‘เราชนะ’ จ่ายให้ ‘กลุ่มไม่มีสมาร์ทโฟน’ แล้ววันนี้

‘เราชนะ’ จ่ายให้ ‘กลุ่มไม่มีสมาร์ทโฟน’ แล้ววันนี้(ข่าวการเงินและสินเชื่อ)

หลังจากที่รัฐได้เปิดรับลงทะเบียน “เราชนะ” สำหรับกลุ่มที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ ได้แก่ กลุ่มไม่มีสมาร์ทโฟน ไม่สามารถเข้าถึงระบบอินเทอร์เน็ตได้ ไม่สามารถเข้างานแอพพลิเคชั่นเป๋าตังได้หรือผู้ที่อยู่ในภาวะพึ่งพิง

เช่น ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยติดเตียงที่ไม่สามารถเดินทางไปลงทะเบียนเอง หรือเดินทางไปใช้จ่ายวงเงินสิทธิที่ได้รับผ่านแอพพลิเคชั่นได้ ซึ่งในรอบ 1 ได้ปิดลงทะเบียนไปแล้วเมื่อ 21 ก.พ.2564 ด้วยบัตรประชาชนแบบสมาร์ทการ์ด (ข่าวการเงินและสินเชื่อ)

ซึ่งผู้ไม่มีสมาร์ทโฟน ที่ลงทะเบียนรอบ 1 สามารถตรวจสอบสิทธิผลการคัดกรองคุณสมบัติมาตรการเราชนะได้วันที่ 4 มี.ค. 2564 ผ่านเว็บไซต์ www.เราชนะ.com และรับเงินเยียวยางวดแรกในวันที่ 5 มี.ค.2564

ทั้งหมด 4,000 บาท เนื่องจากรวมเงินตกเบิกด้วย และในงวดถัดไปจะได้รับทุกวันศุกร์ สัปดาห์ละ 1,000 บาท จนครบจำนวน 7,000 บาท ตามที่มาตรการกำหนดไว้ วิธีตรวจสอบสิทธิ “เราชนะ”(ข่าวการเงินและสินเชื่อ)

1. เข้าไปที่เว็บไซต์ www.เราชนะ.com 2. เลือกเมนู “ตรวจสอบสถานะผู้รับสิทธิ” 3. กรอกข้อมูล “เช็คสิทธิเราชนะ” ดังนี้ 3.1หมายเลขบัตรประชาชน 3.2ชื่อและนามสกุลภาษาไทย 3.3วันเดือนปีเกิด (ข้อมูลตามบัตรประชาชน)

4. คลิก “ตรวจสอบสถานะ”หาก “ได้รับสิทธิเราชนะ” ระบบจะแจ้งว่า “ท่านได้รับสิทธิเราชนะ”และปรากฏตารางวันที่ และจำนวนเงินที่จะโอนให้ในแต่ละงวดหาก “ไม่ได้รับสิทธิเราชนะ” ระบบจะแจ้งว่า “ท่านไม่ได้รับสิทธิเราชนะ”(ข่าวการเงินและสินเชื่อ)

พร้อมเหตุผลที่ทำให้ไม่ได้รับสิทธิ ซึ่งแตกต่างกันออกไปในแต่ละกรณี ทั้งนี้ผู้ที่มีสิทธิจะได้รับเงินเยียวยาผ่านบัตรประจำตัวประชาชน และสามารถใช้สิทธิมาตรการเราชนะกับร้านค้าที่เข้าร่วมมาตรการ ทั้งร้านธงฟ้าฯ ที่มีเครื่อง EDC ร้านถุงเงินธงฟ้าฯ ร้านค้าคนละครึ่ง

รวมถึงร้านค้าเราชนะ และผู้ประกอบการภาคบริการ เช่น การขนส่งสาธารณะและบุคคลส่วนตัว วินมอเตอร์ไซค์ แท็กซี่ ตุ๊กตุ๊ก รถไฟฟ้า รถตู้โดยสาร ฯลฯ ด้วยการใช้บัตรประชาชนในการจ่ายเงินหรือจ่ายค่าบริการต่าง(ข่าวการเงินและสินเชื่อ)

ในกรณีที่ผู้ลงทะเบียนในกลุ่มดังกล่าวไม่มีอินเตอร์เน็ต หรือความสามารถในการเข้าถึงเว็บไซต์ www.เราชนะ.com เพื่อเข้าไปตรวจสอบสิทธินั้น สามารถติดต่อได้ที่ธนาคารกรุงไทยเพื่อสอบถามถึงสถานะว่าผ่านคุณสมบัติและได้รับสิทธิเราชนะหรือไม่

ทั้งนี้ กลุ่มที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษที่ลงทะเบียนในรอบ 2 ระหว่างวันที่ 22 ก.พ.- 5 มี.ค. 64 สามารถตรวจสอบสิทธิ์เราชนะได้ในวันที่ 15 มี.ค. 64 และเริ่มรับเงินโอนเข้าบัตรประจำตัวประชาชน (ข่าวการเงินและสินเชื่อ)

ในวันที่ 19 มี.ค. 64 สามารถใช้สิทธิซื้อสินค้า-บริการได้จนถึงวันที่ 31 พ.ค. 64 และล่าสุดเมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2564 ผู้สื่อข่าวรายงานว่ากระทรวงการคลังโอนงินมาตรการ “เราชนะ” ให้กลุ่มผู้ไม่มีสมาร์ทโฟน รอบที่ 2 ที่ลงทะเบียนระหว่างวันที่ 22 กุมภาพันธ์ – 5 มีนาคม รอบแรก จำนวน 6,000 บาท

สำหรับผู้ที่ยังไม่ทราบผลการคัดกรอง สามารถตรวจสอบสิทธิ์ได้ที่ www.เราชนะ.com ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป ผู้ที่ผ่านการคัดกรองสิทธิ์ จะสามารถเริ่มใช้จ่ายผ่าน “บัตรประชาชน” (แบบสมาร์ทการ์ด) เพียงใบเดียว โดยสามารถ(ข่าวการเงินและสินเชื่อ)

นำไปใช้จ่ายผ่าน “ร้านธงฟ้า-ร้านค้าเราชนะ-ร้านค้าคนละครึ่ง” อีกทั้งยังสามารถใช้กับผู้ให้บริการขนส่งที่เข้าร่วมโครงการ เช่น แท็กซี่ รถไฟฟ้าบีทีเอส รถไฟใต้ดิน รถมอเตอร์ไซค์รับจ้าง ทั้งนี้ เงินจากมาตรการ“เราชนะ” ผู้ได้รับสิทธิ์สามารถสะสมไว้ใช้จ่ายได้ถึง วันที่ 31 พฤษภาคม 2564 วิธีเช็กสิทธิ์ผ่านคอลเซ็นเตอร์ “กรุงไทย” Call Center ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) โทร. 02-111-1122(ข่าวการเงินและสินเชื่อ)

แหล่งที่มา: www.bangkokbiznews.com