เช็กสิทธิ! ‘ธ.ก.ส.’ ปล่อยกู้คนละ 10,000

ธ.ก.ส. ปล่อยกู้ฉุกเฉินคนละ 10,000 บาท ดอกเบี้ยเดือนละ 10 บาท เช็กเลยใครมีสิทธิบ้าง?

เพจเฟซบุ๊ก สำนักประชาสัมพันธ์เขต 1 กรมประชาสัมพันธ์ โพสต์ข้อความเกี่ยวกับการปล่อยกู้เงินฉุกเฉิน ธ.ก.ส. โดยระบุว่า ธ.ก.ส. ออกมาตรการพักหนี้

ช่วยเกษตรกรสู้โควิด-19 ระบาดระลอกใหม่ พร้อมปล่อยเงินกู้ฉุกเฉินให้เกษตรกรและครอบครัวเกษตรกรรายละ 10,000 บาท คิดดอกเบี้ย 10 บาทต่อเดือน

โครงการสนับสนุนสินเชื่อฉุกเฉินสำหรับเกษตรกรและครอบครัวของเกษตรกร วงเงินรวม 20,000 ล้านบาท รายละเอียด สินเชื่อ ธ.ก.ส. 10,000 บาท

– วงเงินกู้ธ.ก.ส. รายละไม่เกิน 10,000 บาท – อัตราดอกเบี้ยคงที่เพียง 0.1% ต่อเดือน – กำหนดชำระคืนไม่เกิน 2 ปี 6 เดือนนับจากวันกู้

– ไม่ต้องใช้หลักประกัน -แบ่งค่างวดชำระได้ตามความสามารถในการชำระคืน เช่น รายเดือน ราย 3 เดือน และราย 6 เดือน

– พักชำระเงินต้นและดอกเบี้ย 6 เดือนแรกนับจากวันกู้ – ขอสินเชื่อทั่วประเทศ ตั้งแต่วันที่ 29 ม.ค.-30 มิ.ย. 64

– คุณสมบัติผู้ยื่นขอสินเชื่อ ธ.ก.ส. 10,000 บาท – เป็นลูกค้า ธ.ก.ส. อยู่แล้ว – เป็นเกษตรกรหรือบุคคลในครอบครัวของเกษตรกรที่ยังไม่เป็นลูกค้าธ.ก.ส.

– อายุตั้งแต่ 20 ปี บริบูรณ์ แต่ไม่เกิน 70 ปี – ทั้งนี้ สามารถแจ้งความจำนงเข้าร่วมโครงการข้างต้นกับ ธ.ก.ส. ผ่านช่องทาง LINE Official BAAC Family เว็บไซต์ www.baac.or.th

About tapanee truststore columnist

View all posts by tapanee truststore columnist →