รวมสินเชื่อรีไฟแนนซ์โปะบัตรเครดิต และลดภาระบ้านจาก ‘กรุงไทย’

รวมสินเชื่อรีไฟแนนซ์โปะบัตรเครดิต และลดภาระบ้านจากธนาคารกรุงไทย

(ข่าวสินเชื่อ / ประกันภัย / เงินให้กู้ยืม / จำนอง / บริจาค / บัตรเครดิต)

สินเชื่อปิดบัตรเครดิต คืออะไร!? (ข่าวสินเชื่อ / ประกันภัย / เงินให้กู้ยืม / จำนอง / บริจาค / บัตรเครดิต)
สินเชื่อปิดบัตรเครดิต หรือที่เรียกกันทั่วไปว่า “การรีไฟแนนซ์บัตรเครดิต” คือ การขอกู้สินเชื่อจากสถาบันทางการเงินเดิมหรือสถาบันทางการเงินใหม่ เพื่อนำเงินก้อนที่ได้รับไปทำการปิดหนี้บัตรเครดิตเดิมทั้งหมด
การกระทำดังกล่าวจึงเป็นการปรับโครงสร้างของหนี้สินใหม่ทั้งหมด ส่งผลให้จำนวนของดอกเบี้ยที่ทับถมมากขึ้นของบัตรเครดิตเดิมลดน้อยลงเป็นอย่างมากเลยทีเดียว หลังจากที่ทำการปิดหนี้บัตรเครดิตที่เป็นปัญหาเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ผู้กู้ก็จะต้องย้ายไปผ่อนชำระให้กับสถาบันทางการเงินที่ทำการกู้รีไฟแนนซ์บัตรเครดิตมานั่นเอง

สินเชื่อรีไฟแนนซ์บ้าน คืออะไร!? (ข่าวสินเชื่อ / ประกันภัย / เงินให้กู้ยืม / จำนอง / บริจาค / บัตรเครดิต)
สินเชื่อรีไฟแนนซ์บ้าน คือ การขอกู้ยืมเงินสินเชื่อกับสถาบันทางการเงินแห่งใหม่ เพื่อนำไปปิดหนี้ผ่อนชำระบ้านกับสถาบันทางการเงินเดิมทั้งหมด สำหรับเหตุผลในการขอกู้สินเชื่อสินเชื่อรีไฟแนนซ์บ้านมักเกิดขึ้นในช่วงระยะเวลาหลังจากที่ผ่อนชำระสินเชื่อบ้านกับสถาบันทางการเงินเดิมไปแล้ว 3 ปี ซึ่งเป็นระยะเวลาโปรโมชั่นดอกเบี้ยน้อย เมื่ออัตราดอกเบี้ยกลับมาเป็นปกติ ทำให้เกิดภาระในการชำระรายเดือนที่มากขึ้นกว่าเดิม ดังนั้น สินเชื่อรีไฟแนนซ์บ้าน จึงเป็นการช่วยลดภาระในส่วนนี้ให้น้อยลงได้เป็นอย่างดี แต่ในขณะเดียวกัน ระยะเวลาในการผ่อนชำระเองก็จะยาวนานมากขึ้นตามไปด้วยเช่นกัน

