เปิดเงื่อนไข ‘สินเชื่อเสริมพลังฐานราก’ จาก ‘ออมสิน’

เปิดเงื่อนไข ‘สินเชื่อเสริมพลังฐานราก’ จาก ‘ออมสิน’ (ข่าวการเงินและสินเชื่อ)

เปิดรายละเอียด เงื่อนไข และวิธีลงทะเบียนของ “สินเชื่อเสริมพลังฐานราก” จาก “ออมสิน” กู้ได้สูงสุด 50,000 บาท ไม่ต้องมีคนค้ำประกัน “ธนาคารออมสิน” ขยายเวลาขอ “สินเชื่อ” เยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจาก “โควิด-19”

ภายใต้โครงการ “สินเชื่อเสริมพลังฐานราก” โดยเริ่มเปิดให้ลงทะเบียนแล้วและจะเปิดให้ขอสินเชื่อได้ถึงสิ้นเดือน มิ.ย. 64 หรือจนกว่าวงเงินจะหมด รวบรวมข้อมูลที่ผู้ขอสินเชื่อจะต้องรู้ และทำความเข้าใจก่อนขอสินเชื่อนี้(ข่าวการเงินและสินเชื่อ)

พร้อมทั้งนำวิธีลงทะเบียนสินเชื่อ “เสริมพลังฐานราก” ผ่านแอพพลิเคชั่น “Mymo” มาฝากกัน 1. เงื่อนไข “สินเชื่อเสริมพลังฐานราก” 1.1) วงเงินกู้ สูงสุดไม่เกินรายละ 50,000 บาท 1.2) อัตราดอกเบี้ย 0.35% ต่อเดือน (Flat Rate)

กรณีผิดนัดไม่ชำระหนี้ให้คิดเพิ่มอีกร้อยละ 0.50 ต่อเดือน ของเงินต้นที่ถึงกำหนดชำระ 1.3) ชำระคืนเงินต้นและดอกเบี้ย เป็นงวดรายเดือน สูงสุดไม่เกิน 3 ปี (30 งวด) ระยะเวลาปลอดชำระหนี้ 6 งวดแรก (เงินต้นและดอกเบี้ย)(ข่าวการเงินและสินเชื่อ)

1.4) ไม่ต้องค้ำประกัน 1.5) ต้องชำระหนี้ด้วยการหักบัญชีเงินฝาก โดยผู้กู้ทำหนังสือยินยอมให้หักบัญชีเงินฝากที่ได้รับระบุไว้เพื่อชำระหนี้ ซึ่งผู้กู้ต้องนำเงินฝากเข้าบัญชีที่ยินยอมก่อนวันครบกำหนดชำระเงิน 1.6) เปิดให้ลงทะเบียนครั้งใหม่

ช่วงโควิดระลอก 2 ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ถึงวันที่ 30 มิ.ย. 64 หรือจนกว่าวงเงินจะหมด 2. คุณสมบัติของผู้ขอ “สินเชื่อเสริมพลังฐานราก” 2.1) เป็นลูกค้าสินเชื่อของธนาคารออมสิน หรือปิดบัญชีมาแล้วไม่เกิน 3 ปี(ข่าวการเงินและสินเชื่อ)

2.2) เป็นผู้ประกอบการรายย่อย ผู้ประกอบการอาชีพอิสระ เช่น ค้าขาย อาชีพด้านบริการอายุ 20 ปีขึ้นไป เมื่อรวมอายุผู้กู้กับระยะเวลาที่ต้องชำระเงินกู้ ต้องไม่เกิน 70 ปี2.3) ผู้มีรายได้ประจำ เช่น พนักงาน ลูกจ้างหน่วยงานเอกชน

ที่มีเงินเดือนประจำ อายุ 20 ปีขึ้นไป เมื่อรวมอายุผู้กู้กับระยะเวลาที่ต้องชำระเงินกู้ต้องไม่เกิน 60 ปี 2.4) ผู้ได้รับผลกระทบจาก “โควิด-19” 2.5) เป็นผู้มีถิ่นที่อยู่แน่นอนสามารถติดต่อได้ 2.6) ไม่เป็นลูกจ้าง หรือพนักงานของ ธ.ออมสิน(ข่าวการเงินและสินเชื่อ)

