‘เพอร์ชัลนัลแคช’ สินเชื่ออนุมัติไว ไม่ต้องค้ำ

‘เพอร์ชัลนัลแคช’ สินเชื่ออนุมัติไว ไม่ต้องค้ำ

(ข่าวสินเชื่อ / ประกันภัย / เงินให้กู้ยืม / จำนอง / บริจาค)

สินเชื่อบุคคล เพอร์ซัลนัลแคช โดยธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย สินเชื่อที่ไม่ต้องมีหลักทรัพย์ค้ำประกัน ใช้เอกสารประกอบการสมัครแค่บัตรประชาชนใบเดียว(สินเชื่อเงินกู้)

สินเชื่อปิดบัตรเครดิต วงเงินสูง ดอกเบี้ยต่ำ ผ่อนสบาย อัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก ผ่อนได้นานสูงสุด 60 เดือน อนุมัติภายใน 3-5 วันทำการ พร้อมช่องทางการรับชำระคืนที่หลากหลายตลอด 24 ชม. (สินเชื่อเงินกู้)

รายละเอียดสินเชื่อ (สินเชื่อเงินกู้)
สถาบันการเงิน : ซีไอเอ็มบี ไทย
ดูสินเชื่อเงินสดราคาใกล้เคียง ดู ซีไอเอ็มบี ไทย ทุกผลิตภัณฑ์
ชื่อสินเชื่อ : สินเชื่อบุคคลเพอร์ซันนัลแคช (PersonalCash)
ประเภทสินเชื่อ : สินเชื่อเงินสดเบิกทั้งจำนวน

วัตถุประสงค์สินเชื่อ : สินเชื่ออเนกประสงค์(สินเชื่อเงินกู้)
จุดเด่น : สินเชื่อเงินสด ผ่อนน้อย สบายนาน เพียงพอกับทุกความต้องการด้วยวงเงินสินเชื่อสูงถึง 5 เท่าของรายได้ประจำ พิเศษสุดรับอัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก โดยไม่ต้องมีบุคคล หรือหลักทรัพย์ค้ำประกันใดๆ
ลักษณะหลักประกัน : สินเชื่อไม่มีหลักประกัน
รายละเอียดหลักประกัน : n/a

ผู้มีสิทธิ์กู้ : ผู้มีรายได้ประจำทุกประเภท, เจ้าของกิจการ/ธุรกิจส่วนตัว (สินเชื่อเงินกู้)
คุณสมบัติผู้กู้ : พนักงานประจำ/ข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ อายุ 21 – 59 ปี (อายุรวมระยะเวลาผ่อนชำระ คือต้องไม่เกิน 60 ปี)
-พนักงานประจำ/ข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ ต้องมีอายุงาน 6 เดือนขึ้นไป
-ประกอบธุรกิจส่วนตัว/เจ้าของกิจการ ต้องดำเนินธุรกิจปัจจุบันไม่ต่ำกว่า 3 ปี

รายละเอียดรายได้ขั้นต่ำ (สินเชื่อเงินกู้)
-พนักงานประจำ/ข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจรายได้ประจำเฉลี่ย 15,000 บาท/เดือนขึ้นไป
-ประกอบธุรกิจส่วนตัว/เจ้าของกิจการรายได้ประจำเฉลี่ย 30,000 บาท/เดือนขึ้นไป
วงเงินกู้ : ไม่เกิน 5.0 เท่าของรายได้ สูงสุดไม่เกิน 2,000,000 บาท

สำหรับพนักงานประจำ วงเงินอนุมัติสูงสุด 5 เท่าของรายได้ หรือสูงสุด 2 ล้านบาท(สินเชื่อเงินกู้)
สำหรับเจ้าของกิจการ วงเงินอนุมัติสูงสุด 5 เท่าของรายได้ หรือสูงสุด 1 ล้านบาท
ระยะเวลากู้ : 12-60 เดือน
วิธีการคิดดอกเบี้ย : อัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก

