เปรียบเทียบ 6 สินเชื่อกู้ง่าย

เปรียบเทียบ 6 สินเชื่อกู้ง่าย (เงินกู้สินเชื่อ)

(ข่าวสินเชื่อ / ประกันภัย / เงินให้กู้ยืม / จำนอง / บริจาค)

รวม สินเชื่อส่วนบุคคล 6 ธนาคารพาณิชย์ กู้ด่วน กู้ง่าย ผ่อนนาน ไม่ต้องมีคนค้ำ เช็คคุณสมบัติ วงเงินที่กู้ได้ พร้อมอัตราดอกเบี้ยที่นี่ ก่อนยื่นขอสินเชื่อเพื่อเสริมสภาพคล่องเงินในกระเป๋าได้เลย (เงินกู้สินเชื่อ)

จากผลกระทบของสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัส “โควิด” ในช่วงที่ผ่านมา ส่งผลต่อภาวะเศรษฐกิจของประเทศ และเงินในกระเป๋าของประชาชน ทำให้การหา “เงินกู้” (เงินกู้สินเชื่อ)

มาเสริมสภาพคล่องเงินในกระเป๋าเป็นเรื่องจำเป็นอย่างมาก ดังนั้น “สินเชื่อส่วนบุคคล” จึงกลายเป็นที่พึ่งสำคัญสำหรับเหล่ามนุษย์เงินเดือน (เงินกู้สินเชื่อ)

หากพิจารณาเงื่อนไขการ กู้เงินด่วน ของ “ธนาคารพาณิชย์” ส่วนใหญ่ มักจะกำหนดคุณสมบัติผู้กู้ว่า ต้องเป็นผูู้มีรายได้ประจำ อายุการทำงานตั้งแต่ 1 ปีขึ้นไป (เงินกู้สินเชื่อ)

และมีรายได้ต่อเดือนไม่น้อยกว่า 15,000 บาท เป็นต้น ขณะที่วงเงินปล่อยกู้นั้น ส่วนใหญ่จะอนุมัติไม่เกิน 5 เท่าของรายได้ สูงสุดไม่เกิน 1.5 – 2.0 ล้านบาท (เงินกู้สินเชื่อ)

สำหรับระยะเวลาการผ่อนยาวที่สุด จะอยู่ที่ประมาณ 60 – 72 เดือน คิดอัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอกเบี้ย และกรณีที่เป็นพนักงานมีเงินเดือนผ่านธนาคารที่ยื่นกู้ (เงินกู้สินเชื่อ)

จะได้รับอัตราดอกเบี้ยถูกกว่า ผู้กู้ทั่วไป และบางแห่งกำหนดเงินเดือนไม่ต้องถึง 15,000 บาทก็ได้ ธนาคารกรุงเทพ *เฉพาะพนักงานประจำที่มีบัญชีเงินเดือนกับธนาคารกรุงเทพ (เงินกู้สินเชื่อ)

วงเงินสูงสุด 5 เท่าของรายได้ สูงสุด 1 ล้านบาท เงินเดือน 15,000 บาทขึ้นไป อัตราดอกเบี้ย 16-23% (ลดต้นลดดอก) (เงินกู้สินเชื่อ)

วงเงินกู้ไม่เกิน 30,000 บาท อัตราดอกเบี้ย 23%ต่อปี / วงเงินกู้ตั้งแต่ 30,001-100,000 บาท อัตราดอกเบี้ย 21% ต่อปี /วงเงินกู้ตั้งแต่ 100,000- 200,000 บาท อัตราดอกเบี้ย 20% ต่อปี (เงินกู้สินเชื่อ)

วงเงินกู้ตั้งแต่ 200,001- 300,000 บาท อัตราดอกเบี้ย 18% ต่อปี / วงเงินกู้ตั้งแต่ 300,001 บาทขึ้นไป อัตราดอกเบี้ย 16% ต่อปี / กรณีกู้วงเงิน 100,000 บาท คิดอัตราดอกเบี้ย 20% ผ่อนเดือนละ 2,800 บาท ระยะเวลาผ่อน 60 เดือน (เงินกู้สินเชื่อ)

