ใครๆก็กู้ได้ สินเชื่อ ‘TMB Cash2Go’

ใครๆก็กู้ได้ สินเชื่อ ‘TMB Cash2Go’

สินเชื่อบุคคล TMB Cash2Go (ทีเอ็มบี แคชทูโก)-ธนาคารทหารไทย (TMB) ดอกเบี้ยรวมค่าธรรมเนียมต่อปี : 14 – 25 % จุดเด่น ผลิตภัณฑ์สินเชื่อเงินสดอเนกประสงค์ในรูปแบบของเงินกู้เพื่อใช้ในการอุปโภคส่วนบุคคล โดยไม่ต้องใช้หลักทรัพย์หรือบุคคลค้ำประกัน

รายละเอียดสินเชื่อ สถาบันการเงิน : ธนาคาร ทหารไทย ดูสินเชื่อเงินสดราคาใกล้เคียง ดู ทหารไทย ทุกผลิตภัณฑ์ ชื่อสินเชื่อ : สินเชื่อบุคคล TMB Cash2Go (ทีเอ็มบี แคชทูโก) ประเภทสินเชื่อ : สินเชื่อเงินสดเบิกทั้งจำนวน

วัตถุประสงค์สินเชื่อ : สินเชื่ออเนกประสงค์ จุดเด่น : ผลิตภัณฑ์สินเชื่อเงินสดอเนกประสงค์ในรูปแบบของเงินกู้เพื่อใช้ในการอุปโภคส่วนบุคคล โดยไม่ต้องใช้หลักทรัพย์หรือบุคคลค้ำประกัน

ลักษณะหลักประกัน : สินเชื่อไม่มีหลักประกัน รายละเอียดหลักประกัน : n/a ผู้มีสิทธิ์กู้ : ผู้มีรายได้ประจำทุกประเภท, เจ้าของกิจการ/ธุรกิจส่วนตัว คุณสมบัติผู้กู้ : สัญชาติไทย , อายุระหว่าง 20-60 ปีขึ้นไป

รายได้ประจำต่อเดือน และอายุงาน พนักงานบริษัท/ข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ : ตั้งแต่ 15,000 บาทขึ้นไป และมีอายุงาน 4 เดือนขึ้นไปสำหรับงานปัจจุบัน ผู้ประกอบธุรกิจส่วนตัว : ตั้งแต่ 20,000 บาทขึ้นไป และประกอบธุรกิจปัจจุบัน 2 ปีขึ้นไป

วงเงินกู้ : ไม่เกิน 5.0 เท่าของรายได้ เงินกู้ขั้นต่ำ 30,000 บาท สูงสุดไม่เกิน 1,500,000 บาท วงเงินอนุมัติระหว่าง 30,000 – 1,500,000 บาท หรือสูงสุด 5 เท่าของรายได้ประจำต่อเดือน

กรณีที่ไม่เคยมีบัญชีสินเชื่อบุคคลกับ TMB และมีรายได้ต่ำกว่า 30,000 บาทต่อเดือน จะได้รับวงเงินสูงสุด 1.5 เท่าของรายได้ประจำต่อเดือน และจะมีบัญชีสินเชื่อบุคคลกับสถาบันการเงินต่างๆ รวมกันได้ไม่เกิน 3 แห่ง

ระยะเวลากู้ : 12 – 60 เดือน วิธีการคิดดอกเบี้ย : อัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก รายละเอียดอัตราดอกเบี้ย : พนักงานบริษัท/ข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ (อัตราดอกเบี้ยปกติ)
-รายได้ประจำต่อเดือน 20,000-29,999 บาท รับดอกเบี้ย 25% ต่อปี
-รายได้ประจำต่อเดือน 30,000-49,999 บาท รับดอกเบี้ย 21% ต่อปี
-รายได้ประจำต่อเดือน 50,000-99,999 บาท รับดอกเบี้ย 19% ต่อปี
-รายได้ประจำต่อเดือนตั้งแต่ 100,000 บาทขึ้นไป รับดอกเบี้ย 17% ต่อปี

: พนักงานบริษัท/ข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ (ใช้บัญชี ออลล์ ฟรี + Direct Debit)-รายได้ประจำต่อเดือน 15,000-29,999 บาท รับดอกเบี้ย 22% ต่อปี
-รายได้ประจำต่อเดือน 30,000-49,999 บาท รับดอกเบี้ย 18% ต่อปี
-รายได้ประจำต่อเดือน 50,000-99,999 บาท รับดอกเบี้ย 16% ต่อปี
-รายได้ประจำต่อเดือนตั้งแต่ 100,000 บาทขึ้นไป รับดอกเบี้ย 14% ต่อปี

ผู้ประกอบธุรกิจส่วนตัว (อัตราดอกเบี้ยปกติ) – รายได้ประจำต่อเดือน 30,000-49,999 บาท รับดอกเบี้ย 25% ต่อปี
-รายได้ประจำต่อเดือน 50,000-99,999 บาท รับดอกเบี้ย 25% ต่อปี
-รายได้ประจำต่อเดือนตั้งแต่ 100,000 บาทขึ้นไป รับดอกเบี้ย 22% ต่อปี

ผู้ประกอบธุรกิจส่วนตัว (ใช้บัญชี ออลล์ ฟรี + Direct Debit) – รายได้ประจำต่อเดือน 30,000-49,999 บาท
รับดอกเบี้ย 22% ต่อปี
-รายได้ประจำต่อเดือน 50,000-99,999 บาท รับดอกเบี้ย 22% ต่อปี
-รายได้ประจำต่อเดือนตั้งแต่ 100,000 บาทขึ้นไป รับดอกเบี้ย 19% ต่อปี

(อ้างอิงจากอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ธนาคารตามประกาศฉบับล่าสุด) หมายเหตุอัตราดอกเบี้ย : อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอาจเปลี่ยนแปลงตามจำนวนเงินกู้ อาชีพและเงินเดือนของผู้กู้ ดอกเบี้ยผิดนัด : สูงสุดไม่เกิน 25% ต่อปี ค่าธรรมเนียม ค่าธรรมเนียมจัดการเงินกู้ : โปรดสอบถามผู้ให้บริการสินเชื่อ ค่าธรรมเนียมเบิกถอน : ไม่มีค่าธรรมเนียม ค่าการทวงหนี้ : ค่าใช้จ่ายในการติดตามทวงถามหนี้ : งวดละ 100 บาทต่อบัญชี
(ยังไม่รวม VAT) ค่าอากรแสตมป์ : 0.05% ของวงเงินสินเชื่อ (สูงสุดไม่เกิน 10,000 บาท)

ค่าธรรมเนียมอื่นๆที่สำคัญ : โปรดสอบถามผู้ให้บริการสินเชื่อ การชำระคืนเงินกู้ ยอดชำระขั้นต่ำ :
โปรดสอบถามผู้ให้บริการสินเชื่อ
สิทธิชำระเกินค่างวด : โปรดสอบถามผู้ให้บริการสินเชื่อ
สิทธิชำระคืนก่อนกำหนด : โปรดสอบถามผู้ให้บริการสินเชื่อ
สอบถามเพิ่มเติม : Tel. 1558

คำแนะนำการใช้ข้อมูล : รายละเอียดที่นำเสนอเป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้น และอาจมีการเปลี่ยนแปลง โปรดตรวจสอบอัตราดอกเบี้ย เงื่อนไข และรายละเอียดกับผู้ให้บริการสินเชื่อทุกครั้งก่อนตัดสินใจ