เคล็ดลับแก้ปัญหาหนี้สิน ปลดหนี้ ปิดบัตรเครดิตอย่างง่ายดายด้วยตัวเอง! (ข่าวสินเชื่อ / ประกันภัย / เงินให้กู้ยืม / จำนอง / บริจาค / บัตรเครดิต)
สำหรับคนที่มีปัญหาเกี่ยวกับหนี้บัตรเครดิต แล้วอยากที่จะทำการปิดบัตรจบหนี้ด้วยตัวเอง มีขั้นตอนที่น่าสนใจอยากแนะนำให้ลองทำตามที่รับรองว่าจะช่วยลดสัดส่วนของหนี้ให้น้อยลง จนกระทั่งหายวัลลับไปไม่กลับมากวนใจอีกเลย ดังต่อไปนี้
– เริ่มต้นจากการหยุดสร้างหนี้ โดยการพักใช้บัตรเครดิตเสียก่อน
– ทำการรวบรวมเงินต้นของหนี้บัตรเครดิตที่มีอยู่ทุกใบ เพื่อให้ทราบจำนวนหนี้ที่ชัดจนว่ามีอยู่เท่าไหร่กันแน่!?
– ทำการคำนวณงบรายรับ-รายจ่ายในแต่ละเดือนของตัวเองว่ามีเงินเหลือมากพอสำหรับการปิดหนี้บัตรเครดิตมากน้อยเพียงใด!?
– ทำการตั้งเป้าหมายว่าต้องการที่จะจ่ายหนี้ให้หมดสิ่้นภายในกี่เดือนหรือกี่ปี โดยต้องเป็นจำนวนที่สามารถจ่ายไหวไม่กระทบกระเทือนกับรายจ่ายประจำเดือนของตัวเอง

1.สินเชื่อรีไฟแนนซ์บ้านธนาคารกรุงไทย : KTB Refinance Home Loan

(ข่าวสินเชื่อ / ประกันภัย / เงินให้กู้ยืม / จำนอง / บริจาค / บัตรเครดิต)
จุดเด่น
– สินเชื่อรีไฟแนนซ์บ้านธนาคารกรุงไทย เป็นสินเชื่อเงินกู้เพื่อไถ่ถอนการจำนองที่อยู่อาศัยจากสถาบันทางการเงิน หรือไถ่ถอนการจำนองที่ดิน ไปพร้อมกับการนำไปใช้สร้างบ้านในเวลาเดียว โดยหนี้เดิมจะต้องเป็นหนี้ที่เกิดขึ้นจากวัตถุประสงค์ในการสร้างที่อยู่อาศัยเท่านั้น
– สินเชื่อรีไฟแนนซ์บ้านธนาคารกรุงไทย สามารถขอทำการกู้เพิ่มในคราวเดียวกัน เพื่อใช้ในการอุปโภคบริโภคหรือใช้จ่ายแบบอเนกประสงค์ (*สินเชื่อส่วนเพิ่มมีสองแบบคือ Term Loan และ Revolving Loan)

เงื่อนไขของสินเชื่อรีไฟแนนซ์บ้านธนาคารกรุงไทย (ข่าวสินเชื่อ / ประกันภัย / เงินให้กู้ยืม / จำนอง / บริจาค / บัตรเครดิต)
ใช้ที่อยู่อาศัยที่ทำการรีไฟแนนซ์ หรือสิ่งปลูกสร้างที่จะมีขึ้นในอนาคตเป็นหลักประกันในการขอกู้ยืมสินเชื่อ

วงเงินกู้ของสินเชื่อรีไฟแนนซ์บ้านธนาคารกรุงไทย (ข่าวสินเชื่อ / ประกันภัย / เงินให้กู้ยืม / จำนอง / บริจาค / บัตรเครดิต)
– ที่ดินพร้อมบ้านหรือรีไฟแนนซ์บ้านจากสถาบันทางการเงินอื่น ราคาซื้อขายไม่เกิน 10 ล้านบาท วงเงินกู้ ตามยอดหนี้คงค้างแต่ไม่เกิน 90% ยกเว้นอาคารชุด ไม่เกิน 80% ของราคาประเมินหรือซื้อขายจริงที่ต่ำกว่า
– ที่ดินพร้อมบ้านหรือรีไฟแนนซ์บ้านจากสถาบันทางการเงินอื่น ราคาซื้อขายเกิน 10 ล้านบาท ขึ้นไป วงเงินกู้ ไม่เกิน 80% ของราคาประเมิน หรือซื้อขายที่ต่ำกว่า

