ธ.ก.ส.ให้วงเงิน 50,000 เพื่อเลี้ยงชีพ

ธ.ก.ส.ให้วงเงิน 50,000 เพื่อเลี้ยงชีพ

(ข่าวสินเชื่อ / ประกันภัย / เงินให้กู้ยืม / จำนอง / บริจาค / บัตรเครดิต)

ปัจจุบันมีช่องทางหลากหลายที่คุณสามารถเข้าถึงแหล่งเงินกู้ ดอกเบี้ยต่ำได้ หนึ่งในนั้น คือ การยืมเงิน ธกส. หรือการสมัครสินเชื่อเงินด่วนจากธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
(ข่าวสินเชื่อ / ประกันภัย / เงินให้กู้ยืม / จำนอง / บริจาค / บัตรเครดิต)

ซึ่งปัจจุบันมีการออกแบบผลิตภัณฑ์สินเชื่อที่น่าสนใจมากมาย สำหรับเยียวยาผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโควิด-19 ไม่ว่าจะเป็นสินเชื่อฉุกเฉิน สินเชื่อ SME หรือสินเชื่อสำหรับตั้งหลักและการสร้างอาชีพ
(ข่าวสินเชื่อ / ประกันภัย / เงินให้กู้ยืม / จำนอง / บริจาค / บัตรเครดิต)

ซึ่งในวันนี้เราได้เลือกมาแนะนำให้คุณได้รู้จักกันจำนวน 5 สินเชื่อที่คุณสามารถสมัครเพื่อยืมเงิน ธกส. 10000 – 50000 บาท ได้ มาดูกันเลย
(ข่าวสินเชื่อ / ประกันภัย / เงินให้กู้ยืม / จำนอง / บริจาค / บัตรเครดิต)
สินเชื่อเงินด่วน A – Cash สินเชื่อ ธกส. ยืมเงิน 50000 ด่วน สำหรับใครที่กำลังมองหาสินเชื่อ ธกส. ที่มีวงเงินกู้สูงถึง 50,000 บาท สินเชื่อเงินด่วน A-Cash สามารถตอบโจทย์ได้อย่างแน่นอน
(ข่าวสินเชื่อ / ประกันภัย / เงินให้กู้ยืม / จำนอง / บริจาค / บัตรเครดิต)

เนื่องจากเป็นสินเชื่ออเนกประสงค์ที่คุณสามารถกู้ยืมเงินเพื่อใช้จ่ายอะไรก็ได้ ไม่ว่าจะเป็นค่าเล่าเรียน ลงทุนทำธุรกิจ ซ่อมแซมบ้าน ซื้อรถ หรือค่ารักษาพยาบาล โดยมีระยะเวลาผ่อนชำระหนี้นานสูงสุด 12 เดือน
(ข่าวสินเชื่อ / ประกันภัย / เงินให้กู้ยืม / จำนอง / บริจาค / บัตรเครดิต)

อีกทั้ง ในปัจจุบันลูกค้า ธกส. ที่มีบัตรเดบิต ธกส. สามารถสมัครสินเชื่อเงินด่วน A-Cash พร้อมเบิกถอนเงินสดจากตู้ ATM ได้เลยตลอด 24 ชั่วโมง
ทำให้คุณสามารถยืมเงิน ธกส. 50000 ด่วน ได้อย่างสะดวกรวดเร็ว (ข่าวสินเชื่อ / ประกันภัย / เงินให้กู้ยืม / จำนอง / บริจาค / บัตรเครดิต)

อย่างไรก็ตาม การสมัครสินเชื่อ A-Cash ธกส. นั้น ผู้สมัครจะต้องเป็นเกษตรกรที่มีประวัติทางการดี ไม่มียอดหนี้คงค้าง ณ วันที่สมัครสินเชื่อ A-Cash
เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการยืมเงินด่วนมาใช้จ่ายเพื่อเพิ่มสภาพคล่องในชีวิตประจำวัน (ข่าวสินเชื่อ / ประกันภัย / เงินให้กู้ยืม / จำนอง / บริจาค / บัตรเครดิต)

