‘ม33เรารักกัน’ เตรียมยืนยันสิทธิ

‘ม33เรารักกัน’ เตรียมยืนยันสิทธิ รับเงิน 4,000 บาท 15 มีนาคม นี้

ยืนยันสิทธิ ‘ม33เรารักกัน’ 15 มี.ค. เปิดขั้นตอนกดรับเงินเยียวยา 4,000 บ. ผู้ประกันตนที่ได้ลงทะเบียน ม33 เรารักกัน ได้เยียวยา 4,000 บ. ไปแล้วนั้น เตรียมตัวตรวจสอบสิทธิได้ตั้งแต่วันที่ 15 มีนาคมนี้เป็นต้นไป ว่าจะได้สิทธิหรือไม่ ผ่านเว็บไซต์ หากไม่ได้สิทธิ สามารถยื่นทบทวนได้ผ่านเว็บไซต์เช่นกัน

สำหรับผู้ที่ได้รับสิทธิ ม33 เรารักกัน แล้ว ให้ยืนยันตัวผ่านแอพพลิเคชั่น “เป๋าตัง” มีขั้นตอนดังนี้ 1.ดาวน์โหลดแอพพลิเคชั่น เป๋าตัง พร้อมกรอกข้อมูลส่วนตัว ระบุเบอร์โทรศัพท์ จากนั้นจะได้รับรหัส OTP นำเลข
ที่ได้จาก SMS มากรอกที่โทรศัพท์มือถือ

2.ยอมเงื่อนไขการบริการของแอพพลิเคชั่น พร้อมใส่รหัสใน การเข้าใช้บริการทุกครั้ง 3.เปิด G-wallet เพื่อใช้ในมาตรการ ม33เรารักกัน คนละครึ่ง เราชนะ และมาตรการอื่นๆ 4.กดยืนยันตัวตน โครงการ ม33
เรารักกัน ที่จะโชว์ขึ้นมาบนแอพพลิเคชั่น เป๋าตัง

เปิดขั้นตอนยืนยันสิทธิ-ใช้เราชนะ ผ่านแอพพ์ ‘เป๋าตัง’ สถานที่เข้าร่วมโครงการ 1.ร้านธงฟ้าประชารัฐ 2.ร้านค้าคนละครึ่ง 4.ร้านค้าเราชนะ 5.ขนส่งสาธารณะที่เข้าโครงการ

รถแท็กซี่ มอเตอร์ไซค์วิน รถไฟฟ้า ไทม์ไลน์รับเงินใหม่ ทั้งนี้ คณะรัฐมนตรี ได้ปรับรายละเอียดใหม่ โดยขยายระยะเวลาการยืนยันตัวตนรับสิทธิในแอพพลิเคชั่นเป๋าตัง เป็นวันที่ 15 มีนาคม – 31 พฤษภาคม

ปรับเวลาการโอนเงินเข้าจากเดิม 1,000 บาท ทุกวันจันทร์ที่ 22 , 29 มีนาคม , 5 และ 12 เมษายน รวม 4,000 บาท ปรับเป็น 3 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มที่ 1 ผู้ที่ได้รับสิทธิเปิดใช้งานและกดยืนยันตัวตนเพื่อเข้าใช้งานแอปเป๋าตัง

ระหว่างวันที่ 15 มี.ค.– 30 พ.ค.2564 หากมีการกดยืนยันตัวตนในระหว่างวันที่ 15 – 21 มี.ค. 64 จะได้รับวงเงินผ่าน แอปเป๋าตังสัปดาห์ละ 1,000 บาท ทุกวันจันทร์ของทุกสัปดาห์ต่อเนื่องกัน 4 สัปดาห์
โดยจะได้รับวงเงินครั้งแรก

ในวันที่ 22 มี.ค.2564 จากนั้นจะได้รับวงเงินสัปดาห์ละ 1000 บาท ในวันที่ 29 มี.ค., 5 และ 12 เม.ย.2564 กลุ่มที่ 2 ผู้ที่กดใช้งานและยืนยันตัวตนเพื่อรับสิทธิระหว่างวันที่ 22 มี.ค.-11 เม.ย.2564 จะได้รับวงเงินครั้งแรกที่กดใช้งาน

เป็นจำนวนวงเงินสะสมนับตั้งแต่วันที่ 22 มี.ค.2564 จนถึงวันที่กดใช้งานและจะได้รับวงเงินสัปดาห์ละ 1000 บาท ทุกวันจันทร์ของทุกสัปดาห์ ต่อเนื่องจนครบ 4,000 บาท กลุ่มที่ 3 ผู้ที่กดใช้งานและยืนยันตัวตน
เพื่อรับสิทธิระหว่างวันที่ 12 เม.ย.-31 พ.ค. 2564 จะได้รับวงเงินสะสมในวันที่กดใช้งานครั้งเดียว ที่จำนวน 4,000 บาท

ที่ผ่านผู้สื่อข่าวรายงานว่า ทวิตเตอร์บัญชีกรุงไทยแคร์ หรือ @Krungthai_Care ได้แจ้งเรื่องเปิดศูนย์ประสานงานทบทวนสิทธิ สำหรับกลุ่มพนักงานที่ประกันตนมาตรา 33 ที่ไม่มีสมาร์ทโฟนสำหรับลงทะเบียนโครงการ ม33 เรารักกัน เพื่อรับเงิน 4,000 บาท ที่รัฐบาลแจกเพื่อบรรเทาค่าครองชีพในช่วงโควิด โดยมีรายละเอียด ดังนี้

โครงการ #ม33เรารักกัน เปิดศูนย์ประสานงานทบทวนสิทธิ กลุ่มที่ 1 : กลุ่มที่ไม่มีสมาร์ทโฟน ที่ลงทะเบียนไปในวันที่ 21 ก.พ. – 7 มี.ค. 64 กลุ่มที่ 2 : กลุ่มที่ไม่มีสมาร์ทโฟน และยังไม่เคยลงทะเบียน โปรดนำบัตรประชาชน Smartcard มาติดต่อประกันสังคมฯ ตามวันและเวลาที่กำหนดค่ะ