‘ม.33 เรารักกัน’ รับงวดแรก ผ่าน แอพ ‘เป๋าตัง’

‘ม.33 เรารักกัน’ รับงวดแรก ผ่าน แอพ ‘เป๋าตัง'(ข่าวการเงินและสินเชื่อ)

อัพเดตมาตรการ ม.33 เรารักกัน มาตรการที่รัฐออกมาเพื่อช่วยเหลือผู้ประกันตน มาตรา 33 ในระบบประกันสังคม ซึ่งเริ่มยืนยันตัวตนผ่านแอป “เป๋าตัง” ตั้งแต่วันที่ 15 มี.ค. -31 พ.ค. 2564

พร้อมทั้งเปิดลงทะเบียนสำหรับรอบขอทบทวนสิทธิระหว่างวันที่ 15-28 มี.ค.แต่ถ้าผู้ประกันตน ม.33 ตรวจสอบสิทธิแล้วพบว่า ไม่ได้รับสิทธิ เนื่องจากไม่ผ่านเกณฑ์ (ข่าวการเงินและสินเชื่อ)

ตามที่มาตรการกำหนดไว้ ซึ่งคุณสมบัติที่กำหนดไว้นั้น ได้แก่ 1.ต้องมีสัญชาติไทย 2.เป็นผู้ประกันตน มาตรา 33 หรือเคยเป็นผู้ประกันตน มาตรา 33 เมื่อวันที่ 15 ก.พ.2564

3.ไม่เป็นผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 4.ไม่เป็นผู้ได้รับสิทธิมาตรการเราชนะ 5.ไม่เป็นผู้มีบัญชีเงินฝากรวมทุกบัญชีเกิน 500,000 บาท (ณ วันที่ 31 ธ.ค.2563)(ข่าวการเงินและสินเชื่อ)

สามารถยื่น ทบทวนสิทธิ ผ่านเว็บไซต์ www.ม33เรารักกัน.com โดยสามารถดำเนินการได้จนถึงวันที่ 28 มี.ค.2564 หลังจากเจ้าหน้าที่ธนาคารคัดกรองข้อมูลให้ใหม่แล้ว ก็สามารถเข้าตรวจสอบสถานะได้อีกครั้ง

จากเดิมให้ทำได้ในวันที่ 5 เมษายน – 31 พฤษภาคม 2564ทั้งนี้สำหรับผู้ประกันตน มาตรา 33 ที่เช็คสิทธิ์แล้ว ได้รับเงินจำนวน 4,000 บาท จะต้องกดยืนยันสิทธิ (ข่าวการเงินและสินเชื่อ)

ในแอพฯเป๋าตังด้วย มีวิธีดังนี้ ขั้นตอนยืนยันตัวตน ม.33 เรารักกัน ผ่านแอพฯเป๋าตัง 1.กดอัพเดตแอพพลิเคชั่นเป๋าตังให้เป็นเวอร์ชั่นล่าสุด 10.37.0 2.กดเปิดแอพพลิเคชั่นเป๋าตัง และเลือก G-Wallet 3.เลือกเข้าใช้งาน “ม.33เรารักกัน” 4.กดยอมรับข้อตกลงการให้ข้อมูล

และการให้ความยินยอมข้อมูลส่วนบุคคล เมื่อกดยืนยัน และยินยอมสำเร็จ แอพฯเป๋าตังจะขึ้นข้อความ “ไม่สามารถใช้สิทธิ ม33เรารักกัน ได้ในเวลานี้” ซึ่งถือว่าสามารถยืนยันเสร็จสิ้นแล้ว (ข่าวการเงินและสินเชื่อ)

โดย 3 ช่วงเวลาที่กดใช้งานและยืนยันตัวตนนั้น จะมีผลต่อการช่วงเวลาที่ระบบจะโอนเงินเข้าแอพพลิเคชั่นเป๋าตังของผู้ได้สิทธิ ดังนี้ 1. กดยืนยันตัวตน ระหว่างวันที่ 15-21 มี.ค.2564 หากกดใช้งานและยืนยันตัวตน

ระหว่างวันที่ 15-21 มี.ค.2564 รับวงเงินครั้งแรกวันที่ 22 มี.ค.2564 รับวงเงินเข้า 1,000 บาทต่อสัปดาห์ ทุกๆ วันจันทร์ เป็นระยะเวลา 4 สัปดาห์ (ข่าวการเงินและสินเชื่อ)

22 มี.ค.2564 (รับเงินงวดแรก) , 29 มี.ค.2564 , 5 เม.ย.2564 , 12 เม.ย.2564 2.กดใช้งานและยืนยันตัวตน ระหว่างวันที่ 22 มี.ค. – 11 เม.ย.2564 หากกดใช้งานและยืนยันตัวตน ระหว่างวันที่ 22 มี.ค. – 11 เม.ย.2564 จะได้รับวงเงินสะสมนับตั้งแต่วันที่ 22 มี.ค. จนถึงวันที่กดใช้งาน และจะได้รับเงินสัปดาห์ละ 1,000 บาท ทุกๆ วันจันทร์ ต่อเนื่องจนครบ 4,000 บาท

3.หากกดใช้งานและยืนยันตัวตน ระหว่างวันที่ 12 เม.ย. – 31 พ.ค.2564 หากกดใช้งานและยืนยันตัวตน ระหว่างวันที่ 12 เม.ย. – 31 พ.ค.2564 ก็จะได้รับวงเงินสะสม จำนวน 4,000 บาทครั้งเดียว (ข่าวการเงินและสินเชื่อ)

หลังการกดใช้งาน อย่างไรก็ตามผู้ประกันตนสามารถสะสมเงินจำนวน 4,000 บาทได้ แต่ต้องใช้จ่ายก่อนวันที่ ถึงสิ้นสุดโครงการ 31 พฤษภาคม 2564 ทั้งนี้ หากผู้ประกันตนมีปัญหาในการลงทะเบียนดังกล่าว สามารถติดต่อสอบถามได้ที่ ศูนย์ประสานงานทบทวนสิทธิ ม33เรารักกัน ที่สำนักงานประกันสังคมทุกแห่งทั่วประเทศ ตั้งแต่เวลา 08.00 – 17.00 น. และโทรสายด่วนกระทรวงแรงงาน 1506 กด 1 สำนักงานประกันสังคม (เจ้าหน้าที่ให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง)(ข่าวการเงินและสินเชื่อ)

แหล่งที่มา:www.bangkokbiznews.com