ด่วน! 5 ขั้นตอนยื่นทบทวนสิทธิ์ ‘ม.33’ (ข่าวการเงิน-สินเชื่อ)

ด่วน! 5 ขั้นตอนยื่นทบทวนสิทธิ์ ‘ม.33’ (ข่าวการเงิน-สินเชื่อ)

เผย 5 ขั้นตอนยื่นทบทวนสิทธิ์ ม.33 เรารักกัน ผ่านเว็บไซต์ www.ม33เรารักกัน.com รอลุ้นผลอีกรอบ 5 เม.ย.นี้ ว่าผ่านการทบทวนหรือไม่ วันที่ 15 มี.ค.2564 หลังมาตรการ “ม.33 เรารักกัน” เปิดให้ผู้ประกันตนตามมาตรา 33

ในระบบประกันสังคม ลงทะเบียนรับสิทธิ์ 4,000 บาท ตั้งแต่วันที่ 21 ก.พ.– 7 มี.ค.2564 โดยในวันนี้กระทรวงแรงงานประกาศผลการคัดกรองสิทธิ์ พร้อมให้ตรวจสอบสิทธิ์ได้ผ่านทาง (ข่าวการเงิน-สินเชื่อ)

สำหรับผู้ไม่ผ่านการคัดกรองสิทธิ์สามารถยื่นขอ “ทบทวนสิทธิ์” ได้ โดยในเว็บไซต์ www.ม33เรารักกัน.com จะเพิ่มปุ่มทบทวนสิทธิ์ให้ ขั้นตอนการยื่นทบทวนสิทธิ์ 1.เข้าเว็บไซต์ www.ม33เรารักกัน.com 2.กดเมนู ทบทวนสิทธิ์

(ปุ่มสีเหลือง) 3 กรอกเลขบัตรประจำตัวประชาชน 13 หลัก ชื่อภาษาไทย นามสกุลภาษาไทย วันเดือนปีเกิดตามฐานข้อมูลบัตรประชาชน (ข่าวการเงิน-สินเชื่อ)

4.กด ขอทบทวนสิทธิ์ 5.รอตรวจสอบสิทธิ์เราชนะ ว่าผ่านการทบทวนหรือไม่ ผ่านเว็บไซต์ โดยจะขอดูผลได้ ตั้งแต่วันที่ 5 เม.ย. ขั้นตอนหลังยื่นทบทวนสิทธิ์ วันที่ 29 มี.ค. – 4 เม.ย.2564 : เจ้าหน้าที่ตรวจสอบข้อมูลและคัดกรองผู้ได้รับสิทธิ์

วันที่ 5 – 11 เม.ย.2564 : ผู้ที่ยื่นทบทวนสิทธิ์ เข้าไปตรวจสอบผลการขอทบทวนสิทธิ์ ผ่านเว็บไซต์ www.ม33เรารักกัน.com วันที่ 5 – 31 เม.ย.2564 : ผู้ได้รับสิทธิ์ กดยืนยันตัวตนผ่านแอพพลิเคชั่น “เป๋าตัง” (ข่าวการเงิน-สินเชื่อ)

วันที่ 12 เม.ย.2564 : ผู้ได้รับสิทธิ์ ได้รับวงเงินงวดแรก 4,000 บาท วันที่ 15 มี.ค.2564 หลังมาตรการ “ม.33 เรารักกัน” เปิดให้ผู้ประกันตนตามมาตรา 33 ในระบบประกันสังคม ลงทะเบียนรับสิทธิ์ 4,000 บาท (ข่าวการเงิน-สินเชื่อ)

ตั้งแต่วันที่ 21 ก.พ.– 7 มี.ค.2564 โดยในวันนี้กระทรวงแรงงานประกาศผลการคัดกรองสิทธิ์ พร้อมให้ตรวจสอบสิทธิ์ได้ผ่านทางสำหรับผู้ไม่ผ่านการคัดกรองสิทธิ์สามารถยื่นขอ “ทบทวนสิทธิ์” ได้ โดยในเว็บไซต์ www.ม33เรารักกัน.com จะเพิ่มปุ่มทบทวนสิทธิ์ให้

