‘ธุรกิจ SME’ ปล่อยกู้สูงสุด 3 เท่าของรายรับ

‘ธุรกิจ SME’ ปล่อยกู้สูงสุด 3 เท่าของรายรับ (เงินกู้สินเชื่อ)

(ข่าวประกันภัย / จำนอง / เงินให้กู้ยิท / บริจาค )

ปัญหาหนึ่งที่ผู้ประกอบการ SME ต้องประสบพบเจอก็คือการที่ไม่สามารถขอกู้เงินจากธนาคารได้ เนื่องจากรายได้ไม่แน่นอน อีกทั้งยังขาดผู้ค้ำประกัน (เงินกู้สินเชื่อ)

ต่างจากผู้ที่ทำงานประจำที่มีรายได้อย่างสม่ำเสมอที่สามารถเข้าถึงแหล่งเงินกู้ได้ไม่ยากเท่า แต่ปัจจุบันได้มีกฎเกณฑ์ใหม่รวมถึงเทคโนโลยีที่ช่วยให้ผู้ประกอบการ SME (เงินกู้สินเชื่อ)

สามารถที่จะเข้าถึงเงินกู้จากธนาคาร ไม่ว่าจะกู้มาเพื่อใช้ในกิจการหรือส่วนตัวก็ตาม ไปดูกันว่ามีแนวทางใดบ้าง (เงินกู้สินเชื่อ)

Digital Lending พิจารณาวงเงินกู้จากยอดการทำธุรกรรม ปัจจุบันได้มีบางธนาคารที่ให้บริการสินเชื่อทางระบบดิจิทัลหรือ Digital Lending (เงินกู้สินเชื่อ)

โดยที่ผู้กู้มีบัญชีธนาคารนั้นๆและมียอดการทำธุรกรรมต่างๆ เช่น รับเงินโอนหรือใช้จ่ายต่างๆ ผ่านแอปพลิเคชันของธนาคาร ระบบจะทำการรวบรวมและประมวลผลข้อมูลการทำธุรกรรมและ (เงินกู้สินเชื่อ)

พิจารณาเป็นเงินกู้ส่วนบุคคลให้ โดยสามารถปล่อยกู้ให้ได้สูงสุดถึง 3 เท่าของรายรับโดยเฉลี่ย แต่อาจจะลดทอนลงตามความเสี่ยงอื่นๆ (เงินกู้สินเชื่อ)

โดยที่ขั้นตอนการขอสินเชื่อสามารถทำได้ผ่านทางช่องทางออนไลน์ทั้งหมด โดยไม่จำเป็นต้องไปที่สาขาแต่อย่างไร เพียงแค่ลูกค้าจะต้องยืนยันตัวเองก่อนการใช้บริการ (เงินกู้สินเชื่อ

)กู้ผ่านแพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซที่ร่วมกับธนาคาร ผู้ประกอบการที่ขายของผ่านทางอีคอมเมิร์ซถือเป็นกลุ่มที่สามารถวิเคราะห์วงเงินให้สินเชื่อได้ผ่านทางยอดขายและยอดการทำธุรกรรมต่างๆ (เงินกู้สินเชื่อ)

โดยปัจจุบันได้มีผู้ให้บริการอีคอมเมิร์ซหลายรายที่ทำงานร่วมกับธนาคารในการปล่อยสินเชื่อหมุนเวียนทางธุรกิจให้กับผู้ประกอบการที่เปิดร้านผ่านทางแพลตฟอร์มออนไลน์ (เงินกู้สินเชื่อ)

จุดเด่นคือความเร็วในการอนุมัติเนื่องจากมีการเก็บข้อมูลการทำธุรกรรมไว้อยู่แล้ว (เงินกู้สินเชื่อ)

กู้ผ่าน P2P Lending ธนาคารแห่งประเทศไทยเพิ่งจะอนุญาตให้สามารถกู้ยืมเงินระหว่างบุคคลผ่านทางช่องทางอิเล็กทรอนิกส์หรือ P2P Lending ได้เมื่อไม่นานมานี้ (เงินกู้สินเชื่อ)

โดยผู้ให้บริการแพลตฟอร์มทำหน้าที่เป็นคนกลางเชื่อมระหว่างผู้ปล่อยเงินกู้กับผู้ขอกู้เท่านั้น ซึ่งจะช่วยเปิดโอกาสให้ผู้ที่ไม่มีอาชีพและรายได้ที่เป็นหลักแหล่งแน่นอนได้มีโอกาสเข้าถึงเงินกู้ได้ (เงินกู้สินเชื่อ)

โดยช่วงแรกจำกัดวงเงินกู้อยู่ที่ไม่เกินรายละ 15,000 บาทต่อปี กู้ผ่าน Pico Finance Pico Finance หรือสินเชื่อสำหรับกลุ่มผู้ที่ขาดแหล่งรายได้ที่ชัดเจน เป็นอีกทางเลือกหนึ่งสำหรับผู้ประกอบธุรกิจ (เงินกู้สินเชื่อ)

ที่แม้ว่าอัตราดอกเบี้ยจะอยู่ในระดับสูงแต่ถือว่ายังต่ำกว่าการกู้เงินนอกระบบ ปัจจุบันมีผู้ให้บริการดังกล่าวกระจายอยู่ทั่วประเทศในรูปแบบของ Non Bank(เงินกู้สินเชื่อ)

ส่วนการกู้เงินในรูปแบบของ Mortgage Loan หรือการกู้เพื่อที่อยู่อาศัยจะยังไม่เข้าข่ายที่อยู่ในบริการที่กล่าวมานี้ หากต้องการจะกู้สามารถขอคำปรึกษา (เงินกู้สินเชื่อ)

ได้ที่แต่ละธนาคารโดยตรง ซึ่งสถาบันการเงินจะพิจารณาจากวงเงินหมุนเวียนในกิจการของเรารวมถึงประเภทของธุรกิจประกอบการพิจารณา (เงินกู้สินเชื่อ)

แหล่งที่มา : ข้อมูลธุรกิจSME