สินเชื่อเงินด่วน ‘5 Plus’ ดอกเบี้ยต่ำ ไม่ต้องค้ำ

สินเชื่อเงินด่วน ‘5 Plus’ ดอกเบี้ยต่ำ ไม่ต้องค้ำ

(ข่าวสินเชื่อ / ประกันภัย / เงินให้กู้ยืม / จำนอง / บริจาค)

ธนาคากรุงไทยเปิดให้ กู้สินเชื่อ วงเงินสูงสุด 5 เท่าของรายได้ สำหรับท่านที่ต้องการสินเชื่อสำหรับโดยสามารถผ่านเว็บไซต์ได้ง่ายๆ ไม่ต้องค้ำประกัน โดยสินเชื่ออเนกประสงค์ 5Plus สินเชื่อที่เหมาะกับผู้ที่ต้องการอุปโภค(ข่าวสินเชื่อ / ประกันภัย / เงินให้กู้ยืม / จำนอง / บริจาค / บัตรเครดิต)

บริโภคและต้องการนำไปชำระหนี้เพื่อการศึกษา คุณสมบัติของผู้กู้ไม่ได้มีความซับซ้อน พนักงานประจำหรือเอกชนก็สามารถยื่นเอกสารเพื่อขอสินเชื่อได้ตามความประสงค์(ข่าวสินเชื่อ / ประกันภัย / เงินให้กู้ยืม / จำนอง / บริจาค / บัตรเครดิต)

จุดเด่น (ข่าวสินเชื่อ / ประกันภัย / เงินให้กู้ยืม / จำนอง / บริจาค / บัตรเครดิต)
สินเชื่ออเนกประสงค์พร้อมใช้ แบบมีกำหนดระยะเวลา (Term Loan) สำหรับพนักงานประจำบริษัทเอกชน รับเงินเดือนผ่านบัญชีกรุงไทย

วงเงินสูงสุด 5 เท่าของรายได้ แต่ไม่เกิน 1 ล้านบาท(ข่าวสินเชื่อ / ประกันภัย / เงินให้กู้ยืม / จำนอง / บริจาค / บัตรเครดิต)
เงินด่วนทันใจ ดอกเบี้ยต่ำ ไม่ต้องมีหลักทรัพย์ค้ำประกัน

รายละเอียดสินเชื่อ(ข่าวสินเชื่อ / ประกันภัย / เงินให้กู้ยืม / จำนอง / บริจาค / บัตรเครดิต)
สถาบันการเงิน : กรุงไทย
ดูสินเชื่อเงินสดราคาใกล้เคียง ดู กรุงไทย ทุกผลิตภัณฑ์

ชื่อสินเชื่อ : สินเชื่ออเนกประสงค์ 5Plus (ข่าวสินเชื่อ / ประกันภัย / เงินให้กู้ยืม / จำนอง / บริจาค / บัตรเครดิต)
ประเภทสินเชื่อ : สินเชื่อเงินสดเบิกทั้งจำนวน
วัตถุประสงค์สินเชื่อ : สินเชื่ออเนกประสงค์, สินเชื่อเพื่ออุปโภค-บริโภค-ซื้อสินค้า

จุดเด่น : สินเชื่ออเนกประสงค์พร้อมใช้ แบบมีกำหนดระยะเวลา (Term Loan) สำหรับพนักงานประจำบริษัทเอกชน รับเงินเดือนผ่านบัญชีกรุงไทย(ข่าวสินเชื่อ / ประกันภัย / เงินให้กู้ยืม / จำนอง / บริจาค / บัตรเครดิต)
วงเงินสูงสุด 5 เท่าของรายได้ แต่ไม่เกิน 1 ล้านบาท
เงินด่วนทันใจ ดอกเบี้ยต่ำ ไม่ต้องมีหลักทรัพย์ค้ำประกัน

ลักษณะหลักประกัน : สินเชื่อไม่มีหลักประกัน (ข่าวสินเชื่อ / ประกันภัย / เงินให้กู้ยืม / จำนอง / บริจาค / บัตรเครดิต)
รายละเอียดหลักประกัน : n/a
ผู้มีสิทธิ์กู้ : ผู้มีรายได้ประจำทุกประเภท (มีเงินได้จ่ายผ่านบัญชีเงินเดือนกับธนาคารกรุงไทย)

