กดยืนยีนผ่านแอพเป๋าตัง ‘ม.33’ ได้ที่นี่ (ข่าวการเงินและสินเชื่อ)

กดยืนยีนผ่านแอพเป๋าตัง ‘ม.33’ ได้ที่นี่ (ข่าวการเงินและสินเชื่อ)

เปิด 4 กลุ่มต้องทบทวนสิทธิ www.ม33เรารักกัน.com ลุ้นรับ 4,000 บาท ตั้งแต่วันที่ 15-28 มี.ค. 6 เว็บไซต์ www.ม33เรารักกัน.com เปิดให้ประชาชนที่เคยลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการ ม33เรารักกัน ตั้งแต่วันที่ 21 ก.พ.-7 มี.ค. 64

ได้เข้าไปตรวจสอบสิทธิลุ้นรับ 4,000 บาท เมื่อวานนี้ (15 มี.ค. 64) พร้อมเพิ่มปุ่มทบทวนสิทธิ ม33เรารักกัน ให้ในกรณีที่ผู้ที่ไม่ผ่านการคัดกรองในรอบแรกได้ยื่นเรื่องขอให้พิจารณาคุณสมบัติอีกรอบนั้น แต่ก็มีบางคนเกิดข้อสงสัยว่าแล้วใคร (ข่าวการเงิน-สินเชื่อ)

หรือกลุ่มไหนที่ต้องยื่นทบทวนสิทธิ ม33เรารักกัน บ้าง? สำหรับผู้ที่ต้องทบทวนสิทธิ ม33เรารักกัน นั้นส่วนจะสามารถแบ่งออกได้ 4 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่ม 1 ผู้ที่มีคุณสมบัติไม่เข้าเงื่อนไขโครงการ ม33เรารักกัน

กลุ่ม 2 ผู้ประกันตนมาตรา 33 ที่ลงทะเบียนแต่ข้อมูลไม่ตรงกับทะเบียนของกรมการปกครอง กลุ่ม 3 ผู้ประกันตนมาตรา 33 ที่ไม่ได้ลงทะเบียนวันที่ 21 ก.พ.-7 มี.ค. 64(ข่าวการเงิน-สินเชื่อ)

กลุ่ม 4 ผู้ลงทะเบียนทางเว็บไซต์ www.ม33เรารักกัน.com แต่ถูกปฏิเสธว่า “ไม่เป็นผู้ประกันตนมาตรา 33” ส่วนเงื่อนไขการลงทะเบียน ม.33 เรารักกัน เช็กเงื่อนไข คุณสมบัติผู้มีสิทธิได้รับเงินเยียวยาประกันสังคมมาตรา 33

จำนวน 4,000 บาท จากการลงทะเบียน www.ม33เรารักกัน.com เริ่มขึ้นแล้ว สำหรับการเปิดให้ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดไวรัสโควิด-19 ระลอกใหม่ ได้ลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ www.ม33เรารักกัน.com(ข่าวการเงิน-สินเชื่อ)

เพื่อขอรับสิทธิคนละ 4,000 บาท โดยรัฐบาลคาดว่าจะมีผู้เข้าข่ายได้รับสิทธิในครั้งนี้ 9.27 ล้านคน ลงทะเบียนสมัครโครงการ ม.33เรารักกัน ได้ตั้งแต่วันนี้ 21 ก.พ.- 7 มี.ค. 64 เวลา 06:00-23:00 น.

สำหรับเงื่อนไข คุณสมบัติของผู้ที่มีสิทธิลงทะเบียนร่วมโครงการ ม.33เรารักกัน มีดังนี้ เป็นคนไทย เป็นผู้ประกันตนมาตรา 33 หรือเคยเป็นผู้ประกันตนมาตรา 33 ณ วันที่ 19 ม.ค. 6(ข่าวการเงิน-สินเชื่อ)

ไม่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ บัตรคนจนไม่เป็นผู้ได้รับสิทธิเราชนะ ไม่เป็นผู้มีเงินฝากรวมกันทุกบัญชีเกิน 500,000 บาท ณ วันที่ 31 ธ.ค. 63วิธีลงทะเบียน “ม33เรารักกัน” รับสิทธิ 4,000 บาท เข้าเว็บไซต์ www.ม33เรารักกัน.com

กดปุ่ม “ประชาชนลงทะเบียนใหม่” (ปุ่มสีแดง) อ่านข้อมูลและเงื่อนไขรายละเอียดให้เรียบร้อยก่อน “ติ๊กตกลงและกดยืนยัน” กรอกข้อมูลส่วนตัว รอรับรหัส OTP เพื่อยืนยันการลงทะเบียน(ข่าวการเงิน-สินเชื่อ)

เมื่อได้รหัส OTP นำรหัสไปกรอก เพื่อยืนยันการลงทะเบียน หลังจากนั้น จะขึ้นข้อความ “ลงทะเบียนสำเร็จ” การลงทะเบียนเพื่อขอรับสิทธิ์ วันที่ 21 ก.พ.-7 มี.ค. 64 ลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ www.ม33เรารักกัน.com

วันที่ 8-14 มี.ค. 64 ธนาคารทำการตรวจสอบข้อมูลรวมทั้งประมวลผลคัดกรอง เช็คสิทธิ์และยืนยันตัวตน วันที่ 15 มี.ค.-31 พ.ค. 64 เช็คสิทธิ์ผ่านเว็บไซต์ www.ม33เรารักกัน.com และกดยืนยันตัวตนและกดใช้งานผ่านแอปพลิเคชั่นเป๋าตัง(ข่าวการเงิน-สินเชื่อ)

ได้รับวงเงิน ผ่านแอปพลิเคชั่น “เป๋าตัง” ครั้งละ 1,000 บาท วันที่ 22 มี.ค. 64 เริ่มรับเงินงวดแรก วันที่ 29 มี.ค. 64 รับเงินในครั้งที่ 2 วันที่ 5 เม.ย. 64 รับเงินในครั้งที่ 3

วันที่ 12 เม.ย. 64 รับเงินในครั้งที่ 4 วันที่ 22 มี.ค.-31 พ.ค. 64 เริ่มใช้จ่ายซื้อสินค้าและบริการกับร้านค้าภายใต้โครงการเราชนะ หากลงทะเบียนแล้ว “ไม่ได้รับสิทธิ์” สามารถยื่น “ขอทบทวนสิทธิ์” ได้(ข่าวการเงิน-สินเชื่อ)

วันที่ 15-28 มี.ค. 64 ทบทวนสิทธิผ่านเว็บไซต์ www.ม33เรารักกัน.com วันที่ 29 มี.ค.- 4 เม.ย. 64 ธนาคารทำการตรวจสอบข้อมูลรวมทั้งประมวลผลคัดกรอง วันที่ 5-11 เม.ย. 64 กดใช้งานและกดยืนยันตัวตนผ่านแอปพลิเคชั่นเป๋าตัง

วันที่ 12, 19 เม.ย. 64 ได้รับวงเงินผ่านแอปพลิเคชั่นเป๋าตังครั้งละ 2,000 บาท วันที่ 12 เม.ย.-31 พ.ค. 64 เริ่มใช้จ่ายซื้อสินค้าและบริการกับร้านค้าภายใต้โครงการเราชนะ (ข่าวการเงิน-สินเชื่อ)