4 กลุ่มยื่นทบทวนสิทธิ์ กลุ่มที่ 1 : ผู้ประกันตนที่ไม่ได้ลงทะเบียน วันที่ 21 ก.พ. – 7 มี.ค.2564 กลุ่มที่ 2 : ผู้ลงทะเบียนทางเว็บไซต์ แต่ถูกปฏิเสธว่า “ไม่เป็นผู้ประกันตน ม.33”

กลุ่มที่ 3 : ผู้มีคุณสมบัติ “ไม่เข้าเงื่อนไขโครงการ” กลุ่มที่ 4 : ผู้ประกันตนฯ ที่ลงทะเบียน แต่ข้อมูลไม่ตรงกับทะเบียนของกรมการปกครอง (ข่าวการเงิน-สินเชื่อ)

1.ผู้ที่ได้รับสิทธิเปิดใช้งาน สามารถเข้ายืนยันตัวตน เพื่อเข้าใช้งานแอพลิเคชั่นเป๋าตังค์ระหว่างวันที่ 15 มี.ค.-31 พ.ค. หากกดใช้งานระหว่างวันที่ 15-21 มี.ค. และจะได้รับเงินสัปดาห์ละ 1,000 บาท

ในทุกวันจันทร์ของแต่ละสัปดาห์ เป็นเวลา 4 สัปดาห์ต่อเนื่องกัน 2.คนที่กดยืนยันตัวตนเพื่อใช้สิทธิระหว่างวันที่ 22 มี.ค.-11 เม.ย.จะได้รับเงินครั้งแรกที่กดใช้งานเป็นวงเงินสะสมนับตั้งแต่วันที่ 22 มี.ค.จนถึงวันที่กดใช้งาน (ข่าวการเงิน-สินเชื่อ)

และจะได้รับเงินสัปดาห์ละ 1,000 บาททุกสัปดาห์ต่อเนื่องจนครบ 4,000 บาท 3.กลุ่มที่เปิดใช้งานและยืนยันตัวตนเพื่อรับสิทธิระหว่างวันที่ 12 เม.ย.-31 พ.ค. จะได้รับวงเงินสะสมในวันที่กดใช้งานครั้งเดียวจำนวน 4,000 บาท

นายอนุชา กล่าวอีกว่า จากเดิมที่มีการกำหนดให้ตรวจสอบสถานะผู้ที่ได้รับสิทธิในช่วงเวลาเดียวกันกับช่วงที่เปิดใช้งานและยืนยันตัวตนในแอพพลิเคชั่นเป๋าตังค์ระหว่างวันที่ 5-11 เม.ย.และได้รับวงเงินผ่านแอพพลิเคชั่น 2 ครั้ง ครั้งละ 2,000 บาท (ข่าวการเงิน-สินเชื่อ)

ต่อเนื่อง ในวันที่ 12 -29 เม.ย.นี้ หากไม่กดใช้งานหรือยืนยันตัวตนในช่วงเวลาดังกล่าวถือว่าสละสิทธินั้น ได้มีการแก้ไขให้เพิ่มเติมไม่สิ้นสุดที่วันที่ 11 เม.ย. แต่ให้ไปสิ้นสุดวันที่ 31 พ.ค.เช่นเดียวกัน โดยหากกดใช้งานระหว่างวันที่ 5-11 เม.ย.จะได้

รับเงินสะสมในวันที่ 12 เม.ย.จำนวน 4,000 บาทเต็มจำนวน หรือหากกดใช้งาน และยืนยันตัวตนเพื่อรับสิทธิระหว่างวันที่ 12 เม.ย.-31 พ.ย. จะได้รับวงเงินสะสมในวันที่กดใช้งานทันทีจำนวน 4,000 บาท (ข่าวการเงิน-สินเชื่อ)