‘สินเชื่อ Your loan’ กู้ 10,000 ผ่อน 300 บ./เดือน

‘สินเชื่อ Your loan’ กู้ 10,000 ผ่อน 300 บ./เดือน

(ข่าวสินเชื่อ / ประกันภัย / เงินให้กู้ยืม / จำนอง / บริจาค)

ธนาคารไทยพาณิชย์ เอาใจท่านที่ต้องการจะขอสินเชื่อเวลานี้ทางธนาคารได้เปิดบริการ สินเชื่อส่วนบุคคล Your Loan คิดอัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก ท่านที่สนใจสามารถดู วิธีสมัครสินเชื่อส่วนบุคคล Your Loan ไม่ต้องค้ำประกัน อนุมัติไว จากธนาคารไทยพาณิชย์ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้… (สินเชื่อเงินกู้)

สินเชื่อส่วนบุคคล Your Loan เป็นสินเชื่อส่วนบุคคลที่เมื่อได้รับการอนุมัติแล้ว จะมีการโอนเงินเข้าบัญชีของลูกค้าไว้ใช้จ่ายตามความต้องการ โดยไม่ต้องมีทรัพย์สิน หรือบุคคลค้ำประกัน คิดอัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก (สินเชื่อเงินกู้)

ทั้งนี้ไม่เกินอัตราดอกเบี้ยที่ธนาคารแห่งประเทศไทยประกาศกำหนด ลูกค้าสามารถจัดสรรแผนการใช้เงินในแต่ละเดือนได้อย่างลงตัวและชำระคืนเงินกู้เป็นงวดรายเดือน หรืองวดรายสองสัปดาห์ งวดละเท่า ๆ กัน (สินเชื่อเงินกู้)

โดยสำหรับสินเชื่อส่วนบุคคล Your Loan สมัครง่ายไม่ต้องมีหลักทรัพย์หรือบุคคลค้ำประกัน บอกความต้องการของคุณ อยากผ่อนเท่าใด อยากชำระรายเดือนวันใด รู้ผลอนุมัติเร็วไม่ต้องรอนาน (สินเชื่อเงินกู้)

จุดเด่นของสินเชื่อส่วนบุคคล Your Loan (สินเชื่อเงินกู้)
วงเงินอนุมัติตั้งแต่ 5,000 – 2,000,000 บาท
ผ่อนชำระได้สูงสุดไม่เกิน 60 งวด สำหรับรายเดือน หรือ 130 งวดสำหรับรายสองสัปดาห์
ชำระคืนธนาคารเป็นงวดรายเดือน หรือรายสองสัปดาห์
คิดอัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก

คุณสมบัติของผู้สมัครสินเชื่อ (สินเชื่อเงินกู้)
ผู้กู้ต้องเป็นลูกค้าปัจจุบันของทางธนาคารไทยพาณิชย์เท่านั้น (ท่านไหนที่ยังแค่ท่านไปเปิดบัญชีกับทางธนาคารไทยพาณิชย์)
ผู้กู้ต้องมีสัญชาติไทยเท่านั้น
ผู้กู้ต้องมีอายุระหว่าง 20 – 65 ปี
ผู้กู้ต้องมีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนขั้นต่ำของผู้สมัคร: 10,000 บาท
ผู้กู้ต้องไม่มีสินเชื่อที่อยู่ระหว่างการดำเนินการสมัคร (เฉพาะสินเชื่อบุคคล Your Loan เท่านั้น)

เอกสารประกอบการขอสินเชื่อ

กรณี บุคคลทั่วไป (สินเชื่อเงินกู้)
– สำเนาบัตรประชาชน
– สลิปเงินเดือน หรือหนังสือรับรองเงินเดือน

กรณี เจ้าของกิจการและผู้ประกอบอาชีพอิสระ (สินเชื่อเงินกู้)
– เอกสารยืนยันรายได้ (อย่างใดอย่างหนึ่ง)
– ใบแจ้งยอดเงินฝากย้อนหลัง 6 เดือน (เต็มเดือน)
– หนังสือรับรองการเสียภาษีเงินได้
– เอกสารยืนยันการประกอบธุรกิจ (อย่างใดอย่างหนึ่ง)

– สำเนาหนังสือจดทะเบียน/ห้างหุ้นส่วนจากกระทรวงพาณิชย์ (กรณีจดทะเบียน) (สินเชื่อเงินกู้)
– เอกสารที่ออกจากทางราชการเพื่อยืนยันการทำธุรกิจ (กรณีไม่ได้จดทะเบียน) เช่น
– สัญญาเช่า สัญญาจ้าง
– เอกสารการเสียภาษีป้าย
– ใบอนุญาติประกอบกิจการโรงงาน (ร.ง.4)

อัตราดอกเบี้ย

อัตราดอกเบี้ย: อัตราดอกเบี้ยอยู่ระหว่างร้อยละ 10 ถึง ร้อยละ 25.00 ต่อปี
อัตราดอกเบี้ยกรณีผิดนัดชำระ: อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 25.00 ต่อปี (สินเชื่อเงินกู้)

หมายเหตุ : อัตราดอกเบี้ยจากตารางข้างต้นเป็นข้อมูล ณ วันที่ประกาศเท่านั้น ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามเกณฑ์ที่ธนาคารกำหนด ซึ่งสามารถตรวจสอบอัตราดอกเบี้ยได้จากสาขา และ Website ของธนาคาร (สินเชื่อเงินกู้)

ระยะเวลาการกู้ยืม

ระยะเวลาผ่อนชำระขั้นต่ำ 6 งวด (เดือน) และสูงสุดไม่เกิน 60 งวด (เดือน) หรือ 130 งวดสำหรับรายสองสัปดาห์ ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนด(สินเชื่อเงินกู้)

ที่มา : https://www.scb.co.th/th/personal-banking/loans/personal-loans/your-loan.html

About tapanee truststore columnist

View all posts by tapanee truststore columnist →