‘สินเชื่อบัวหลวงสุขใจ’ กู้ง่าย ได้ทุกอาชีพ

สินเชื่อส่วนบุคคลธนาคารกรุงเทพ สินเชื่อบัวหลวงสุขใจ

(ข่าวสินเชื่อ / ประกันภัย / เงินให้กู้ยืม / จำนอง / บริจาค)

สำหรับพนักงานประจำที่มีบัญชีเงินเดือนกับธนาคารกรุงเทพ และทำงานกับกิจการนายจ้างที่ได้รับอนุมัติให้เข้าร่วมโครงการ* *สอบถามรายชื่อกิจการนายจ้างที่เข้าร่วมโครงการได้ที่สาขาธนาคารหรือบัวหลวงโฟน 1333(สินเชื่อเงินกู้)

วงเงินอนุมัติ เบิกรับเต็มจำนวน เข้าบัญชีทันใจ (สินเชื่อเงินกู้)
วงเงินสูงสุด 5 เท่าของรายได้ประจำต่อเดือน ตั้งแต่ 15,000 – 1 ล้านบาท อนุมัติและรับเงินก้อนเข้าบัญชีเงินเดือนของคุณทันที

ชำระคืนสบายๆ สูงสุด 60 เดือน (สินเชื่อเงินกู้)
ผ่อนสบายแบบลดต้นลดดอก สูงสุด 60 เดือน เลือกระยะเวลาผ่อนชำระเองได้ และชำระคืนด้วยยอดเงินเท่าๆ กันทุกเดือน

สะดวกสบาย สมัครง่าย ไม่ยุ่งยาก (สินเชื่อเงินกู้)
คล่องตัวยิ่งขึ้นโดยไม่ต้องใช้หลักทรัพย์ หรือบุคคลค้ำประกัน

ค่าธรรมเนียม (สินเชื่อเงินกู้)
– ฟรี ค่าธรรมเนียมดำเนินการ
– ค่าอากรแสตมป์ 0.05% ของวงเงินกู้
– ค่าธรรมเนียมการชำระคืนก่อนกำหนด (ปีแรก) 2% ของเงินต้นคงเหลือ
– ค่าธรรมเนียมการขอใบแจ้งยอดบัญชีสินเชื่อ (ย้อนหลังเกิน 3 เดือน) 200 บาทต่อฉบับ

เอกสารประกอบการขอสินเชื่อ (สินเชื่อเงินกู้)
– บัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน
– สลิปเงินเดือน (ต้นฉบับ) หรือหนังสือรับรองเงินเดือนจากบริษัท (ย้อนหลังไม่เกิน 2 เดือน นับจากปัจจุบัน)
– บัญชีธนาคารที่เงินเดือนเข้าย้อนหลัง 6 เดือนต่อเนื่องกัน นับจากปัจจุบัน
– สมุดบัญชีธนาคารหน้าแรกที่เงินเดือนเข้าเพื่อโอนเงินสินเชื่อบัวหลวงสุขใจเข้าบัญชี

ช่องทางการชำระเงิน (สินเชื่อเงินกู้)
– ชำระโดยการหักบัญชีอัตโนมัติจากเงินฝากสะสมทรัพย์ (บัญชีเงินเดือน) ที่มีกับธนาคารกรุงเทพ
– ชำระเพิ่มเติมด้วยเงินสด หรือเช็ค ณ เคาน์เตอร์ธนาคารกรุงเทพ ทุกสาขาทั่วประเทศ

อัตราดอกเบี้ย (สินเชื่อเงินกู้)

อัตราดอกเบี้ยกรณีผิดนัดชำระ 25% ต่อปี ให้มีผลสำหรับสินเชื่อที่ทำสัญญาใหม่ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2563 เป็นต้นไป ระยะเวลาผ่อนผัน 7 วัน นับจากวันครบกำหนดชำระคืน

คุณสมบัติผู้ขอสินเชื่อ (สินเชื่อเงินกู้)
– บุคคลสัญชาติไทย อายุระหว่าง 20 – 59 ปี
– เป็นพนักงานประจำที่มีบัญชีเงินเดือนกับธนาคารกรุงเทพ และทำงานกับกิจการนายจ้างที่ได้รับอนุมัติให้เข้าร่วมโครงการ*
– มีรายได้ประจำตั้งแต่ 15,000 บาทขึ้นไป
– มีประสบการณ์ทำงานมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี

*สอบถามรายชื่อกิจการนายจ้างที่เข้าร่วมโครงการได้ที่สาขาธนาคารหรือบัวหลวงโฟน 1333 (สินเชื่อเงินกู้)
ที่มา : https://www.bangkokbank.com/th-TH/Personal/My-Family-and-Me/Personal-Loan/Installment-Personal-Loan

About tapanee truststore columnist

View all posts by tapanee truststore columnist →