รายละเอียดอัตราดอกเบี้ย (สินเชื่อเงินกู้)
1.อัตราดอกเบี้ยพิเศษสำหรับพนักงานประจำ
-อัตราดอกเบี้ยพิเศษ 9% ต่อปี สำหรับพนักงานที่มีรายได้ประจำต่อเดือน 20,000 บาท ระยะเวลาผ่อนชำระสูงสุด 12 เดือน
-อัตราดอกเบี้ยพิเศษ 11.84% ต่อปี สำหรับพนักงานที่มีรายได้ประจำต่อเดือน 30,000 บาทขึ้นไป ระยะเวลาผ่อนชำระสูงสุด 24 เดือน
-อัตราดอกเบี้ยพิเศษ 12% ต่อปี สำหรับพนักงานที่มีรายได้ประจำต่อเดือน 20,000 บาท ระยะเวลาผ่อนชำระสูงสุด 24 เดือน
-อัตราดอกเบี้ยพิเศษ 13.33% ต่อปี สำหรับพนักงานที่มีรายได้ประจำต่อเดือน 50,000 บาท ระยะเวลาผ่อนชำระสูงสุด 36 เดือน
-อัตราดอกเบี้ยพิเศษ 15% ต่อปี สำหรับพนักงานที่มีรายได้ประจำต่อเดือน 30,000 บาท ระยะเวลาผ่อนชำระสูงสุด 36 เดือน
-อัตราดอกเบี้ยพิเศษ 18% ต่อปี สำหรับพนักงานที่มีรายได้ประจำต่อเดือน 20,000 บาท ระยะเวลาผ่อนชำระสูงสุด 60 เดือน
-อัตราดอกเบี้ยมาตรฐาน 20% – 25% (ตามวงเงินอนมุัติ) สำหรับพนักงานที่มีรายได้ประจำต่อเดือน 15,000 บาท

อัตราดอกเบี้ยสำหรับเจ้าของกิจการหรืออาชีพอิสระ (สินเชื่อเงินกู้)
-อัตราดอกเบี้ย 25% ต่อปี อายุสัญญาสูงสุด 60 เดือน สำหรับเจ้าของกิจการ หรืออาชีพอิสระ
หมายเหตุอัตราดอกเบี้ย : –
ดอกเบี้ยผิดนัด : 25% ต่อปี

ค่าธรรมเนียม (สินเชื่อเงินกู้)
-ค่าธรรมเนียมจัดการเงินกู้ : ไม่มีค่าธรรมเนียม
-ค่าธรรมเนียมเบิกถอน : ไม่มีค่าธรรมเนียม
-ค่าการทวงหนี้ : ไม่มีค่าบริการ
-ค่าอากรแสตมป์ : 0.05% ของวงเงินสินเชื่อ สูงสุดไม่เกิน 10,000 บาท
-ค่าธรรมเนียมอื่นๆที่สำคัญ :
-ค่าใช้จ่ายกรณีเช็คคืนไม่เกิน 200 บาท/ครั้ง
-ค่าขอใบแจ้งยอดบัญชีของแต่ละงวด (ชุดที่2 เป็นต้นไป) 100 บาท/ฉบับ
-ค่าธรรมเนียมดำเนินการสินเชื่อ 0.5% ของวงเงินอนุมัติ
-ค่าธรรมเนียมชำระบัญชีเสร็จสิ้นใน 1ปี แรก 1% ของวงเงินอนุมัติ

การชำระคืนเงินกู้ (สินเชื่อเงินกู้)
ยอดชำระขั้นต่ำ : โปรดสอบถามผู้ให้บริการสินเชื่อ
สิทธิชำระเกินค่างวด : โปรดสอบถามผู้ให้บริการสินเชื่อ
สิทธิชำระคืนก่อนกำหนด : มี (ธนาคารจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการปิดบัญชีก่อนกำหนด ในอัตราร้อยละ 1% ของวงเงินสินเชื่อที่ได้รับอนุมัติ)
หมายเหตุ : –
สอบถามเพิ่มเติม : Tel. 02-626-7777

คำแนะนำการใช้ข้อมูล : รายละเอียดที่นำเสนอเป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้น และอาจมีการเปลี่ยนแปลง โปรดตรวจสอบอัตราดอกเบี้ย เงื่อนไข และรายละเอียดกับผู้ให้บริการสินเชื่อทุกครั้งก่อนตัดสินใจ

แหล่งที่มา : www.cimbthai.com