ธ.ไทยเครดิต’ เปิดสินเชื่อ ‘นาโนและไมโครเครดิต’

ธ.ไทยเครดิต’ เปิดสินเชื่อ ‘นาโนและไมโครเครดิต'(สินเชื่อเงินกู้)

ธนาคารไทยเครดิต เพื่อรายย่อย จำกัด (มหาชน) เข้าใจความต้องการเข้าถึงเงินทุนของพ่อค้าแม่ค้า และผู้ประกอบการรายย่อย เสนอสินเชื่อนาโนและไมโครเครดิตเพื่อธุรกิจรายย่อย “คุยง่าย ผ่อนสบาย ได้เงินเร็ว” (สินเชื่อเงินกู้)

สนับสนุนเงินทุนสูงสุด 200,000 บาท ไม่ต้องใช้หลักทรัพย์หรือบุคคลค้ำประกัน ให้พ่อค้าแม่ค้าเข้าถึงเงินทุนในระบบได้อย่างปลอดภัย ข่าวดีสำหรับกลุ่มพ่อค้าแม่ค้าและผู้ประกอบการรายย่อย ที่ต้องการขอสินเชื่อเวลานี้ (สินเชื่อเงินกู้)

ธนาคารไทยเครดิต เพื่อรายย่อย จำกัด (มหาชน) ได้ออกสินเชื่อ นาโนและไมโครเครดิตเพื่อธุรกิจรายย่อย “คุยง่าย ผ่อนสบาย ได้เงินเร็ว” อัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก ขอเพียงแค่ท่านเป็นพ่อค้าแม่ค้าที่เป็นบุคคลธรรมดา(สินเชื่อเงินกู้)

ที่ต้องการกู้เพื่อใช้ประกอบธุรกิจมีประสบการณ์ในการประกอบอาชีพไม่ต่ำกว่า 1 ปี และมีสถานประกอบการของธุรกิจที่ชัดเจน ตรวจสอบได้ มีที่ตั้งชัดเจน เช่น ตั้งอยู่ในตลาด ในระยะรัศมีไม่เกิน 15 กิโลเมตร จากสาขาของธนาคาร เป็นต้น(สินเชื่อเงินกู้)

สำหรับสินเชื่อ นาโนและไมโครเครดิตเพื่อธุรกิจรายย่อย ทางธนาคารได้เข้าใจความต้องการเข้าถึงเงินทุนของพ่อค้าแม่ค้า และผู้ประกอบการรายย่อย โดยจะสนับสนุนเงินทุนตั้งแต่ 5,000 ไปจนสูงสุดที่ 200,000 บาท โดยไม่จำเป็นต้องใช้หลักทรัพย์(สินเชื่อเงินกู้)

หรือบุคคลค้ำประกันใดๆทั้งสิน เพื่อที่จะให้พ่อค้าแม่ค้าเข้าถึงเงินทุนในระบบได้ง่ายและปลอดภัย โดยไม่จำเป็นต้องไปกู้หนี้นอกระบบที่ดอกเบี้ยโหดๆอีกต่อไป รายละเอียดสินเชื่อ นาโนและไมโครเครดิตเพื่อธุรกิจรายย่อย(สินเชื่อเงินกู้)

1.วงเงินสูงสุด 200,000 บาท 2.สินเชื่อมีลักษณะเป็นสินเชื่อหมุนเวียนหมุนเวียน (Revolving Loan) ไม่มีระยะเวลาครบกำหนด แต่วงเงินจะมีการทบทวนต่ออายุหรือไม่ต่ออายุทุกปี3.อัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก(สินเชื่อเงินกู้)

4.ไม่ต้องใช้หลักทรัพย์หรือบุคคลค้ำประกัน คุณสมบัติผู้สมัคร 1.ต้องเป็นบุคคลธรรมดา 2.ต้องมีสัญชาติไทยเท่านั้น 3.ต้องมีอายุไม่ต่ำกว่า 21 ปีขึ้นไป 4.ผู้กู้ที่เป็นที่เป็นเจ้าของธุรกิจต้องอายุไม่เกิน 60 ปีเท่านั้น(สินเชื่อเงินกู้)

5.ต้องมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ในการประกอบธุรกิจเท่านั้น 6.ผู้กู้ต้องมีประสบการณ์ในการประกอบอาชีพไม่ต่ำกว่า 1 ปีเท่านั้น 7.ธุรกิจต้องมีสถานประกอบการชัดเจนและต้องสามารถตรวจสอบได้ 8.สถานที่ตั้งธุรกิจ ต้องอยู่ในตลาด(สินเชื่อเงินกู้)

ในระยะรัศมีไม่เกิน 15 กิโลเมตร จากสาขาของธนาคาร เอกสารที่ใช้ประกอบสำหรับการสมัคร 1.สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน 2.สำเนาทะเบียนบ้านของผู้ขอสินเชื่อ 3.สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของคู่สมรส(สินเชื่อเงินกู้)

4.สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ/นามสกุล (ถ้ามี)5.เอกสารแสดงสถานภาพสมรส(ถ้ามี)6.สำเนาสมุดบัญชีเงินฝากหน้าแรก7.สำเนาสัญญาเช่า (ถ้ามี)หมายเหตุ:รายละเอียดการพิจารณาสินเชื่อเป็นไปตามหลักเกณฑ์ และเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนด(สินเชื่อเงินกู้)

อ่านข้อมูลเพิ่มเติม และสินเชื่ออื่นๆของธนาคารไทยเครดิต ในช่วงภาวะวิกฤตไวรัสโคโรนาแบบนี้ทางเราขอให้ทุกท่านรักษาสุขภาพและเป็นกำลังใจให้เราผ่านช่วงนี้ไปด้วยกัน ส่วนใครที่มองหาตัวช่วยในการจับจ่ายใช้สอยที่ง่าย สะดวก และทำได้ที่บ้าน เรายังมีบัตรเครดิตอื่นๆ ให้เลือกใช้ เข้ามาเปรียบเทียบบัตรเครดิตได้ทุกวัน(สินเชื่อเงินกู้)

แหล่งที่มา: www.moneyguru.co.th