‘กรุงศรี’ เปิดกู้ สินเชื่อหมุนเวียนส่วนบุคคล

‘กรุงศรี’ เปิดกู้ สินเชื่อหมุนเวียนส่วนบุคคล(สินเชื่อเงินกู้)

(ข่าวสินเชื่อ / ประกันภัย / เงินให้กู้ยืม / จำนอง / บริจาค)

สินเชื่อหมุนเวียนส่วนบุคคล จากกรุงศรี (Krungsri) กู้ได้ง่ายๆ ไม่ต้องใช้หลักทรัพย์หรือบุคคลค้ำประกัน วงเงินสูงสุดถึง 1 ล้านบาท พร้อมดอกเบี้ยตามวงเงินกู้ แถมผ่อนสบายๆ สูงสุดถึง 60 เดือน ให้อิสระทางการใช้จ่ายของคุณ(สินเชื่อเงินกู้)

เป็นจริงได้ง่ายๆที่กรุงศรีและพิเศษสุดๆ สำหรับผู้มีบัญชีเงินเดือน และผู้มีรายได้ประจำ ที่สนใจสมัคร สินเชื่อหมุนเวียนส่วนบุคคล รับอัตราดอกเบี้ยแบบพิเศษสุดๆ ต่ำสุด 9.99% ต่อปี 3 ปีแรก และ ผู้มีรรายได้ประจำ 12.99% ต่อปี(สินเชื่อเงินกู้)

สำหรับ 6 เดือนแรก พิเศษแบบนี้ สมัครเลย ที่ธนาคารกรุงศรีทุกสาขา จุดเด่น 1.รับเงินก้อนใหญ่ สูงสุด 1 ล้านบาท 2.รับของกำนัลพิเศษ 3.รับโปรโมชั่นพิเศษสำหรับเจ้าของกิจการจาก AIS(สินเชื่อเงินกู้)

รายละเอียดสินเชื่อ สถาบันการเงิน : ธนาคาร กรุงศรีอยุธยา ดูสินเชื่อเงินสดราคาใกล้เคียง ดู กรุงศรีอยุธยา ทุกผลิตภัณฑ์ ชื่อสินเชื่อ : สินเชื่อหมุนเวียนส่วนบุคคล ประเภทสินเชื่อ : สินเชื่อเงินสดเบิกทั้งจำนวน(สินเชื่อเงินกู้)

วัตถุประสงค์สินเชื่อ : สินเชื่ออเนกประสงค์ จุดเด่น : รับเงินก้อนใหญ่ สูงสุด 1 ล้านบาท รับของกำนัลพิเศษ รับโปรโมชั่นพิเศษสำหรับเจ้าของกิจการจาก AIS(สินเชื่อเงินกู้)

ลักษณะหลักประกัน : สินเชื่อไม่มีหลักประกัน รายละเอียดหลักประกัน : n/a ผู้มีสิทธิ์กู้ : ผู้มีรายได้ประจำทุกประเภท, เจ้าของกิจการ/ธุรกิจส่วนตัว คุณสมบัติผู้กู้ : อายุ 20 – 59 ปี(สินเชื่อเงินกู้)

รายได้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของธนาคารกรุงศรีอยุธยา1.พนักงานประจำมีรายได้รวมต่อเดือน ตั้งแต่ 15,000 บาทขึ้นไป หรือ ตั้งแต่ 12,000 บาท ขึ้นไป สำหรับพนักงานที่รับเงินเดือนผ่านธนาคารกรุงศรี(สินเชื่อเงินกู้)

2.เจ้าของกิจการมีรายได้รับหรือยอดขายต่อเดือนเฉลี่ยขั้นต่ำ 200,000 บาทขึ้นไป อายุการทำงาน/อายุกิจการนับตั้งแต่วันจดทะเบียน ตั้งแต่ 1 ปีขึ้นไป มีหมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้ทั้งที่บ้าน และ/หรือที่ทำงาน(สินเชื่อเงินกู้)

วงเงินกู้ : ไม่เกิน 5.0 เท่าของรายได้ สูงสุดไม่เกิน 2,000,000 บาท วงเงินอนุมัติสูงสุด 5 เท่าของรายได้หรือสูงสุด 2 ล้านบาท ระยะเวลากู้ : 12-60 เดือน วิธีการคิดดอกเบี้ย : อัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก(สินเชื่อเงินกู้)

อัตราดอกเบี้ย รายละเอียดอัตราดอกเบี้ย : อัตราดอกเบี้ยพิเศษ อัตราดอกเบี้ย 9.99% ต่อปี 3 เดือนแรก สำหรับพนักงานประจำที่รับเงินเดือนผ่านบัญชีของธนาคารกรุงศรีอยุธยา /(สินเชื่อเงินกู้)

