กยศ. เอาจริง! หักเงินเดือน สิ้น มี.ค. นี้

กยศ. เอาจริง! หักเงินเดือน สิ้น มี.ค. นี้ ยันไม่ได้ใจร้าย! หักหนี้ผ่านบริษัทที่ทำงานอยู่

นายชัยณรงค์ กัจฉปานันท์ ผู้จัดการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) ชี้แจงกรณีที่ กยศ. ออกหนังสือแจ้งให้ภาคเอกชนหักเงินเดือนพนักงานที่กู้ยืม

และนำเงินส่งคืน กยศ. ว่า กยศ. เริ่มหักเงินเดือนผู้กู้ยืมตั้งแต่เดือนมิถุนายน 2561 แล้ว โดยเริ่มจากหน่วยงานราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ และเอกชนรายใหญ่ ขนาดกลาง และขนาดเล็ก

ซึ่งมีการหักเงินเดือนไปแล้ว 14,813 แห่ง จำนวนผู้กู้ยืม 1.26 ล้านราย และในเดือนมีนาคม 2564 จะหักเงินเดือนกับภาคเอกชนเพิ่มอีก 92,935 แห่ง จำนวนผู้กู้ยืม 466,000 ราย

ซึ่งจะทำให้มีนายจ้างต้องทำหน้าที่หักเงินเดือน 107,000 แห่ง รวมลูกหนี้ 1.735 ล้านราย ทั้งนี้ การหักเงินเดือน กองทุนไม่ได้ใจร้ายกับนายจ้างหรือผู้กู้

ซึ่งหากใครที่ยังไม่มีความพร้อมก็อนุโลมผ่อนปรนให้ สามารถแจ้งปรับลดจำนวนเงินงวดที่หักเงินเดือนได้โดยแจ้งที่แอปพลิเคชัน กยศ. Connect โดยกองทุนอนุโลมให้ชำระขั้นต่ำเพียง 100 บาท

แต่ผู้กู้ยืมต้องไปชำระเงินในส่วนที่ขาดให้ครบตามจำนวนที่ต้องชำระ ก่อนวันครบกำหนดชำระหนี้รายปีในวันที่ 5 กรกฎาคม 2564

นายชัยณรงค์ เผยอีกว่า ปกติการคำนวณยอดหักเงินเดือน กองทุนจะใช้ยอดหนี้ของทั้งปีมาหารด้วย 12 เดือน และให้ผู้กู้ทยอยจ่ายเป็นรายเดือน

แต่ถ้าเหลือเดือนไม่ครบ 12 เดือน ก็จะหารด้วยจำนวนเดือนที่เหลือ ซึ่งหากลูกหนี้รู้สึกมีภาระการผ่อนรายเดือนสูงไป จนกระทบต่อค่าใช้จ่ายในชีวิตประจำวัน ก็สามารถขอแจ้งลดวงเงินได้ขั้นต่ำเพียง 100 บาทต่อเดือนเท่านั้น

ส่วนลำดับขั้นตอนการหักเงินเดือนผู้กู้จะถูกหักเงินเข้า กยศ. เป็นรายการที่สาม ต่อจากการหักภาษี ณ ที่จ่าย และกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ กฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองแรงงาน และประกันสังคม

นายชัยณรงค์ กล่าวว่า กรณีนายจ้างไม่มีความพร้อมหักเงินเดือนลูกจ้าง กยศ.ก็เปิดโอกาสให้นายจ้างแจ้งเหตุผลข้อขัดข้องหรือความจำเป็นที่ไม่สามารถหักเงินเดือนผู้กู้ยืมได้ โดยไม่ต้องชดใช้เงิน และจ่ายเงินเพิ่ม 2% ให้กับกองทุน

เนื่องจากกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาตั้งต้นมาจากงบประมาณแผ่นดินที่มาจากเงินภาษีของประชาชน และใช้เงินชำระหนี้ของผู้กู้ยืมรุ่นพี่หมุนเวียนเพื่อส่งต่อโอกาสทางการศึกษาให้แก่รุ่นน้อง ซึ่งต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วน

ซึ่งกองทุนยินดีที่จะอนุโลมและผ่อนผันให้ ที่สำคัญที่ผ่านมา กยศ.ยังไม่เคยเรียกให้นายจ้างชดใช้เงินหรือเรียกเงินเพิ่มจากนายจ้างแต่อย่างใด คลิกดูแหล่งที่มาของข่าว

About Natanna Truststore Columnist

View all posts by Natanna Truststore Columnist →