‘เราเที่ยวด้วยกัน’ เฟส 3 ทันใช้ มี.ค.นี้ (การเงิน-สินเชื่อ)

‘เราเที่ยวด้วยกัน’ เฟส 3 ทันใช้ มี.ค.นี้ (การเงิน-สินเชื่อ)

เราเที่ยวด้วยกัน เฟส 3 ทันใช้‘มี.ค.’นี้ เปิดเงื่อนไขใช้ใหม่ พิสูจน์หน้า-ยืนยันตัวตน เพื่อป้องกันการทุจริต หลังโดนที่ประชุมครม.ตีกลับมาพิจารณาใหม่

วันที่ 11 มี.ค.64 นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รมว.การท่องเที่ยวและกีฬา กล่าวว่า หลังที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) เมื่อวันที่ 9 มี.ค.ที่ผ่านมา ยังไม่อนุมัติการขยายโครงการ (ข่าวการเงิน-สินเชื่ออัพเดทมีนาคม 2564)

เราเที่ยวด้วยกัน เฟส 3 เพิ่มสิทธิห้องพักอีก 2 ล้านห้องใหม่ จากให้สิทธิไปแล้วรวม 6 ล้านห้องในสองเฟสแรก และขยายเวลาดำเนินโครงการไปจนถึงวันที่ 31 ก.ค.2564

จากเดิมจะสิ้นสุดในวันที่ 30 เม.ย. มี 2 เรื่องหลัก คือ กังวลปัญหาการทุจริตในโครงการเราเที่ยวด้วยกัน ที่ประชุมครม.ต้องการให้กระทรวงการท่องเที่ยวฯ และการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.)(ข่าวการเงิน-สินเชื่อ)

พิจารณาปรับเงื่อนไขการจองสิทธิให้รัดกุมยิ่งขึ้น โดยเฉพาะประเด็นการยืนยันตัวตนผ่านแอพพลิเคชั่นว่าเป็นเจ้าของสิทธิจริงๆ เพื่อป้องกันการทุจริต ส่วนเงื่อนไขใหม่สำหรับผู้ประกอบการโรงแรม ยังต้องหารือร่วมกันอีกครั้ง

เบื้องต้นครม.อยากให้กลับมายืนยันตัวตนผู้ได้สิทธิเราเที่ยวด้วยกันทั้ง 6 ล้านสิทธิแรกที่มีการจองไปก่อนหน้านี้แล้วว่าเป็นเจ้าของสิทธิจริงๆ หรือไม่ ด้วยการพิสูจน์ใบหน้า ซึ่งอาจต้องใช้เวลานาน 2-3 เดือน ระบบอาจทำได้ไม่ทัน (ข่าวการเงิน-สินเชื่อ)

จึงสั่งการให้ททท.ไปหารือตกลงกับธนาคารกรุงไทย ซึ่งเป็นผู้ดูแลระบบว่าจะหาทางหรือเพิ่มขั้นตอนอื่นๆ อย่างไร โดยสิทธิการจองห้องพัก 2 ล้านห้องใหม่นั้น จะต้องยืนยันตัวตนอย่างแน่นอน เพื่อป้องกันการทุจริต

เรื่องที่ 2 ขณะนี้กระทรวงการคลังอยู่ระหว่างโอนงบประมาณดำเนินโครงการเราเที่ยวด้วยกันทั้งหมด มาให้กระทรวงการท่องเที่ยวฯ โดยมีททท.เป็นผู้รับผิดชอบดูแลต่อ เนื่องจากที่ผ่านมาเกิดความไม่คล่องตัว (ข่าวการเงิน-สินเชื่อ)

เกิดความล่าช้าในการประสานงานระหว่าง 3 หน่วยงาน ทั้งคลัง ททท. และธนาคารกรุงไทย “เมื่อได้ข้อสรุปทุกเรื่องแล้ว จะนำเสนอเข้าที่ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองเงินกู้ฯ สภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.)

ก่อน เมื่อผ่านการพิจารณา ขั้นตอนต่อไปคือการนำรายละเอียดโครงการเสนอให้ ครม.พิจารณาอีกครั้งคาดว่าโครงการเราเที่ยวด้วยกันจะสามารถออกมาได้ทันเดือนมี.ค.นี้” (ข่าวการเงิน-สินเชื่อ)

นอกจากนี้ ที่ประชุม ครม.ยังไม่เห็นชอบการขยายสิทธิ์โครงการเราเที่ยวด้วยกัน ตามที่เดิมจะขยายสิทธิ์เพิ่มเติม โดยให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ไปพิจารณารายละเอียดเพิ่มเติม

เพื่อความรัดกุมในการป้องกันและแก้ปัญหาการทุจริตอย่างเป็นรูปธรรม และให้เสนอคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้ ไม่ว่าจะเป็นโครงการเดิมหรือออกแบบรูปแบบใหม่ ก่อนนำกลับมานำเสนอ ครม.อีกครั้ง (ข่าวการเงิน-สินเชื่อ)

“นายกรัฐมนตรีได้สั่งการเพิ่มเติมว่า บริษัท ห้างร้าน หรือผู้ประกอบการใด ที่ดำเนินการเกี่ยวข้องกับโครงการการเยียวยาหรือกระตุ้นเศรษฐกิจ เช่น โครงการคนละครึ่ง โครงการเราเที่ยวด้วยกัน โครงการเราชนะ โครงการ ม.33 เรารักกัน

ในอนาคตอย่างไม่สุจริต ขอให้เร่งดำเนินการขึ้นบัญชีดำบริษัทหรือห้างร้านต่างๆ เหล่านั้น” นายอนุชาระบุ ด้านนายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รมว.การท่องเที่ยวและกีฬา เปิดเผยว่า จะมีการเสนอเข้าที่ประชุมศูนย์บริหารสถานการณ์เศรษฐกิจ (ศบศ.)

ในสัปดาห์หน้า เพื่อขอเปลี่ยนชื่อโครงการเที่ยวไทยวัยเก๋า เป็นโครงการทัวร์เที่ยวไทย และหารือในรายละเอียดของเงื่อนไข ซึ่งเชื่อว่าจะประกาศออกมาทันใช้ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ เนื่องจากไม่ต้องนำเข้าที่ประชุมศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ข่าวการเงิน-สินเชื่อ)