ธ.เกียรตินาคินภัทร’ เปิดสินเชื่อบ้าน รู้ผลทันที (ข่าวการเงิน-สินเชื่อ)

ธ.เกียรตินาคินภัทร’ เปิดสินเชื่อบ้าน รู้ผลทันทีภายใน 3 วัน (ข่าวการเงิน-สินเชื่อ)

จุดเด่น วงเงินอนุมัติสูงสุด 50 ล้านบาท รับวงเงินกู้สูงสุด 100% ของราคาซื้อขายหรือราคาประเมินแล้วแต่อย่างใดจะต่ำกว่า ผ่อนสบาย

นานสูงสุดถึง 30 ปี กู้ร่วมได้สูงสุด 4 คน โดยเป็นบุคคลในครอบครัวเดียวกัน เอกสารครบ (ข่าวการเงิน-สินเชื่อ)

รู้ผลอนุมัติทันที ภายใน 3 วัน รายละเอียดสินเชื่อ สถาบันการเงิน : ธนาคารเกียรตินาคินภัทร ดูสินเชื่อเงินสดราคาใกล้เคียงดู
ธนาคารเกียรติ นาคินภัทร ทุกผลิตภัณฑ์ ชื่อสินเชื่อ : สินเชื่อบ้านรีไฟแนนซ์ KK Home Loan Refinance (ข่าวการเงิน-สินเชื่อ)

ประเภทสินเชื่อ : สินเชื่อบ้านแลกเงิน วัตถุประสงค์สินเชื่อ : สินเชื่ออเนกประสงค์, สินเชื่อเพื่อการโอนหนี้-Refinance จุดเด่น :

วงเงินอนุมัติสูงสุด 50 ล้านบาท รับวงเงินกู้สูงสุด 100% ของราคาซื้อขายหรือราคาประเมินแล้วแต่อย่างใดจะต่ำกว่า (ข่าวการเงิน-สินเชื่อ)

ผ่อนสบาย นานสูงสุดถึง 30 ปี กู้ร่วมได้สูงสุด 4 คน โดยเป็นบุคคลในครอบครัวเดียวกัน เอกสารครบ รู้ผลอนุมัติทันที ภายใน 3 วัน
ลักษณะหลักประกัน : สินเชื่อหลักทรัพย์ค้ำประกัน รายละเอียดหลักประกัน : บ้านเดี่ยว บ้านแฝด ทาวน์โฮม ทาวน์เฮ้าส์ อาคารพาณิชย์เพื่อการอยู่อาศัย(ข่าวการเงิน-สินเชื่อ)

คอนโดมิเนียมผู้มีสิทธิ์กู้ : ผู้มีรายได้ประจำทุกประเภท คุณสมบัติผู้กู้ : ผู้มีรายได้ประจำ สัญชาติไทย อายุ 20 ปีขึ้นไป อายุงานปัจจุบันรวมอายุงานเดิมไม่ต่ำกว่า 1 ปี

รายได้หลักต้องไม่ต่ำกว่า 10,000 บาท/เดือน และ รายได้รวมทั้งหมดต้องไม่ต่ำกว่า 15,000 บาท/เดือน (ต่อผู้กู้ 1 คน) (ข่าวการเงิน-สินเชื่อ)

ไม่มีประวัติหนี้ค้างชำระ และไม่มีประวัติถูกดำเนินคดีแพ่งและอาญา ไม่มีประวัติปรับปรุงโครงสร้างหนี้ เจ้าของธุรกิจ สัญชาติไทย
อายุ 25 ปีขึ้นไป ประกอบธุรกิจมาไม่ต่ำกว่า 2 ปี มีรายได้ไม่ต่ำกว่า 15,000 บาทต่อเดือน

ไม่มีประวัติหนี้ค้างชำระ และไม่มีประวัติถูกดำเนินคดีแพ่งและอาญา ต้องไม่เป็นบุคคลล้มละลายหรือไร้ความสามารถ จดทะเบียนบริษัทหรือทะเบียนพาณิชย์
ไม่มีประวัติปรับปรุงโครงสร้างหนี้ วงเงินกู้ : ไม่เกิน 100 % ของมูลค่าหลักประกัน สูงสุดไม่เกิน 50 ล้านบาท (ข่าวการเงิน-สินเชื่อ)

วงเงินกู้สูงสุดไม่เกิน 100% ของราคาซื้อขายหรือราคาประเมินแล้วแต่อย่างใดจะต่ำกว่า ระยะเวลากู้ : สูงสุด 30 ปี วิธีการคิดดอกเบี้ย:อัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก รายละเอียดอัตราดอกเบี้ย : อัตราดอกเบี้ย แบบที่ 1 คงที่ 2 ปี กรณีทำ MRTA ปีที่ 1 – 3 อัตราดอกเบี้ย 2.590% ต่อปี (เฉลี่ย 3 ปีแรก) หลังจากนั้น อัตราดอกเบี้ย MLR – 1.75%ต่อปีกรณีไม่ทำ MRTA (ฟรีประเมิน) ปีที่ 1 – 3 อัตราดอกเบี้ย 2.790%ต่อปี (เฉลี่ย 3 ปีแรก)หลังจากนั้น อัตราดอกเบี้ย MLR – 1.75%ต่อปี อัตราดอกเบี้ย แบบที่ 2 ลอยตัว กรณีทำ MRTA ปีที่ 1 – 3อัตราดอกเบี้ย 2.790% ต่อปี
(เฉลี่ย 3 ปีแรก) หลังจากนั้นอัตราดอกเบี้ย MLR – 1.75% ต่อปี กรณีไม่ทำ MRTA (ฟรีประเมิน) ปีที่ 1 – 3 อัตราดอกเบี้ย 2.990% ต่อปี (เฉลี่ย 3 ปีแรก)หลังจากนั้น อัตราดอกเบี้ย MLR – 1.75% ต่อปี หมายเหตุอัตราดอกเบี้ย : อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอาจเปลี่ยนแปลงตามจำนวนเงินกู้อาชีพและเงินเดือนของผู้กู้ ดอกเบี้ยผิดนัด : สูงสุด 15% ต่อปี สอบถามเพิ่มเติม :Tel. 0-2165-5555 คำแนะนำ การใช้ข้อมูล:รายละเอียดที่นำเสนอเป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้น และอาจมีการเปลี่ยนแปลง โปรดตรวจสอบอัตราดอกเบี้ย การใช้เงื่อนไขและรายละเอียดกับผู้ให้บริการสินเชื่อทุกครั้งก่อนตัดสินใจ(ข่าวการเงิน-สินเชื่อ)