ธนาคารกรุงไทย วงเงินสูงสุด 5 เท่าของรายได้ สูงสุด 1 ล้านบาท เงินเดือน 30,000 บาทขึ้นไป อัตราดอกเบี้ย 20-22% (ดอกเบี้ยคงที่) ไม่มีบัญชีเงินเดือนกับกรุงไทยก็ทำได้ (เงินกู้สินเชื่อ)

ธนาคารกสิกรไทย วงเงินสูงสุด 5 เท่าของรายได้ สูงสุด 1.5 ล้านบาท ต้องมีรายได้ 15,000 บาทขึ้นไป อัตราดอกเบี้ย 19-25% (ลดต้นลดดอก) (เงินกู้สินเชื่อ)

กรณีลูกค้าที่มีบัญชีเงินเดือนผ่านธนาคารกสิกรไทย วงเงินอนุมัติ 6,000 – 80,000 บาท ดอกเบี้ย 25% ต่อปี วงเงินอนุมัติตั้งแต่ 80,001- 240,000 บาท ดอกเบี้ย 21% ต่อปี (เงินกู้สินเชื่อ)

วงเงินอนุมัติตั้งแต่ 240,001 บาทขึ้นไป ดอกเบี้ย 17% ต่อปี อัตราดอกเบี้ยผู้มีรายได้ประจำทั่วไป วงเงินอนุมัติ 6,000-80,000 บาท ดอกเบี้ย 25% ต่อปี วงเงินอนุมัติตั้งแต่ 80,001-240,000 บาท ดอกเบี้ย 22% ต่อปี (เงินกู้สินเชื่อ)

วงเงินอนุมัติตั้งแต่ 240,001 บาทขึ้นไป ดอกเบี้ย 19% ต่อปี กรณีกู้วงเงิน 100,000 บาท สำหรับผู้ที่รับเงินเดือนผ่านบัญชีธนาคาร คิดอัตราดอกเบี้ย 21% ต่อปี (เงินกู้สินเชื่อ)

ส่วนกรณีที่ไม่ได้รับเงินเดือนผ่านบัญชีธนาคารคิดอัตราดอกเบี้ย 22% ต่อปี ผ่อนต่อเดือนประมาณ 2,800 บาท ระยะเวลาผ่อน 60 เดือน (เงินกู้สินเชื่อ)

ธนาคารไทยพาณิชย์ วงเงินสูงสุด 5 เท่าของรายได้ สูงสุด 3 ล้านบาท รายได้ขั้นต่ำ 15,000 บาท สำหรับพนักงานประจำที่ได้รับการบรรจุแล้ว (เงินกู้สินเชื่อ)

อัตราดอกเบี้ย 15.99-25% (ลดต้นลดดอก) วงเงินกู้อนุมัติตั้งแต่ 1,000,000 บาทขึ้นไป เดือนที่ 1-12 คิดดอกเบี้ย 15.99% ต่อปี เดือนที่ 13 เป็นต้นไปรับดอกเบี้ย 21.50% ต่อปี (เงินกู้สินเชื่อ)

วงเงินอนุมัติตั้งแต่ 500,000 – 999,999 บาท เดือนที่ 1-12 คิดดอกเบี้ย 17.99% ต่อปี เดือนที่ 13 เป็นต้นไป รับดอกเบี้ย 23.50% ต่อปี วงเงินอนุมัติตั้งแต่ 150,000- 499,999 บาท เดือนที่ 1-12 คิดดอกเบี้ย (เงินกู้สินเชื่อ)

19.99% ต่อปี เดือนที่ 13 เป็นต้นไปรับดอกเบี้ย 23.50% ต่อปี วงเงินอนุมัติตั้งแต่ 50,000- 149,999 บาท เดือนที่ 1-12 คิดดอกเบี้ย 24.00 % ต่อปี เดือนที่ 13 เป็นต้นไปรับดอกเบี้ย 25.00% ต่อปี (เงินกู้สินเชื่อ)

วงเงินอนุมัติตั้งแต่ 10,000- 49,999 บาท คิดดอกเบี้ย 25% ต่อปี กรณีกู้วงเงิน 100,000 บาท เดือนที่ 1-12 รับดอกเบี้ย 24% ต่อปี เดือนที่ 13% เป็นต้นไป คิดดอกเบี้ย 25% ต่อปี (เงินกู้สินเชื่อ)

ผ่อนเดือนละประมาณ 3,000 บาท ระยะเวลาผ่อน 60 เดือน หรือผ่อนเดือนละ 2,700 บาท ระยะเวลา 72 เดือน (เงินกู้สินเชื่อ)