และปัจจุบันไม่ได้อยู่ระหว่างการผ่อนชำระหนี้กับธนาคารใด ๆ ที่สำคัญเป็นสินเชื่อเงินด่วน ดอกเบี้ยต่ำ ที่ค่อนข้างคุ้มค่าต่อการสมัครทีเดียว
(ข่าวสินเชื่อ / ประกันภัย / เงินให้กู้ยืม / จำนอง / บริจาค / บัตรเครดิต)

สินเชื่อรถจักรยานยนต์สร้างรายได้ สินเชื่อ ธกส. ยืมเงิน 10000 ด่วน สินเชื่อ ธกส. รถจักรยานยนต์สร้างรายได้
เป็นสินเชื่อเงินด่วนที่ออกแบบมาสำหรับผู้ประกอบอาชีพจักรยานยนต์รับจ้าง (ข่าวสินเชื่อ / ประกันภัย / เงินให้กู้ยืม / จำนอง / บริจาค / บัตรเครดิต)

หรือวินมอเตอร์ไซค์เป็นการเฉพาะ เนื่องจากเป็นเงินกู้ยืมสำหรับเป็นค่าซ่อมแซมรถจักรยานยนต์คู่ใจที่ใช้ในการประกอบอาชีพ มีวงเงินตั้งแต่ 10,000 บาท ขึ้นไป
(ข่าวสินเชื่อ / ประกันภัย / เงินให้กู้ยืม / จำนอง / บริจาค / บัตรเครดิต)

โดยสำหรับการกู้เงินเพื่อซ่อมรถจักรยานยนต์จะมีวงเงินสูงสุดไม่เกิน 30,000 บาท และสำหรับการกู้เงินเพื่อซื้อรถจักรยานยนต์ใหม่จะมีวงเงินกู้สูงสุดไม่เกิน 80,000 บาท
(ข่าวสินเชื่อ / ประกันภัย / เงินให้กู้ยืม / จำนอง / บริจาค / บัตรเครดิต)

ทั้งนี้ มีเงื่อนไขว่าผู้สมัครสินเชื่อรถจักรยา
นยนต์สร้างรายได้ จะต้องยินยอมให้ธนาคารหักค่างวดรายเดือนติดต่อกันเป็นเวลาไม่ต่ำกว่า 3 ปี และไม่เกิน 5 ปี
(ข่าวสินเชื่อ / ประกันภัย / เงินให้กู้ยืม / จำนอง / บริจาค / บัตรเครดิต)

สินเชื่อดังกล่าวมีอัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก ประมาณ 7% ต่อปี อย่างไรก็ตาม ผู้ที่มีสิทธิสมัครสินเชื่อรถจักรยานยนต์สร้างรายได้
จะต้องเป็นผู้ที่ปัจจุบันประกอบอาชีพอยู่ในพื้นที่ กทม. ปริมณฑล และชลบุรีเท่านั้น (ข่าวสินเชื่อ / ประกันภัย / เงินให้กู้ยืม / จำนอง / บริจาค / บัตรเครดิต)

สินเชื่อ New Gen Hug บ้านเกิด สินเชื่อ ธกส. ยืมเงิน 10000 – 50000 บาท สินเชื่อใหม่จากธนาคาร ธกส. มุ่งเน้นสำหรับการใช้เป็นเงินทุนในการสร้างอาชีพ สร้างธุรกิจ
(ข่าวสินเชื่อ / ประกันภัย / เงินให้กู้ยืม / จำนอง / บริจาค / บัตรเครดิต)

มีกลุ่มเป้าหมายคือเกษตรกร ทายาทเกษตรกร และบุคคลทั่วไปที่อายุไม่เกิน 45 ปี ซึ่งไม่เคยขึ้นทะเบียนเป็นลูกค้าของ ธกส. มาก่อน
(ข่าวสินเชื่อ / ประกันภัย / เงินให้กู้ยืม / จำนอง / บริจาค / บัตรเครดิต)

