‘ม.33เรารักกัน’ ยังเปิดลงทะเบียนอยู่ สำหรับคน 2 กลุ่มนี้

‘ม.33เรารักกัน’ ยังเปิดลงทะเบียนอยู่ สำหรับคน 2 กลุ่มนี้(ข่าวการเงินและสินเชื่อ)

อัพเดทมาตรการ “ม33 เรารักกัน” มาตรการที่ช่วยเหลือผู้ประกันสังคม มาตรา 33 ที่อยู่ในระบบประกันสังคม ที่ได้รับความเดือดร้อนจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ด้วยการเปิดให้ผู้ประกันตน มาตรา 33

ลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ www.ม33เรารักกัน.com และยืนยันตัวตน รับเงินเยียวยา และใช้วงเงินซื้อสินค้า จ่ายค่าบริการผ่านแอพพลิเคชั่นเป๋าตัง ขณะเดียวกันขณะนี้ก็ยังมีการเปิดรับลงทะเบียนให้กับผู้ประกันตนที่ไม่มีสมาร์ทโฟน (ข่าวการเงินและสินเชื่อ)

ให้เข้าไปที่สำนักงานประกันสังคมทั่วประเทศด้วย ทั้งนี้โดยกลุ่มที่ต้องการความช่วยเหลือพิเศษนี้ สามารถแยกออกเป็น 2 กลุ่มหลักๆ และมีการกำหนดเงื่อนไข รวมถึงช่วงเวลาการช่วยเหลือในการลงทะเบียนไว้ดังนี้

1.กลุ่มที่ลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ ม33เรารักกัน แต่ไม่มีสมาร์ทโฟน สำหรับกลุ่มนี้ คือ กลุ่มที่ลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ www.ม33เรารักกัน.com ไปแล้วในช่วงที่มีการเปิดรับลงทะเบียนตั้งแต่วันที่ 21 ก.พ. – 7 มี.ค.2564 (ข่าวการเงินและสินเชื่อ)

ซึ่งขณะนี้ได้เปิดให้เข้าไปตรวจสอบสิทธิแล้วตั้งแต่วันที่ 15 มี.ค.2564 เป็นต้นมา และสามารถกดยืนยันสิทธิในแอพฯเป๋าตังได้แล้วเช่นกัน และจะเริ่มได้รับเงินและใช้จ่ายกับร้านค้าที่เข้าร่วมมาตรการ รอบแรกในวันที่ 22 มี.ค.2564 แต่สำหรับ ม33เรารักกัน กลุ่มคนที่ไม่มีสมาร์ทโฟน

ที่ได้ลงทะเบียนไปแล้วนั้น ภาครัฐได้เปิดช่องทางในการช่วยเหลือให้ผู้ประกันตน มาตรา 33 ได้เข้าไปติดต่อได้ที่สำนักงานประกันสังคมทั่วประเทศ สามารถดำเนินการได้จนถึงวันที่ 24 มี.ค.2564 ในช่วงเวลา 08.00-17.00 น.(ข่าวการเงินและสินเชื่อ)

ทั้งนี้จะต้องติดต่อด้วยตนเองเท่านั้น ไม่สามารถมอบอำนาจให้ผู้อื่นทำแทนได้ โดยหลักฐานที่ต้องใช้ในการดำเนินการคือ การใช้บัตรประจำตัวประชาชนแบบสมาร์ทการ์ดเพียงใบเดียว ซึ่งบัตรประชาชนนี้จะเป็นทั้งช่อง

ทางในการรับเงินและนำวงเงินที่ได้รับไปซื้อสินค้าและจ่ายค่าบริการกับร้านค้าที่เข้าร่วมมาตรการ 2. ม33เรารักกัน กลุ่มไม่มีสมาร์ทโฟนที่ยังไม่เคยลงทะเบียน ขณะที่กลุ่มที่ไม่มีสมาร์ทโฟนและยังไม่เคยลงทะเบียนมาตรการ ม33 เรารักกัน (ข่าวการเงินและสินเชื่อ)

มาก่อน ภาครัฐก็เปิดช่องทางช่วยเหลือเช่นเดียวกัน โดยผู้ประกันตน มาตรา 33 ที่มีคุณสมบัติตามที่มาตรการกำหนด สามารถเดินทางไปที่สำนักงานประกันสังคมทั่วประเทศ เพื่อไปดำเนินการลงทะเบียน

โดยหลักฐานใช้ในการดำเนินการคือ บัตรประจำตัวประชาชนแบบสมาร์ทการ์ด สามารถดำเนินการได้จนถึงวันที่ 28 มี.ค.2564 ในช่วงเวลา 08.00-17.00 น. ทั้งนี้คุณสมบัติหรือเงื่อนไขที่มาตรการกำหนดไว้มีดังนี้(ข่าวการเงินและสินเชื่อ)

1.ต้องมีสัญชาติไทย 2.เป็นผู้ประกันตน มาตรา 33 หรือเคยเป็นผู้ประกันตน มาตรา 33 เมื่อวันที่ 15 ก.พ.2564 3.ไม่เป็นผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ หรือบัตรจน 4.ไม่เป็นผู้ได้รับสิทธิเราชนะ ซึ่งมีฐานข้อมูลกับกระทรวงการคลัง 5.ไม่เป็นผู้มีบัญชีเงินฝากรวมทุกบัญชีเกิน 500,000 บาท ทั้งนี้ผู้ประกันตนมีข้อสงสัยหรือต้องการสอบถามข้อมูล สามารถติดต่อได้ที่สายด่วนกระทรวงแรงงาน เบอร์โทร 1506(ข่าวการเงินและสินเชื่อ)

แหล่งที่มา:www.bangkokbiznews.com