‘เราชนะ’ โอนเข้า กลุ่ม1 ‘บัตรคนจน’

‘เราชนะ’ โอนเข้า กลุ่ม1 ‘บัตรคนจน'(ข่าวการเงินและสินเชื่อ)

“เราชนะ” เช็คสิทธิ กลุ่ม 1 ผู้ถือ “บัตรคนจน” รับเงินอีกงวดวันนี้ 19 มี.ค. 64 งวดที่ 7 เป็นงวดสุดท้าย (ครบวงเงิน 7,000 บาท) พร้อมรู้วิธีการใช้จ่ายเงินผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ โครงการ “เราชนะ” มาตรการช่วยเหลือจากภาครัฐ

ด้วยการมอบ “เงินเยียวยา” ให้แก่ผู้มีรายได้น้อยและได้รับผลกระทบจากการระบาดโควิด-19 ระลอกใหม่ วงเงินรวม 7,000 บาท (ระยะเวลาเดือนกุมภาพันธ์ – มีนาคม 2564) โดยในวันศุกร์นี้ รัฐได้โอนเงินให้ประชาชนผู้เข้าข่าย(ข่าวการเงินและสินเชื่อ)

“กลุ่ม1” หรือผู้ที่ถือบัตรคนจน ของโครงการเราชนะ เช็คสิทธิ อีกครั้งเป็นงวดที่ 7 งวดสุดท้าย! ทั้งนี้ ประชาชนผู้เข้าข่ายกลุ่ม1 คือ กลุ่มที่ไม่ต้องลงทะเบียนเราชนะ เพราะกลุ่มนี้จะได้รับสิทธิอัตโนมัติ โดยรัฐ

จะโอนเงินให้เลยผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ (บัตรคนจน) ซึ่งมาตรการนี้ได้เริ่มโอนเงินเยียวยาให้แล้ว ตั้งแต่วันที่ 5 ก.พ.64 (งวดที่ 1), วันที่ 12 ก.พ.64 (งวดที่ 2), วันที่ 19 ก.พ.64 (งวดที่ 3), วันที่ 26 ก.พ.64 (งวดที่ 4)(ข่าวการเงินและสินเชื่อ)

วันที่ 5 มี.ค.64 (งวดที่ 5), วันที่ 12 มี.ค.64 (งวดที่ 6), วันที่ 19 มี.ค.64 (งวดที่ 7) โดยรัฐจะโอนให้ทุกๆ วันศุกร์ ของแต่ละสัปดาห์ 19 มี.ค. 64 กลุ่ม1 ได้เงิน “เราชนะ” งวดที่ 7 งวดสุดท้าย!

ถัดมาในสัปดาห์นี้ จะเป็นการโอน “เงินเยียวยา” ให้กลุ่มผู้ถือบัตรคนจนอีกครั้งเป็นงวดที่ 7 ในวันศุกร์ที่ 19 มี.ค. 64 โดยผู้ถือบัตรคนจนจะได้รับเงินจำนวน 675 บาท หรือ 700 บาทต่อสัปดาห์ ขึ้นอยู่กับเกณฑ์ของรายได้(ข่าวการเงินและสินเชื่อ)

โดยประชาชน กลุ่ม 1 ของโครงการ เราชนะ จะได้รับเงินผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ และไม่สามารถกดออกมาเป็นเงินสดได้ เงินก้อนนี้สามารถใช้จ่ายกับร้านธงฟ้าประชารัฐที่มีเครื่อง EDC หรือร้านธงฟ้าฯ ที่ใช้ร่วมกับแอพฯ ถุงเงิน ร้านค้าคนละครึ่ง

และร้านค้าเราชนะ กลุ่มบัตรคนจนได้เงิน “เราชนะ” กี่บาท? ใช้จ่ายเงินยังไง? 1. กลุ่มบัตรคนจนที่มีรายได้ไม่เกิน 30,000 บาท/ปี : ได้รับเงินช่วยเหลืออยู่แล้ว 800 บาท/เดือน และจะได้เงิน เราชนะ เช็คสิทธิ(ข่าวการเงินและสินเชื่อ)

ช่วยเหลือเพิ่มอีก 675 บาท/สัปดาห์ (หรือ 2,700 บาท/คน/เดือน) รวมวงเงินต่อคนตลอดระยะโครงการฯ จำนวน 5,400 บาท 2. กลุ่มบัตรคนจนที่มีรายได้เกิน 30,000 แต่ไม่เกิน 100,000 บาท/ปี : ได้รับเงินช่วยเหลืออยู่แล้ว 700 บาท/เดือนและจะได้เงิน “เราชนะ”

ช่วยเหลือเพิ่มอีก 700 บาท/สัปดาห์ (หรือ 2,800 บาท/คน/เดือน) วงเงินต่อคนตลอดระยะโครงการฯ จำนวน 5,600 บาท 3. กลุ่ม1 ได้รับเงินเป็นรายสัปดาห์ต่อเนื่อง 8 สัปดาห์ จนกว่าจะครบจำนวนเงิน 5,400 บาท(ข่าวการเงินและสินเชื่อ)

หรือ 5,600 บาท ตลอดระยะเวลาโครงการฯ 4. วิธีใช้จ่ายเงินเราชนะสำหรับประชาชนกลุ่ม 1 สามารถใช้จ่ายซื้อสินค้า/บริการ ผ่านบัตรคนจน โดยต้องไปซื้อที่ร้านค้าธงฟ้าฯ ร้านค้าที่ร่วมโครงการคนละครึ่ง และร้านค้าที่ร่วมโครงการเราชนะ (ไม่สามารถกดเป็นเงินสดได้)

5. สำหรับร้านค้าต่างๆ สามารถรับเงินค่าซื้อสินค้าจากลูกค้าได้โดยผ่านเครื่อง EDC แต่ถ้าร้านไหนที่ไม่มีเครื่อง EDC ก็ต้องดาวน์โหลดแอพฯ ถุงเงิน เพื่อรับเงินลูกค้าด้วยวิธีสแกนบัตรคนจนของลูกค้าแทน ระยะเวลาการใช้เงิน “เราชนะ” (ข่าวการเงินและสินเชื่อ)

โดยสรุป.. แม้ประชาชนกลุ่มผู้ที่ถือ “บัตรคนจน” จะได้รับเงินงวดนี้เป็นงวดสุดท้าย (ครบวงเงิน 7,000 บาท) แต่ก็ยังสามารถใช้จ่ายเงินจากสิทธิในโครงการ “เราชนะ” ได้จนถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2564 ทั้งนี้ หากพบปัญหาลงทะเบียน www.เราชนะ.com หรือ เราชนะ เช็คสิทธิ ลงทะเบียน ไม่ได้รับความสะดวก สามารถสอบถามได้ที่ สำนักงานเศรษฐกิจ การคลัง โทร. 0-227-9020 ต่อ 3250, 3423, 3424, 3425, 3427, 3429, 3430, 3431, และ 3444 ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) โทร. 02-111-1144 (24 ชั่วโมง)(ข่าวการเงินและสินเชื่อ)

แหล่งที่มา: www.prachachat.net , www.bangkokbiznews.com