รวม ‘สินเชื่อ ดอกเบี้ยต่ำ’ เพิ่มสภาพคล่องทางการเงิน

รวม ‘สินเชื่อ ดอกเบี้ยต่ำ’ เพิ่มสภาพคล่องทางการเงิน (เงินกู้สินเชื่อ)

(ประกันภัย จำนอง เงินให้กู้ยิม บริจาค)

รวมโครงการ “สินเชื่อ” ดอกเบี้ยต่ำ สำหรับผู้ประกอบการรายย่อย ทั้งประชาชน SMEs ที่เป็นทางเลือกช่วยเพิ่มสภาพคล่องในช่วงวิกฤติ “โควิด-19” (เงินกู้สินเชื่อ)

ระบาดใหม่ในประเทศ ถึง 30 มิ.ย. 64 ปัญหาเศรษฐกิจถดถอยจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค “โควิด-19” ส่งผลกระทบต่อสถานะการเงินของภาคธุรกิจเป็นอย่างมาก (เงินกู้สินเชื่อ)

โดยเฉพาะธุรกิจขนาดเล็กที่ได้รับผลพวงจากการหยุดกิจการชั่วคราวที่ทำให้ขาดรายได้ หรือขาดสภาพคล่องที่เคยมีไปแบบหลีกเลี่ยงไม่ได้(เงินกู้สินเชื่อ)

ล่าสุด หลังการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ประจำวันที่ 12 ม.ค. 64 อาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง(เงินกู้สินเชื่อ)

ให้รายละเอียดเกี่ยวกับการขยายเวลา “สินเชื่อ” ของธนาคารต่างๆ ในวงเงินที่ยังคงเหลืออยู่ไปถึงวันที่ 30 มิ.ย. 64 (เงินกู้สินเชื่อ)

โดย “กรุงเทพธุรกิจออนไลน์” รวบรวมข้อมูลจากโครงการของธนาคารต่างๆ ที่มีการให้สินเชื่อในช่วงที่โควิดกลับมาระบาดรอบใหม่ ดังนี้ (เงินกู้สินเชื่อ)

วงเงินคงเหลืออยู่ 7,500 ล้านบาท เป็นการสนับสนุนสินเชื่อให้กับประชาชนผู้ที่มี “รายได้ประจำ” “ผู้ประกอบอาชีพอิสระ” “ผู้ประกอบการรายย่อย” รวมถึง “บุคคล” ในครอบครัวที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของ โควิด-19 (เงินกู้สินเชื่อ)

วงเงินสินเชื่ออยู่ที่ 50,000 บาท ต่อราย ดอกเบี้ยไม่เกิน 0.35% ต่อเดือน ระยะการกู้ไม่เกินสามปี ซึ่งโครงการเคยปิดลงทะเบียนไปแล้วเมื่อ 30 ธ.ค. 63 ขณะนี้สามารถลงทะเบียนได้ถึง 30 มิ.ย. 2564 (เงินกู้สินเชื่อ)

2. สินเชื่อเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับผู้มีอาชีพอิสระ ที่ได้รับผลกระทบจาก โควิด-19 ของ “ธ.ก.ส.” และ “ออมสิน” (เงินกู้สินเชื่อ)

สินเชื่อโครงการนี้มีวงเงินเหลืออยู่ประมาณ 11,400 ล้านบาท ซึ่งเป็นวงเงินของธนาคารออมสิน และ ธ.ก.ส. ปล่อยสินเชื่อให้ประชาชนที่ “ไม่มีรายได้ประจำ” หรือ “เกษตรกรรายย่อย”(เงินกู้สินเชื่อ)

อัตราดอกเบี้ยคงที่ไม่เกิน 0.1% ต่อเดือน ระยะเวลากู้ไม่เกิน 2 ปี 6 เดือน ปลอดชำระดอกเบี้ยและเงินต้นเป็นเวลา 6 เดือน เดิมโครงการนี้เคยปิดลงทะเบียนไปเมื่อ (เงินกู้สินเชื่อ)

30 ธ.ค. 63 ขณะนี้สามารถลงทะเบียนได้ถึง 30 มิ.ย. 2564รายละเอียด : สินเชื่อเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับผู้มีอาชีพอิสระที่ได้รับผลกระทบจาก โควิด-19 ของ “ออมสิน” (เงินกู้สินเชื่อ)

3. สินเชื่อเพื่อการลงทุนและเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้า (EXIM BANK) วงเงินคงเหลืออยู่ประมาณ 2,000 ล้านบาท โดยธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (เงินกู้สินเชื่อ)

สนับสนุนสินเชื่อให้กับ “กิจการส่งออก” และธุรกิจที่เกี่ยวเนื่อง รวมถึง “ผู้นำเข้าเครื่องจักรและอุปกรณ์เพื่อพัฒนาในธุรกิจของตัวเอง”(เงินกู้สินเชื่อ)

อัตราดอกเบี้ย 2% ต่อปี ในปีที่ 1 และ 2 อัตราไพร์มเรท -2% ต่อปีในที่สามถึงห้า เดิมโครงการนี้เคยปิดลงทะเบียนไปเมื่อ 30 ธ.ค. 63 ขณะนี้สามารถลงทะเบียนได้ถึง 30 มิ.ย. 2564 (เงินกู้สินเชื่อ)

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย หมายเลข 0 2271 3700, 0 2278 0047 หรือ 0 2617 2111 (เงินกู้สินเชื่อ)