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา วงเงินสูงสุด 5 เท่า ของรายได้ แต่ไม่เกิน 1ล้านบาท รายได้ต่อเดือน 15,000 บาท ขึ้นไป อัตราดอกเบี้ย 9.99-25% (ลดต้นลดดอก) (เงินกู้สินเชื่อ)

อัตราดอกเบี้ย 9.99% ต่อปี 3 เดือนแรก สำหรับพนักงานที่รับเงินเดือนผ่านบัญชี และอายุงาน 1 ปีขึ้นไป อัตราดอกเบี้ย 10.99% ต่อปี 6 เดือนแรก (เงินกู้สินเชื่อ)

สำหรับพนักงานที่มีรายได้รวมต่อเดือนตั้งแต่ 3 หมื่นบาทและได้รับอนุมัติวงเงินสินเชื่อตั้งแต่ 6 หมื่นบาทขึ้นไป อัตราดอกเบี้ย 10.99% ต่อปี 12 เดือนแรก สำหรับพนักงานที่มีรายได้ตั้งแต่ (เงินกู้สินเชื่อ)

1.5 แสนบาทขึ้นไปและได้รับสินเชื่อตั้งแต่ 3 แสนบาทขึ้นไป และรับเงินกู้โดยวิธีโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารเท่านั้น กรณีกู้ในวงเงิน 1 แสนบาท เป็นพนักงานที่มีบัญชีเงินเดือนผ่านธนาคาร (เงินกู้สินเชื่อ)

คิดอัตราดอกเบี้ย 9.99% ต่อปี 3 เดือนแรก หลังจากนั้นคิดอัตราดอกเบี้ย 24% ต่อปีผ่อนเดือนละประมาณ 2,877 บาท ระยะเวลาผ่อน 60 เดือน (เงินกู้สินเชื่อ)

กรณีกู้ในวงเงิน 1 แสนบาท ไม่มีบัญชีเงินเดือนผ่านผ่านธนาคาร คิดอัตราดอกเบี้ย 10.99% ต่อปี 6 เดือนแรก หลังจากนั้นอยู่ที่ 24% ผ่อนเดือนละประมาณ 2,877 บาท ระยะเวลาผ่อน 60 เดือน (เงินกู้สินเชื่อ)

ธนาคารยูโอบี อนุมัติวงเงินสูงสุด 1,500,000 บาท รายได้ต่อเดือน 15,000 บาท ขึ้นไป อัตราดอกเบี้ย 17.99-24.99% (ลดต้นลดดอก) (เงินกู้สินเชื่อ)
สินเชื่อส่วนบุคคล UOB I-CASH ใช้เวลาเพียงแค่ 3 วันในการอนุมัติเท่านั้น (ในกรณีที่เอกสารครบ) และสำหรับสินเชื่อส่วนบุคคล UOB I-CASH สามารถให้เราผ่อนได้นานสูงสุด 60 เดือน (เงินกู้สินเชื่อ)

วงเงินไม่เกิน 1,500,000 บาท หรือ 5 เท่าของรายได้ แต่ถ้าเกิดเราได้รับการอนุมัติแล้วไม่อยากใช้เงิน ก็ไม่ต้องกังวลไปครับเพราะ สามารถยกเลิกวงเงินได้ ภายใน 7 วัน ไม่มีค่าใช้จ่าย
ซึ่งผู้ที่สามารถทำได้ต้องมีเงินเดือนขั้นต่ำ 20,000 บาทครับ (เงินกู้สินเชื่อ)กรณีเงินเดือน 15,000 – 49,999 บาท อัตราดอกเบี้ย 24.99% กรณีเงินเดือน 50,000 – 79,999 บาท
อัตราดอกเบี้ย 21.99% กรณีเงินเดือน 80,000 – 149,999 บาท อัตราดอกเบี้ย 18.99% (เงินกู้สินเชื่อ) กรณีเงินเดือน 150,000 – 299,999 บาท
อัตราดอกเบี้ย 17.99% กรณีเงินเดือนตั้งแต่ 300,000 ขึ้นไป อัตราดอกเบี้ย 16.99% (เงินกู้สินเชื่อ)

แหล่งที่มา : https://www.thebangkokinsight.com/538794/