คุณสมบัติผู้กู้ : พนักงานประจำบริษัทเอกชน มีเงินเดือนตั้งแต่ 30,000 บาทขึ้นไป(ข่าวสินเชื่อ / ประกันภัย / เงินให้กู้ยืม / จำนอง / บริจาค / บัตรเครดิต)
รับเงินเดือนผ่านบัญชีกรุงไทย
อายุงานไม่น้อยกว่า 1 ปี
อายุไม่เกิน 60 ปี

วงเงินกู้ : ไม่เกิน 5.0 เท่าของรายได้(ข่าวสินเชื่อ / ประกันภัย / เงินให้กู้ยืม / จำนอง / บริจาค / บัตรเครดิต)
สูงสุดไม่เกิน 1,000,000 บาท
ระยะเวลากู้ : 5 ปี
วิธีการคิดดอกเบี้ย : อัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก

อัตราดอกเบี้ย(ข่าวสินเชื่อ / ประกันภัย / เงินให้กู้ยืม / จำนอง / บริจาค / บัตรเครดิต)
รายละเอียดอัตราดอกเบี้ย : MRR + 7% ต่อปี
(MRR = 6.220% ต่อปี อ้างอิงตามประกาศอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ฉบับล่าสุด)

หมายเหตุอัตราดอกเบี้ย : อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอาจเปลี่ยนแปลงตามจำนวนเงินกู้ อาชีพและเงินเดือนของผู้กู้(ข่าวสินเชื่อ / ประกันภัย / เงินให้กู้ยืม / จำนอง / บริจาค / บัตรเครดิต)ดอกเบี้ยผิดนัด : 25% ต่อปี

ค่าธรรมเนียม (ข่าวสินเชื่อ / ประกันภัย / เงินให้กู้ยืม / จำนอง / บริจาค / บัตรเครดิต)
ค่าธรรมเนียมจัดการเงินกู้ : โปรดสอบถามผู้ให้บริการสินเชื่อ
ค่าธรรมเนียมเบิกถอน : โปรดสอบถามผู้ให้บริการสินเชื่อ
ค่าการทวงหนี้ : โปรดสอบถามผู้ให้บริการสินเชื่อ

ค่าอากรแสตมป์ : โปรดสอบถามผู้ให้บริการสินเชื่อ (ข่าวสินเชื่อ / ประกันภัย / เงินให้กู้ยืม / จำนอง / บริจาค / บัตรเครดิต)
ค่าธรรมเนียมอื่นๆที่สำคัญ : โปรดสอบถามผู้ให้บริการสินเชื่อ

การชำระคืนเงินกู้(ข่าวสินเชื่อ / ประกันภัย / เงินให้กู้ยืม / จำนอง / บริจาค / บัตรเครดิต)
ยอดชำระขั้นต่ำ : โปรดสอบถามผู้ให้บริการสินเชื่อ

สิทธิชำระเกินค่างวด : โปรดสอบถามผู้ให้บริการสินเชื่อ(ข่าวสินเชื่อ / ประกันภัย / เงินให้กู้ยืม / จำนอง / บริจาค / บัตรเครดิต)
สิทธิชำระคืนก่อนกำหนด : โปรดสอบถามผู้ให้บริการสินเชื่อ
หมายเหตุ : –

เงื่อนไขการชำระหนี้(ข่าวสินเชื่อ / ประกันภัย / เงินให้กู้ยืม / จำนอง / บริจาค / บัตรเครดิต)
ชำระเงินต้นพร้อมดอกเบี้ย
ธนาคาร Auto Debit หักจากบัญชีเงินเดือน
สอบถามเพิ่มเติม : Tel. 0-2111-1111
คำแนะนำการใช้ข้อมูล : รายละเอียดที่นำเสนอเป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้น และอาจมีการเปลี่ยนแปลง โปรดตรวจสอบอัตราดอกเบี้ย เงื่อนไข และรายละเอียดกับผู้ให้บริการสินเชื่อทุกครั้งก่อนตัดสินใจ

แหล่งที่มา: www.krungthai.com , www.checkraka.com