เราชนะ’ งวดที่ 5 จ่ายแล้ว ผ่านแอพเป๋าตัง

เราชนะ’ งวดที่ 5 จ่ายแล้ว ผ่านแอพเป๋าตัง(ข่าวการเงินและสินเชื่อ)

วันที่ 18 มีนาคม 2564 กระทรวงการคลัง โอนวงเงินสิทธิโครงการเราชนะ งวดที่ 5 จำนวน 1,000 บาท ให้แก่ประชาชนกลุ่มที่อยู่ในระบบฐานข้อมูลของแอปพลิเคชั่น “เป๋าตัง” และกลุ่มประชาชนทั่วไปที่ลงทะเบียน

ทางเว็บไซต์ www.เราชนะ.com ที่ผ่านการคัดกรองคุณสมบัติเบื้องต้นและยืนยันการใช้สิทธิโครงการเราชนะ จำนวน 1,000 บาท ทำให้กลุ่มที่อยู่ในระบบฐานข้อมูลของแอปพลิเคชั่น “เป๋าตัง” รับเงินแล้ว 6,000 บาท(ข่าวการเงินและสินเชื่อ)

โดยความคืบหน้าโครงการ ณ วันที่ 17 มีนาคม 2564 ดังนี้ 1) ประชาชนกลุ่มผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ จำนวน 13.7 ล้านคน ได้มีการใช้จ่ายตั้งแต่วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2564 เป็นต้นมา จำนวน 50,670 ล้านบาท

2) ประชาชนกลุ่มที่อยู่ในระบบฐานข้อมูลของแอปพลิเคชั่น “เป๋าตัง” ในโครงการเราเที่ยวด้วยกันและคนละครึ่ง และกลุ่มประชาชนทั่วไปที่ลงทะเบียนทางเว็บไซต์ www.เราชนะ.com ที่ผ่านการคัดกรองคุณสมบัติเบื้องต้นและยืนยันการใช้สิทธิ(ข่าวการเงินและสินเชื่อ)

ร่วมโครงการฯ แล้ว จำนวน 16.7 ล้านคน และมีการใช้จ่ายวงเงินสิทธิสะสมตั้งแต่วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564 เป็นต้นมา จำนวน 69,181 ล้านบาทและ 3) ประชาชนกลุ่มผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษที่ผ่านการคัดกรองคุณสมบัติแล้ว จำนวน 2.0 ล้านคน มียอดใช้จ่ายวงเงินสิทธิสะสม

ตั้งแต่วันที่ 5 มีนาคม 2564 เป็นต้นมา จำนวน 2,786 ล้านบาท และครั้งต่อไปในจำนวนเงิน 1,000 บาท ดังนี้ เป็นงวดของวันพฤหัสบดีที่ 25 มีนาคม 64 ได้รับ 1,000 บาททั้งนี้ โครงการเราชนะจะเปิดให้ประชาชนลงทะเบียนได้ 29 ม.ค. ถึง 12 ก.พ. เราชนะมอบเงินสนับสนุนวงเงินช่วยเหลือค่าครองชีพสูงสุด 7,000 บาท ผ่านแอปเป๋าตังและวงเงินในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 1.เราชนะเงินรับเงินทางไหน
(ข่าวการเงินและสินเชื่อ)

2.รับผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 3.รับผ่านแอปเป๋าตัง *ยอดเงินโครงการเราชนะสามารถสะสมหรือสมทบได้ แต่ต้องใช้ให้หมดก่อน 31 พฤษภาคม 2564 / ไม่สามารถกด / หรือโอน เป็นเงินสดได้

ตารางรับเงินเราชนะ 1.กลุ่มผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2.ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐจะได้รับวงเงินตามเกณฑ์รายได้ กลุ่มผู้มีรายได้ไม่เกิน 30,000 บาท/ปี(หรือเรียกง่ายๆว่า กลุ่มบัตร 300) (ข่าวการเงินและสินเชื่อ)

5 ก.พ. ได้รับวงเงิน 675 บาท ,12 ก.พ. ได้รับวงเงิน 675 บาท,19 ก.พ. ได้รับวงเงิน 675 บาท,26 ก.พ. ได้รับวงเงิน 675 บาท ,5 มี.ค. ได้รับวงเงิน 675 บาท,12 มี.ค. ได้รับวงเงิน 675 บาท ,19 มี.ค. ได้รับวงเงิน 675 บาท

