‘ออมสิน’ ใจป้ำ ด้วย ‘สินเชื่อเคหะ’

‘ออมสิน’ ใจป้ำ ด้วย ‘สินเชื่อเคหะ’

สำหรับคนที่ต้องการเงินกู้เพื่อใช้จ่ายเกี่ยวกับที่อยู่อาศัย และกำลังมองหาข้อเสนอจากธนาคารต่าง ๆ วันนี้เรามีข้อมูลที่จะเป็นทางออกมาฝาก โดยเป็นข้อเสนอสินเชื่อเคหะเพิ่มยอด GSB Plus จากธนาคารออมสิน

ที่จะมอบวงเงินกู้ เพิ่มเติมสำหรับลูกค้าที่ไม่เคยมีประวัติผิดนัดชำระ ส่วนรายละเอียดจะมีอะไรบ้าง ต้องลองไปดูกันต้องยอมรับว่าการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา COVID-19 ยิ่งซ้ำเติมสภาพเศรษฐกิจไทยให้ทรุดลงไปอีก

เพราะส่งผลให้กิจกรรมทางเศรษฐกิจต้องหยุดชะงัก จึงมีคนจำนวนไม่น้อยประสบปัญหารายได้ลดลงชักหน้าไม่ถึงหลัง ต้องนำเงินสำรองออกมาใช้จนอาจจะเริ่มร่อยหรอไปบ้างแล้ว ซึ่งในสถานการณ์ยากลำบากเช่นนี้

การขอสินเชื่อเพื่อให้มีเงินมาหมุนเวียนใช้จ่าย หรือเติมเต็มความฝันที่ตั้งใจไว้ คงทำได้ไม่ง่ายนัก แต่หากคุณเป็นลูกค้าสินเชื่อเคหะปัจจุบันของธนาคารออมสิน (ยกเว้นผู้กู้โครงการบ้านเอื้ออาทร ที่อยู่ระหว่างการค้ำประกันของการเคหะแห่งชาติ)

และไม่เคยมีประวัติผิดนัดชำระหนี้ในช่วงระยะเวลา 1 ปีที่ผ่านมา ก็ไม่ต้องกังวลไป คุณสามารถขอกู้เพิ่มเติมจาก “สินเชื่อเคหะเพิ่มยอด GSB PLUS+”ไว้ใช้ในการดำรงชีพได้เลย

ไม่ว่าจะเป็นการอุปโภคบริโภค ค่าใช้จ่ายเพื่อการศึกษา หรือใช้เพื่อการประกอบอาชีพที่ไม่ใช่การลงทุนเพื่อการประกอบธุรกิจ เพียงแค่ใช้หลักประกันตามสัญญาเงินกู้เดิมมาค้ำประกันก็ยื่นกู้เพิ่มได้

ให้วงเงินสูงสุดไม่เกินรายละ 10 ล้านบาท โดยมีทั้งแบบ เงินกู้ระยะยาว (LT) และเงินกู้แบบผสม (LT + เงินกู้เบิกเกินบัญชี OD) พร้อมกับให้ผ่อนชำระได้นานสูงสุด 25 ปีที่สำคัญก็คือ
ช่วงนี้ทางธนาคารออมสินมีโปรโมชั่นอัตราดอกเบี้ยสุดพิเศษ 4.50% ต่อปี(สำหรับปีที่ 1-2)ให้ลูกค้าที่ขอ”สินเชื่อเคหะเพิ่มยอด GSB PLUS+”แบบเงินกู้ระยะยาว (LT)

และประสงค์ทำประกันชีวิตเพื่อคุ้มครองวงเงินสินเชื่อตามเกณฑ์ที่ธนาคารกำหนด ซึ่งตรงนี้จะช่วยประหยัดดอกเบี้ยในช่วง 2 ปีแรกไปได้เยอะ เป็นการแบ่งเบาภาระในช่วงโควิด 19 ได้ดีทีเดียว

ถือเป็นทางเลือกที่น่าสนใจ สำหรับลูกค้าสินเชื่อเคหะของธนาคารที่กำลังประสบปัญหาทางการเงิน ถ้าอยากบวกเพิ่มความสุขด้วย “สินเชื่อเคหะเพิ่มยอด GSB PLUS+”

ก็เพียงแค่ติดต่อยื่นคำขอกู้ ณ สาขาธนาคารออมสินที่คุณใช้บริการสินเชื่อเคหะ ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2564 คุณสมบัติผู้กู้ 1. เป็นลูกค้าสินเชื่อเคหะเดิมของธนาคาร
(ยกเว้น ลูกค้าโครงการบ้านเอื้ออาทร)2. ย้อนหลัง 1 ปี ไม่มีหนี้ค้างชำระ วัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตส่วนบุคคล

ยกเว้น ซื้อที่ดินว่างเปล่า และธุรกิจที่มีความเสี่ยง จำนวนเงินให้กู้ 1. ไม่เกินจำนวนเงินกู้ที่ลดลงจากวงเงินกู้ตามสัญญาเดิม หรือ 2. กู้เกินสัญญาเดิมรวมหนี้แล้ว ต้องไม่เกินร้อยละ 85

ของราคาประเมินหลักทรัพย์ ทั้งนี้ เงินกู้รวม ขึ้นอยู่กับความสามารถในการชำระหนี้ หลักประกันเงินกู้ ที่ดินพร้อมอาคารหรือห้องชุดที่เป็นหลักประกันเงินกู้ตามสัญญากู้เงินเดิม

ทั้งนี้ การประเมินราคาหลักทรัพย์ใหม่ ให้อยู่ในดุลพินิจของธนาคาร ระยะเวลากู้ ไม่เกิน 15 ปี รวมกับอายุผู้กู้ต้องไม่เกิน 65 ปี ทั้งนี้ ทสามารถปรับลดเงินงวดตามระยะเวลากู้ ที่เหลืออยู่ของสัญญากู้เดิมได้ อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ ตามประกาศ ธนาคารในปัจจุบัน สิทธิพิเศษ แถมบัตรออมสินวีซ่าเดบิต โดยยกเว้นค่าธรรมเนียมแรกเข้า และค่าธรรมเนียมรายปีในปีแรกทุกราย ภายในวันที่ 30 เมษายน 2564 จึงจะได้รับอัตราดอกเบี้ยสุด เศษแบบนี้ ทั้งนี้ เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด หากใครต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติมของ “สินเชื่อเคหะเพิ่มยอด GSB PLUS+” สามารถอ่านรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ธนาคารออมสิน หรือสอบถามได้ที่ GSB Call Center 1115