เช็กสิทธิ์ ‘ม.33’ เรารักกัน

เช็กสิทธิ์ ‘ม.33’ เรารักกัน

ผู้ลงทะเบียน ม.33เรารักกัน สามารถเช็กสิทธิ์ www.ม33เรารักกัน.com รับเงิน 4,000 บาท ได้แล้ววันนี้ วันที่ 15 มีนาคม 2564 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ภายหลังจากกระทรวงแรงงานได้เปิดให้ผู้ประกันตน ม.33 ลงทะเบียนเพื่อรับสิทธิ์ 4,000 บาท

ผ่านเว็บไซต์ www.ม33เรารักกัน.com โดยเปิดให้ทะเบียนได้ตั้งแต่วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2564 ถึง 7 มีนาคม 2564 ผู้ลงทะเบียนสามารถเข้าไปที่เช็กสิทธิ์ ผ่านเว็บไซต์ www.ม33เรารักกัน.com ได้แล้วตั้งแต่เวลา 06.00 น. เป็นต้นไป (การเงินและสินเชื่อ)

ขั้นตอนการเช็กสิทธิ์ เข้าไปที่เว็บไซต์ www.ม33เรารักกัน.com กดปุ่มตรวจสอบสถานะสิทธิ์ (ปุ่มสีน้ำเงิน) กรอกข้อมูลเพื่อ (หมายเลขบัตรประชาชน, ชื่อและนามสกุลภาษาไทย (สำหรับผู้ที่ไม่มีชื่อกลาง

ไม่ต้องกลางชื่อกลาง, วัน เดือน ปี เกิด (ข้อมูลตามบัตรประชาชน) จากนั้น “ตรวจสอบสถานะ” หากตรวจสอบสิทธิ์แล้วพบว่า “ได้รับสิทธิ์” ให้ทำการ “ยืนยันตัวตน” ผ่านแอปพลิเคชั่น “เป๋าตัง” ส่วนใครที่ “ไม่ได้รับสิทธิ์” สามารถยื่นขอทบทวนสิทธิ์ ได้วันเดียวนี้(การเงินและสินเชื่อ)

ขั้นตอนการยืนยันตัวตน เปิดแอปพลิเคชั่น เป๋าตัง คลิกเมนู “G-Wallet” จากนั้น จะสังเกตเห็นว่า แถบเมนู “ม33เรารักกัน” ปรากฎขึ้นอยู่ คลิกเมนู “ม33เรารักกัน” อ่านเงือนไข และข้อกำหนดต่าง ๆ

จากนั้น กดยินยอม ข้อความจะปรากฏขึ้นว่า “ไม่สามารถใช้สิทธิ์ “ม33ได้ ในเวลานี้ สิทธิ์โครงการ ม33เรารักกัน สามารถใช้สิทธิ์ได้ตั้งแต่วันที่ 22 มีนาคม 2564 “ เสร็จสิ้นการแสดงตัวตน ไทม์ไลน์การรับเงิน(การเงินและสินเชื่อ)

รัฐจะเริ่มใช้จ่ายตั้งแต่วันที่ 22 มี.ค. 2564 เวลา 06.00น. เป็นต้นไป ซึ่งสามารถสะสมใช้ได้ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2564 วันที่ 22 มีนาคม 2564 จำนวน 1,000 บาท วันที่ 29 มีนาคม 2564 จำนวน 1,000 บาท

วันที่ 5 เมษายน 2564 จำนวน 1,000 บาท วันที่ 12 เมษายน 2564 จำนวน 1,000 บาท ทั้งนี้ ผู้ที่ได้รับสิทธิ์จะสามารถใช้วงเงินได้ถึงเดือน พฤษภาคมนี้เท่านั้น หากใช้สิทธิ์ไม่หมดไม่มีสิทธิ์ใช้เงินต่อ(การเงินและสินเชื่อ)

รวมไปถึงจะไม่สามารถเบิกเงินสดได้ ต้องนำไปใช้ผ่านระบบเพื่อชำระค่าสินค้า เครื่องดื่ม และอาหาร ค่าโดยสารรถจักรยานยนต์สาธารณะ รถยนต์รับจ้างบรรทุกคนโดยสารไม่เกินเจ็ดคน (TAXI – METER)

และรถตู้โดยสารประจำทางที่จดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมาย รวมทั้งบริการต่าง ๆ ยกเว้นสลากกินแบ่งรัฐบาล เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ บุหรี่ หรือยาสูบที่มีชื่อเรียกอย่างอื่น(การเงินและสินเชื่อ)

ในส่วนผู้ประกอบการ/ร้านค้าที่จะเข้าร่วมโครงการฯ ต้องไม่เป็นผู้ประกอบการ/ร้านค้า ที่เป็นนิติบุคคล โดยเป็นผู้ประกอบการ/ร้านค้า/บริการรายย่อยที่มีสถานประกอบการเป็นหลักแหล่งและตรวจสอบได้
หรือเป็นร้านค้าของกองทุนหมู่บ้านหรือกองทุนชุมชนเมืองหรือวิสาหกิจชุมชน(การเงินและสินเชื่อ)