เช็คด่วน! ‘ออมสิน’ ออกมาตรการพักเงินต้น-ส่งดบ.

เช็คด่วน! ‘ออมสิน’ ออกมาตรการพักเงินต้น-ส่งดบ.

นายวิทัย รัตนากร ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน เปิดเผยว่า จากการติดตามตรวจสอบประวัติการชำระหนี้ของลูกหนี้สินเชื่อต่าง ๆ ของธนาคารที่ได้รับผลกระทบอย่างต่อเนื่อง

จากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 พบว่าขณะนี้มีลูกหนี้จำนวนหนึ่งที่ได้รับความเดือดร้อนและเริ่มประสบปัญหาผิดนัดชำระหนี้ (การเงิน-สินเชื่อ)

ดังนั้น เพื่อเป็นการช่วยเหลือและประคับประคองไม่ให้ลูกหนี้ต้องเสียประวัติกลายเป็นหนี้ NPLs ซึ่งจะเป็นอุปสรรคในการขอสินเชื่อหรือทำธุรกรรมทางการเงินอื่นอีกในอนาคต

ธนาคารออมสินจึงประชาสัมพันธ์แจ้งให้ลูกหนี้กลุ่มนี้ ติดต่อธนาคารเพื่อหาแนวทางแก้ไขหนี้ร่วมกันตามมาตรการช่วยเหลือเป็นรายบุคคล(การเงิน-สินเชื่อ)

นายวิทัย กล่าวว่า มาตรการช่วยเหลือลูกหนี้ในครั้งนี้ ให้สิทธิเฉพาะสินเชื่อบางประเภท ได้แก่ สินเชื่อเคหะ สินเชื่อไทรทอง สินเชื่อธุรกิจ สินเชื่อครูและบุคลากรทางการศึกษา

สินเชื่อสวัสดิการ และสินเชื่อธนาคารประชาชน โดยลูกหนี้ที่ค้างชำระไม่เกิน 90 วัน และสถานะบัญชียังไม่เป็น NPLs สามารถเลือกเมนูบนแอปพลิเคชัน MyMo เพื่อเข้าร่วมมาตรการได้อัตโนมัติ(การเงิน-สินเชื่อ)

ธนาคารได้พิจารณาแผนชำระหนี้ของลูกหนี้แต่ละราย ตามความเหมาะสมสอดคล้องกับความสามารถในการชำระหนี้เป็นรายบุคคล ให้ลูกหนี้ได้พักชำระเงินต้น และจ่ายดอกเบี้ยเต็มจำนวนหรือจ่ายบางส่วน

ภายในกำหนดระยะเวลาของแต่ละแผนชำระหนี้ที่ธนาคารอนุมัติให้ กรณีที่ลูกหนี้ไม่สะดวกกดใช้สิทธิ์อัตโนมัติผ่าน MyMo สามารถไปติดต่อดำเนินการได้ที่ธนาคารออมสินทุกสาขาทั่วประเทศ(การเงิน-สินเชื่อ)

“ลูกหนี้ที่เริ่มประสบปัญหาค้างชำระ และจำเป็นต้องแก้ไขหนี้ก่อนเสียประวัติกลายเป็น NPLs สามารถเลือกเข้ามาตรการช่วยเหลือได้ตั้งแต่บัดนี้ – 30 มิถุนายน 2564” ผอ.ธนาคารออมสินระบุ

ทั้งนี้ ธนาคารออมสินได้ออกมาตรการด่วนช่วยเหลือลูกค้าสินเชื่อที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดโรคโควิด-19 ระลอกใหม่ จำนวนกว่า 1.9 ล้านราย หรือลูกค้าของธนาคารในพื้นที่จังหวัด (การเงิน-สินเชื่อ)

ที่กําหนดเป็นพื้นที่ควบคุมสูงสุด/พื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวดรวม 28 จังหวัด หรือพื้นที่สีแดง สำหรับลูกค้า สามารถขอพักชําระเงินต้นไว้ก่อน โดยจ่ายเฉพาะดอกเบี้ย หรือขอลดการจ่ายดอกเบี้ยบางส่วนได้
แล้วแต่กรณีขึ้นอยู่กับความหนักเบาของผลกระทบที่ได้รับ ซึ่งมาตรการครั้งนี้มีระยะเวลา 3 – 6 เดือน ธนาคารออมสินเริ่มเปิดให้ลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ www.gsb.or.th (การเงิน-สินเชื่อ)