2.7) ไม่เป็นผู้ได้รับรายได้ประจำจากหน่วยงานรัฐ รัฐวิสาหกิจ 3. วิธีลงทะเบียน “สินเชื่อเสริมพลังฐานราก” การลงทะเบียนขอสินเชื่อเสริมพลังฐานรากผ่านแอพพลิเคชั่น “MyMo” ของ “ธนาคารออมสิน” สามารถทำได้ ตามขั้นตอนต่อไปนี้

3.1 เข้าแอพพลิเคชั่น “MyMo” เลือกเมนู “สมัครสินเชื่อเสริมพลังฐานราก” และกดปุ่มสมัคร3.2 กรอกเลขหลังบัตรประชาชน และกดถัดไป หน้าจอจะแสดงรายละเอียดการสมัคร ตรวจสอบให้ถูกต้อง และกดถัดไปเพื่อดำเนินการต่อ(ข่าวการเงินและสินเชื่อ)

 

3.3 หน้าจอจะแสดงวงเงินสูงสุดที่สามารถขอสินเชื่อได้ จากนั้นให้เลือกจำนวนเงินกู้ที่ต้องการ และตรวจสอบข้อมูลให้เรียบร้อย กดถัดไปเพื่อดำเนินการต่อ3.4 หน้าจอจะแสดงข้อกำหนดและเงื่อนไข กดยอมรับ และเลื่อนหน้าจออ่านเงื่อนไข

ความยินยอมในการเปิดเผยข้อมูลจนสุดหน้า จากนั้นกดยินยอม และยืนยัน 3.5 กดรับรหัส OTP เมื่อระบบส่งรหัสมาแล้วมายังเบอร์โทรศัพท์มือถือที่ได้ลงทะเบียนไว้ ให้กรอกรหัส OTP และยืนยัน 3.6 จากนั้นหน้าจอจะแสดงรายละเอียด(ข่าวการเงินและสินเชื่อ)

การยินยอมในการเปิดเผยข้อมูล สามารถ Save เก็บไว้ได้ และเป็นอันเสร็จสิ้น สำหรับผู้ที่ต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติม สามารถสอบถามได้ที่ ศูนย์ข้อมูลข่าวสารธนาคารออมสิน โทร.1115 สำหรับข้อดีของการใช้งานแอพฯ MyMo (มายโม่)

อย่างแรกเลยก็คือ ให้ความสะดวกสบาย ทุกบัญชีที่เป็นชื่อของคุณจะสามารถทำธุรกรรมได้หมด ไม่ต้องสร้างบัญชีเพิ่มเติมให้ยุ่งยาก เนื่องจากระบบเชื่อมโยงกันอย่างดี และมีประสิทธิภาพสูง ไม่เว้นแม้แต่ “สลากออมสิน”(ข่าวการเงินและสินเชื่อ)

ที่ซื้อเอาไว้ก็จะมีรายละเอียดให้ทราบได้ว่าซื้องวดอะไร เลขอะไร ถูกรางวัลอะไรบ้าง และสามารถตรวจรางวัลผ่านระบบได้อย่างสะดวกสบาย นอกจากนี้ ถ้าใครกู้เงินจากธนาคารออมสิน ด้วยการเอาสลากออมสินไปค้ำประกันเงินกู้ ก็มีระบุเช่นกันว่าดอกเบี้ยจ่ายเท่าไร

จ่ายต้นเท่าไร เหลือหนี้สุทธิกี่บาท ทำให้เราวางแผนบริหารจัดการเงินเก็บ เงินลงทุน และเงินกู้ได้อย่างครบจบในแอพพลิเคชันเดียวกันเลย และถ้ามีการถอนเงิน หรือโอนเงินก็มีแจ้งในระบบคล้ายๆ กับ SMS alert ทำให้เรารู้ความเคลื่อนไหวในบัญชีแบบทันที หรือเรียลไทม์กันเลยทีเดียว(ข่าวการเงินและสินเชื่อ)