และมีเงื่อนไขว่าจะต้องใช้เงินกู้สำหรับการประกอบอาชีพเกษตรกรรม อาชีพบริการหรือการวิจัยและพัฒนาผลิตผลการเกษตร และอาชีพนอกภาคการเกษตรอื่น ๆ
(ข่าวสินเชื่อ / ประกันภัย / เงินให้กู้ยืม / จำนอง / บริจาค / บัตรเครดิต)

อาทิ ขายเสื้อผ้า ค้าขายออนไลน์ ร้านขายของชำ หรือร้านสปา ร้านนวด เป็นต้น ทั้งนี้ สินเชื่อ New Gen Hug บ้านเกิด จะมีวงเงินกู้เป็นไปตามความจำเป็น
(ข่าวสินเชื่อ / ประกันภัย / เงินให้กู้ยืม / จำนอง / บริจาค / บัตรเครดิต)

ของแผนธุรกิจหรือแผนงานโครงการที่ได้ตั้งใจไว้ เพราะฉะนั้น ใครที่ต้องการยืมเงิน ธกส. 10000 – 50000 บาท โดยเฉพาะคนรุ่นใหม่ที่อยากเดินทางกลับไป
(ข่าวสินเชื่อ / ประกันภัย / เงินให้กู้ยืม / จำนอง / บริจาค / บัตรเครดิต)

พัฒนาหรือทำธุรกิจส่วนตัวที่บ้านเกิด สินเชื่อ New Gen Hug บ้านเกิด ก็นับว่าเป็นสินเชื่อที่น่าสนใจไม่น้อยเลยทีเดียว
(ข่าวสินเชื่อ / ประกันภัย / เงินให้กู้ยืม / จำนอง / บริจาค / บัตรเครดิต)

สินเชื่อพอเพียงเลี้ยงชีพ สินเชื่อ ธกส. ยืมเงิน 50000 ด่วน ปลอดดอกเบี้ย 3 เดือนแรก ภายหลังการแพร่ระบาดของโควิด-19
ส่งผลกระทบต่อธุรกิจต่าง ๆ มากมาย ทำให้หลายคนต้องออกจากงานอย่างไม่ทันตั้งตัว ธกส. (ข่าวสินเชื่อ / ประกันภัย / เงินให้กู้ยืม / จำนอง / บริจาค / บัตรเครดิต)

ได้ออกผลิตภัณฑ์สินเชื่อมาช่วยเยียวยาผลกระทบมากมาย โดยมีสินเชื่อพอเพียงเลี้ยงชีพ เป็นหนึ่งในนั้น สินเชื่อดังกล่าวมีวงเงินกู้สูงสุด 50,000 บาท
เป็นสินเชื่อที่มีวัตถุประสงค์สำหรับเป็นเงินทุนให้ผู้ที่เดินทางกลับภูมิลำเนา (ข่าวสินเชื่อ / ประกันภัย / เงินให้กู้ยืม / จำนอง / บริจาค / บัตรเครดิต)

เนื่องจากได้รับผลกระทบจากภาวะโควิด-19 ได้ตั้งหลักสร้างอาชีพหรือลงทุนสร้างธุรกิจเป็นของตนเอง โดยอาชีพหรือลักษณะของ
ธุรกิจนั้นจะต้องมีลักษณะเป็นธุรกิจที่เน้นความพอเพียง มีความยั่งยืน ใช้เงินทุนไม่มาก (ข่าวสินเชื่อ / ประกันภัย / เงินให้กู้ยืม / จำนอง / บริจาค / บัตรเครดิต)

หรือไม่เกิน 50,000 บาท มีระยะเวลาผ่อนชำระหนี้นานสูงสุด 12 เดือน อย่างไรก็ตาม การกู้เงินกับสินเชื่อ ธกส. พอเพียงเลี้ยงชีพ
จะต้องใช้หลักประกันอย่างใดอย่างหนึ่งระหว่างสินทรัพย์ เช่น บ้าน ที่ดิน และบุคคลค้ำประกัน (ข่าวสินเชื่อ / ประกันภัย / เงินให้กู้ยืม / จำนอง / บริจาค / บัตรเครดิต)

รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับสินเชื่อ โปรดโทรสอบถาม BAAC Call Center 0 2555 0555 สินเชื่อเพื่อผู้ใช้บริการเงินฝากกับ ธกส. ยืมเงิน 10000 – 50000 ด่วน
(ข่าวสินเชื่อ / ประกันภัย / เงินให้กู้ยืม / จำนอง / บริจาค / บัตรเครดิต)

ปิดท้ายกันด้วยสินเชื่อสำหรับลูกค้าบัญชีเงินฝากของธนาคาร ธกส. ที่ปกติแล้วการยื่นสมัครสินเชื่อกับธนาคาร
ไม่ว่าจะมีวงเงินเท่าไหร่ ล้วนแล้วแต่ต้องใช้หลักประกัน (ข่าวสินเชื่อ / ประกันภัย / เงินให้กู้ยืม / จำนอง / บริจาค / บัตรเครดิต)

ไม่ว่าจะเป็นหลักทรัพย์หรือบุคคลค้ำประกันทั้งสิ้น แต่สำหรับลูกค้าที่มียอดเงินฝากในบัญชีออมทรัพย์ของ ธกส. ตั้งแต่ 10,000 บาท ขึ้นไป
(ข่าวสินเชื่อ / ประกันภัย / เงินให้กู้ยืม / จำนอง / บริจาค / บัตรเครดิต)

คุณสามารถใช้บัญชีเงินฝากเป็นหลักประกันเงินกู้ได้เลย โดยไม่ต้องวุ่นวายหาโฉนดที่ดินหรือบุคคลมาค้ำประกันเงินกู้
(ข่าวสินเชื่อ / ประกันภัย / เงินให้กู้ยืม / จำนอง / บริจาค / บัตรเครดิต)

ธนาคารจะให้วงเงินกู้สูงสุด 90% ของหลักประกัน นั่นหมายความว่าหากคุณมีเงินในบัญชีออมทรัพย์จำนวน 10,000 บาท
วงเงินที่คุณสามารถกู้ยืมกับสินเชื่อดังกล่าวได้ก็คือ 9,000 บาท (ข่าวสินเชื่อ / ประกันภัย / เงินให้กู้ยืม / จำนอง / บริจาค / บัตรเครดิต)

โดยไม่ต้องใช้บุคคลค้ำประกันนั่นเอง อีกทั้งการสมัครยืมเงินด่วน ธกส. วิธีนี้ยังใช้เอกสารไม่มาก หลัก ๆ
แล้วจะใช้เพียงบัตรประชาชน บัญชีออมทรัพย์ ธกส. และหลักฐานการจดทะเบียนการค้า (ข่าวสินเชื่อ / ประกันภัย / เงินให้กู้ยืม / จำนอง / บริจาค / บัตรเครดิต)

เช่น สำเนาทะเบียนพาณิชย์ หรือใบอนุญาตประกอบกิจการ เป็นต้น นับว่าเป็นอีกหนึ่งช่องทางที่สามารถช่วยเหลือคุณได้ยามที่ต้องการยืมเงิน 10000 – 50000 ด่วน
(ข่าวสินเชื่อ / ประกันภัย / เงินให้กู้ยืม / จำนอง / บริจาค / บัตรเครดิต)

นอกเหนือจากสินเชื่อ ธกส. ที่คุณสามารถสมัครเพื่อยืมเงิน ธกส. 10000 – 50000 บาท ได้แล้ว ก็ยังมีตัวเลือกอื่น ๆ ที่คุณสามารถสมัครยืมเงินได้ ดังนี้
(ข่าวสินเชื่อ / ประกันภัย / เงินให้กู้ยืม / จำนอง / บริจาค / บัตรเครดิต)

แหล่งที่มา : https://www.baac.or.th/th/