2.สินเชื่อส่วนบุคคลรีไฟแนนซ์บัตรเครดิตธนาคารกรุงไทย :สินเชื่ออเนกประสงค์ 5 Plus

(ข่าวสินเชื่อ / ประกันภัย / เงินให้กู้ยืม / จำนอง / บริจาค / บัตรเครดิต)
จุดเด่น
– รับเงินด่วนรวดเร็วทันใจ
– ไม่ต้องใช้หลักทรัพย์ในการค้ำประกัน
– ทำงานเอกชนก็สามารถขอสินเชื่อได้

วงเงินอนุมัติของสินเชื่ออเนกประสงค์ 5 Plus รีไฟแนนซ์บัตรเครดิต (ข่าวสินเชื่อ / ประกันภัย / เงินให้กู้ยืม / จำนอง / บริจาค / บัตรเครดิต)
– อนุมัติวงเงินสูงสุด 5 เท่า ไม่เกิน 1 ล้านบาท (*รับเงินเดือนผ่านธนาคารกรุงไทย)
– อัตราดอกเบี้ยสินเชื่ออเนกประสงค์ 5 Plus รีไฟแนนซ์บัตรเครดิต
– อัตราดอกเบี้ยของสินเชื่ออเนกประสงค์ 5 Plus จะอยู่ที่ MRR+7% ต่อปี

ระยะเวลาในการผ่อนชำระคืนสินเชื่ออเนกประสงค์ 5 Plus รีไฟแนนซ์บัตรเครดิต (ข่าวสินเชื่อ / ประกันภัย / เงินให้กู้ยืม / จำนอง / บริจาค / บัตรเครดิต)
ระยะเวลาในการผ่อนชำระคืนนานสูงสุด 5 ปี

3.สินเชื่อส่วนบุคคลธนาคารกรุงไทย :สินเชื่อกรุงไทยธนวัฏ 5 Plus รีไฟแนนซ์บัตรเครดิต

(ข่าวสินเชื่อ / ประกันภัย / เงินให้กู้ยืม / จำนอง / บริจาค / บัตรเครดิต)
จุดเด่น
– ทำงานเอกชนก็สามารถขอสินเชื่อได้
– สินเชื่อเงินสดพร้อมใช้ รับเงินด่วนได้อย่างทันใจ
– ไม่ต้องใช้บุคคลค้ำประกัน

วงเงินอนุมัติของสินเชื่อกรุงไทยธนวัฏ 5 Plus รีไฟแนนซ์บัตรเครดิต (ข่าวสินเชื่อ / ประกันภัย / เงินให้กู้ยืม / จำนอง / บริจาค / บัตรเครดิต)
อนุมัติวงเงินสูงสุด 5 เท่า ไม่เกิน 1 ล้านบาท (*รับเงินเดือนผ่านธนาคารกรุงไทย)

อัตราดอกเบี้ยสินเชื่อกรุงไทยธนวัฏ 5 Plus รีไฟแนนซ์บัตรเครดิต (ข่าวสินเชื่อ / ประกันภัย / เงินให้กู้ยืม / จำนอง / บริจาค / บัตรเครดิต)
อัตราดอกเบี้ยของสินเชื่อกรุงไทยธนวัฏ 5 Plus จะอยู่ที่ MRR+9% ต่อปี

ระยะเวลาในการผ่อนชำระคืนของสินเชื่อกรุงไทยธนวัฏ 5 Plus รีไฟแนนซ์บัตรเครดิต (ข่าวสินเชื่อ / ประกันภัย / เงินให้กู้ยืม / จำนอง / บริจาค / บัตรเครดิต)
สินเชื่อกรุงไทยธนวัฏ 5 Plus ให้เวลาในการผ่อนชำระคืนสูงสุด 1 ปี (*ต่ออายุปีต่อปีโดยอัตโนมัติ)

ที่มา : https://gurucreditcard.com/2020/09/24/refinance-krungthai/

About tapanee truststore columnist

View all posts by tapanee truststore columnist →