29 มี.ค. ได้รับวงเงิน 675 บาทสรุปคือ ผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่มีรายได้ไม่เกิน 3 หมื่นบาท/ปี จะได้รับวงเงินรวม 5,400 บาท โดยแบ่งจ่ายทุกอาทิตย์ (โอนเงินเราชนะให้ทุกวันศุกร์) อาทิตย์ละ 675 บาท(ข่าวการเงินและสินเชื่อ)

กลุ่มผู้มีรายได้ 30,000 บาท – 100,000/ปี(หรือเรียกง่ายๆว่า กลุ่มบัตร 200) 5 ก.พ.ได้รับวงเงิน 700 บาท, 12 ก.พ. ได้รับวงเงิน 700 บาท ,19 ก.พ. ได้รับวงเงิน 700 บาท ,                    26 ก.พ.ได้รับวงเงิน 700 บาท,5 มี.ค.ได้รับวงเงิน 700 บาท

12 มี.ค. ได้รับวงเงิน 700 บาท, 19 มี.ค. ได้รับวงเงิน 700 บาท, 29 มี.ค. ได้รับวงเงิน 700 บาท สรุปคือ ผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่มีรายได้3 หมื่น – 1 แสนบาท/ปี จะได้รับวงเงินรวม 5,600 บาท(ข่าวการเงินและสินเชื่อ)

โดยแบ่งจ่ายทุกอาทิตย์ (โอนเงินเราชนะให้ทุกวันศุกร์) อาทิตย์ละ 700 บาท หรือหากมีคนถามว่า ผู้มีบัตรคนจนที่เข้าโครงการเราชนะรับเงินทางไหน ตอบง่าย ๆ คือทุก ๆ วันศุกร์ กลุ่มผู้ไช้แอปเป๋าตังกลุ่มผู้ที่ได้สิทธิ์คนละครึ่งและเราเที่ยวด้วยกัน

จะสามารถรับสิทธิ์เราชนะได้ โดยคลังจะนำข้อมูลของท่านไปคัดกรองซึ่งจะตรวจสอบสิทธิ์เราชนะของตัวเองได้วันที่ 5 ก.พ. และเริ่มกดรับสิทธิเราชนะได้ วันที่ 18 ก.พ. 2564 5 ก.พ. ตรวจสอบสิทธิเราชนะ,18 ก.พ. กดรับสิทธิเราชนะในแอปเป๋าตัง(ข่าวการเงินและสินเชื่อ)

18 ก.พ. ได้รับวงเงิน 2,000 บาท ,25 ก.พ. ได้รับวงเงิน 1,000 บาท ,4 มี.ค. ได้รับวงเงิน 1,000 บาท ,11 มี.ค.ได้รับวงเงิน 1,000 บาท,18 มี.ค. ได้รับวงเงิน 1,000 บาท , 25 มี.ค. ได้รับวงเงิน 1,000 บาท

สรุปเงินเราชนะจะเข้าแอปเป๋าตังทุกๆอาทิตย์ (ทุกวันพฤหัสบดี) รวมแล้วจะได้รับ 7,000 บาท หรือหากมีคนถามว่า ผู้ใช้แอปเป๋าตังที่จะเข้าโครงการเราชนะรับเงินทางไหน ตอบง่าย ๆ คือทุก ๆ วันพฤหัสบดี สำหรับผู้ได้รับสิทธิเราชนะ(ข่าวการเงินและสินเชื่อ)

จะต้องผ่านเกณฑ์คุณสมบัติดังนี้ 1.มีสัญชาติไทย อายุ 18 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป 2.ไม่เป็นผู้ประกันตนตามมาตรา 33 3.ไม่เป็นเจ้าหน้าที่หรือผู้ปฎิบัติงานอื่นใดในหน่วยงานภาครัฐ ข้าราชการการเมือง หรือผู้รับบำนาญ หรือเบี้ยหวัดจากส่วนราชการ 4.ไม่เป็นผู้มีเงินได้พึงประเมินเกิน 300,000 บาท ตามฐานข้อมูลล่าสุด 5.ไม่เป็นผู้มีเงินฝากรวมทุกบัญชีเกิน 500,000 บาท(ข่าวการเงินและสินเชื่อ)