินกู้)

สรุปง่ายๆก็คือท่านมีสิทธิที่จะขอสินเชื่อได้กี่ครั้งกี่ธนาคารก็ได้ หากท่านคะแนนดีและผ่านเกณฑ์ที่ธนาคารกำหนด แต่ถ้าขอสินเชื่อแล้วไม่ผ่าน ก็ขอให้ท่านเว้นระยะ การขอสินเชื่อออกไปก่อน (สินเชื่อเงินกู้)

ไม่ควรสมัครสินเชื่อทันทีเพราะทางธนาคารอาจจะไม่รับคำร้องขอสินเชื่อของท่านอีกต่อไปก็ได้ เพราะว่าถ้ายังคงสมัครใหม่กับธนาคารอื่นๆ ข้อมูลต่างๆ ที่ใช้คิดเป็นคะแนนเพื่อพิจารณาสินเชื่อจะยังเหมือนเดิม (สินเชื่อเงินกู้)

ซึ่งแปลว่าจะทำให้ถูกปฏิเสธอีกอยู่ดี ควรทิ้งช่วงเวลารอไปก่อนอย่างน้อย 3-4 เดือน แล้วค่อยสมัครอีกครั้งรอให้คุณมีหนี้มีลดลงและรายได้มากขึ้น คะแนนก็จะดีขึ้น โอกาสที่สินเชื่อคุณสมัครจะได้รับการอนุมัติก็จะสูงยิ่งขึ้นไปด้วย (สินเชื่อเงินกู้)

ปล.สินเชื่อที่ได้รับการอนุมัติแล้ว และมีการชำระงวดแรก เดือนถัดไปจะโชว์ข้อมูลในเครดิตบูโร แต่สำหรับท่านที่คะแนนดีและอย่างได้สินเชื่อที่อนุมัติง่ายๆเรามีมาแนะนำด้านล่างนี้เลย… (สินเชื่อเงินกู้)

ที่มา : https://www.moneyguru.co.th/financial-tips/articles/%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B8%B1%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%8A%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%A1%E0%B8%B5%E0%B8%9C%E0%B8%A5%E0%B9%80%E0%B8%AA%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%AD%E0%B8%A2%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B9%84%E0%B8%A3

About tapanee truststore columnist

View all posts by tapanee truststore columnist →