‘ธ.ก.ส.’ ดอกเบี้ย 10 บาท 6 เดือนแรกไม่ต้องจ่าย

ดอกเบี้ย 10 บาท 6 เดือนแรกไม่ต้องจ่าย ‘ธ.ก.ส.’ ปล่อยกู้ 5 ขั้นตอนง่ายๆ รอรับเงินเลย

กู้ได้ไม่ต้องมีคนค้ำ ธ.ก.ส.ปล่อยกู้ฉุกเฉิน ดอกเบี้ย 0.1% ต่อเดือน แถมไม่ต้องส่งเงินต้นและดอกใน 6 เดือนแรก

สำหรับเกษตรกรและครอบครัวของเกษตรกร สามารถแบ่งผ่อนชำระได้ภายในระยะเวลา 2 ปี 6 เดือน

ธ.ก.ส.ปล่อยกู้ฉุกเฉิน ดอกเบี้ย 0.1% ต่อเดือน ธ.ก.ส. ให้กู้ฉุกเฉิน ดอกเบี้ยเพียง 10 บาท

คุณสมบัติผู้กู้

ต้องเป็นเกษตรกรและครอบครัวของเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบ

รายละเอียดการกู้
-วงเงินกู้รายละ ไม่เกิน 10,000 บาท

-ดอกเบี้ยคงที่เพียงร้อยละ 0.1 ต่อเดือน หรือ 10 บาทต่อเดือน

-ไม่ต้องใช้หลักประกัน

-แบ่งชำระหนี้ได้ตามความเหมาะสม

-ไม่ต้องส่งเงินต้น และดอกเบี้ยในช่วง 6 เดือนแรก นับจากวันกู้

-ยื่นกู้ได้ทั้งลูกค้าธนาคารธ.ก.ส. และผู้ที่ไม่ได้เป็นลูกค้าธ.ก.ส.

วิธีการขอสินเชื่อ
-ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการฯ ผ่านช่องทาง LINE : @baacfamily

-รายละเอียดการลงทะเบียน คลิกที่นี่

About Natanna Truststore Columnist

View all posts by Natanna Truststore Columnist →