‘ซัมมิทแคปปิตอล’ กู้ง่าย ไม่ต้องมีคนค้ำ

‘ซัมมิทแคปปิตอล’ กู้ง่าย ไม่ต้องมีคนค้ำ

(ข่าวสินเชื่อ / ประกันภัย / เงินให้กู้ยืม / จำนอง / บริจาค)

ปัจจุบันการขอสินเชื่อบอกได้เลยว่าเป็นเรื่องที่ยากสำหรับใครหลายคนเชื่อว่าหลายคนคงจะเคยขอสินเชื่อกันมาบ้างแล้วบางคนอาจจะผ่านบางคนอาจจะไม่ผ่านเพราะมีข้อจำกัดในการสมัครหลายอย่างจึงไม่ใช่เรื่องแปลกที่ใครหลายคนไม่สามารถสมัครสินเชื่อได้(สินเชื่อเงินกู้)

การสมัครทำสินเชื่อบุคคลซัมมิท แคปปิตอล ที่พร้อมให้โอกาสทุกคนได้มีชีวิตที่ดี จากสินเชื่อเงินสดด้วยระบบการอนุมัติไวได้เงินเร็ว พร้อมให้วงเงินที่สูง สามารถผ่อนได้สูงสุด 60 เดือน โดยไม่ต้องมีหลักทรัพย์ค้ำประกันอะไรก็มีโอการการขอสินเชื่อได้ไม่ยากอีกต่อไปเมื่อเทียบกับคนอื่นที่ต้องยอมรับว่าหลายสถาบันที่มีข้อจำกัดหลายอย่างจึงทำให้ไม่ผ่านการขอสินเชื่อ(สินเชื่อเงินกู้)

สินเชื่อบุคคล ซัมมิท แคปปิตอล รายละเอียดสินเชื่อ(สินเชื่อเงินกู้)
สถาบันการเงิน : บริษัท ซัมมิท แคปปิตอล จำกัด
ดูสินเชื่อเงินสดราคาใกล้เคียง ดู ซัมมิท แคปปิตอล ทุกผลิตภัณฑ์
ชื่อสินเชื่อ : สินเชื่อบุคคล ซัมมิท แคปปิตอล
ประเภทสินเชื่อ : สินเชื่อเงินสดเบิกทั้งจำนวน

วัตถุประสงค์สินเชื่อ : สินเชื่ออเนกประสงค์(สินเชื่อเงินกู้)
จุดเด่น : “ชีวิตดี๊ดี…เพราะมีซัมมิทจัดให้” อนุมัติไว ได้เงินเร็ว ให้วงเงินสูงสุด 5 เท่าของรายได้ หรือไม่เกิน 1,000,000 บาท ผ่อนนาน 12 – 60 เดือน ไม่ต้องมีหลักทรัพย์หรือผู้ค้ำประกัน
ลักษณะหลักประกัน : สินเชื่อไม่มีหลักประกัน
รายละเอียดหลักประกัน : n/a
ผู้มีสิทธิ์กู้ : ผู้มีรายได้ประจำทุกประเภท

คุณสมบัติผู้กู้(สินเชื่อเงินกู้)
-บุคคลทั่วไป
-สัญชาติไทย
-อายุงานอย่างน้อย 1 ปี
-อายุตั้งแต่ 25 – 59 ปี (โดยอายุผู้สมัครรวมกับระยะเวลาการกู้ต้องไม่เกิน 60 ปี)
-รายได้ประจำต่อเดือนตั้งแต่ 30,000 บาทขึ้นไป

วงเงินกู้ : ไม่เกิน 5.0 เท่าของรายได้(สินเชื่อเงินกู้)
สูงสุดไม่เกิน 1,000,000 บาท
ระยะเวลากู้ : 12 – 60 เดือน
วิธีการคิดดอกเบี้ย : อัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก

อัตราดอกเบี้ย(สินเชื่อเงินกู้)
รายละเอียดอัตราดอกเบี้ย : อัตราดอกเบี้ยสูงสุดไม่เกิน 15%ต่อปี และอัตราค่าธรรมเนียมการใช้วงเงินสูงสุดไม่เกิน 10%ต่อปี รวมสูงสุดไม่เกิน 25%ต่อปี
หมายเหตุอัตราดอกเบี้ย : อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอาจเปลี่ยนแปลงตามจำนวนเงินกู้ อาชีพและเงินเดือนของผู้กู้
ดอกเบี้ยผิดนัด : ไม่เกิน 25% ต่อปี

ค่าธรรมเนียม(สินเชื่อเงินกู้)
-ค่าธรรมเนียมจัดการเงินกู้ : โปรดสอบถามผู้ให้บริการสินเชื่อ
-ค่าธรรมเนียมเบิกถอน : โปรดสอบถามผู้ให้บริการสินเชื่อ
-ค่าการทวงหนี้ : 200 บาท ต่องวด (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
-ค่าอากรแสตมป์ : 0.05% ของวงเงินอนุมัติ สูงสุดไม่เกิน 10,000 บาท
-ค่าธรรมเนียมอื่นๆที่สำคัญ : –
-ค่าใช้จ่ายและภาษีที่จ่ายให้แก่หน่วยงานราชการ เรียกเก็บตามค่าใช้จ่ายจริง

-ค่าใช้จ่ายในการชำระเงินผ่านจุดบริการรับชำระเงิน 10 – 35 บาทต่อครั้ง ขึ้นอยู่กับผู้ให้บริการ(สินเชื่อเงินกู้)
-ค่าใช้จ่ายในการหักบัญชีเงินฝากอัตโนมัติ 9 – 30 บาทต่อรายการ ขึ้นอยู่กับผู้ให้บริการ
-ค่าใช้จ่ายในการตรวจสอบข้อมูลเครดิต 12 บาทต่อรายการต่อครั้ง
-ค่าใช้จ่ายกรณีเงินในบัญชีไม่พอจ่าย (กรณีชำระหนี้โดยการหักบัญชีกับสถาบันการเงินอื่น) ตามค่าใช้จ่ายเกิดขึ้นจริงแต่ต้องไม่เกิน 200 บาท/ครั้ง
-ค่าธรรมเนียมกรณีเช็คคืน (กรณีนำฝากเช็คนอกเขต) 0.1% ของยอดเงินหน้าเช็ค (ค่าธรรมเนียมสูงสุดไม่เกิน 1,000 บาท)
-ค่าธรรมเนียมการขอใบแจ้งยอดบัญชี (ชุดที่ 2 เป็นต้นไป) 100 บาทต่อครั้ง
-ค่าธรรมเนียมการขอตรวจสอบรายการ 100 บาทต่อครั้ง

การชำระคืนเงินกู้ (สินเชื่อเงินกู้)
ยอดชำระขั้นต่ำ : โปรดสอบถามผู้ให้บริการสินเชื่อ
สิทธิชำระเกินค่างวด : โปรดสอบถามผู้ให้บริการสินเชื่อ
สิทธิชำระคืนก่อนกำหนด : มี
หมายเหตุ : –
สอบถามเพิ่มเติม : Tel. 0-2107-2222

คำแนะนำการใช้ข้อมูล : รายละเอียดที่นำเสนอเป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้น และอาจมีการเปลี่ยนแปลง โปรดตรวจสอบอัตราดอกเบี้ย เงื่อนไข และรายละเอียดกับผู้ให้บริการสินเชื่อทุกครั้งก่อนตัดสินใจ(สินเชื่อเงินกู้)

แหล่งที่มา :www.summitcapital.co.th, www.checkraka.com