มีอายุงาน 1 ปีขึ้นไป / มีรายได้ตามหลักเกณฑ์ของธนาคารกรุงศรีอยุธยา และรับเงินกู้โดยวิธีโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารเท่านั้น อัตราดอกเบี้ย 10.99% ต่อปี 6 เดือนแรก สำหรับพนักงานประจำที่มีรายได้ประจำรวมต่อเดือน(สินเชื่อเงินกู้)

ตั้งแต่ 30,000 บาทขึ้นไปและได้รับอนุมัติวงเงินสินเชื่อตั้งแต่ 60,000 บาทขึ้นไป หรือ อัตราดอกเบี้ย 10.99% ต่อปี 12 เดือนแรก สำหรับพนักงานประจำที่มีรายได้ประจำรวมต่อเดือน ตั้งแต่ 150,000 บาทขึ้นไป

โดยได้รับอนุมัติวงเงินสินเชื่อตั้งแต่ 300,000 บาทขึ้นไป และรับเงินกู้โดยวิธีโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารเท่านั้น อัตราดอกเบี้ย 12.99% ต่อปี 6 เดือนแรก สำหรับเจ้าของกิจการ ที่ได้รับอนุมัติวงเงินสินเชื่อตั้งแต่ 300,000 บาท(สินเชื่อเงินกู้)

แต่ไม่เกิน 1 ล้านบาท หรือ อัตราดอกเบี้ย 12.99% ต่อปี 12 เดือนแรก สำหรับเจ้าของกิจการที่ได้รับอนุมัติวงเงินสินเชื่อมากกว่า 1 ล้านบาทขึ้นไป และรับเงินกู้โดยวิธีโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารเท่านั้น

อัตราดอกเบี้ยสูงสุดไม่เกิน 25% ต่อปี ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายอื่นๆ เป็นไปตามประกาศของธนาคาร หมายเหตุอัตราดอกเบี้ย : อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอาจเปลี่ยนแปลงตามจำนวนเงินกู้ อาชีพและเงินเดือนของผู้กู้(สินเชื่อเงินกู้)

ดอกเบี้ยผิดนัด : สูงสุดไม่เกิน 25 % ต่อปี ค่าธรรมเนียม ค่าธรรมเนียมจัดการเงินกู้ : ฟรี ค่าธรรมเนียมเบิกถอน : ฟรี ค่าการทวงหนี้ :กรณีค้างชำระตั้งแต่ 1 งวดขึ้นไป 100 บาท/งวด(สินเชื่อเงินกู้)

ค่าอากรแสตมป์ : ฟรีค่าธรรมเนียม ค่าธรรมเนียมอื่นๆที่สำคัญ : โปรดสอบถามผู้ให้บริการสินเชื่อ การชำระคืนเงินกู้ ยอดชำระขั้นต่ำ : 3 % ของยอดเงินต้นคงค้างบวกดอกเบี้ย (แต่ไม่ต่ำกว่า 500 บาท)(สินเชื่อเงินกู้)

สิทธิชำระเกินค่างวด : โปรดสอบถามผู้ให้บริการสินเชื่อ สิทธิชำระคืนก่อนกำหนด : มี (กรณีชำระคืนเงินกู้ก่อนกำหนด (เฉพาะเงินกู้ที่เลือกผ่อนชำระแบบมีกำหนดเวลาชำระคืนแน่นอน คำนวณตั้งแต่วันที่ผู้กู้ได้รับเงินกู้(สินเชื่อเงินกู้)

จนถึงวันที่ชำระคืนทั้งหมด โดยให้ถือว่าเงินค่าดอกเบี้ยที่ได้รับก่อนวันที่ชำระคืนทั้งหมดเป็นส่วนหนึ่งของดอกเบี้ย กรณีชำระคืนเงินกู้ก่อน) หมายเหตุ : ธนาคารจะออกบัตรกดเงินสดให้หลังจากที่ผู้ขอสินเชื่อ ชำระสินเชื่อวงเงินที่ได้รับไปแล้ว 50 % สอบถามเพิ่มเติม : Tel. 1572คำแนะนำการใช้ข้อมูล : รายละเอียดที่นำเสนอเป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้น และอาจมีการเปลี่ยนแปลง โปรดตรวจสอบอัตราดอกเบี้ย เงื่อนไข และรายละเอียดกับผู้ให้บริการสินเชื่อทุกครั้งก่อนตัดสินใจ(สินเชื่อเงินกู้)

แหล่งที่มา : www.checkraka.com