รวม ‘แจกเงินฟรี’ จาก ‘รัฐบาล’ เช็คสิทธิ์ มี.ค. 2564

รวม ‘แจกเงินฟรี’ จาก ‘รัฐบาล’ เช็คสิทธิ์ มี.ค. 2564 เข้าบัญชี (ข่าวสินเชื่อ)

สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ (สบน.) ตั้งเป้า 2 เดือน กู้เงินสินเชื่อ 2.1 แสนล้านบาท หนุนจ่ายเราชนะ
ในยามฉุกเฉินก็มักจะมีโอกาสและการช่วยเหลือจากการแจกเงินฟรี รัฐบาล มาเช็คสิทธิ์ภาคประชาชนแจกเงินฟรีจากภาครัฐ เรามีสิทธิ์ไหนบ้าง (ข่าวสินเชื่ออัพเดท มีนาคม 2564)

1.รัฐแจกเงินฟรีประกันสังคม มาตรา 33 (เรารักกัน) หลังจากที่เปิดตัวโครงการเราชนะไป แล้วลูกจ้างหลายท่านก็สงสัยว่าทำไมรัฐไม่ช่วยบ้าง ซึ่งล่าสุดรัฐเตรียมปล่อยเงินเยียวยา 3,500-4,000 ช่วยคนมีประกันสังคม ม.33

โดยมีเงื่อนไขว่าจะต้องมีรายได้ไม่เกิน 300,000 บาท และมีเงินในบัญชีไม่เกิน 500,000 บาท ขณะนี้อนุมัติแล้ว และให้ลงทะเบียนผ่าน ม33เรารักกัน.com

2.รัฐแจกเงินฟรี เราชนะ 3,500 บาท 2 เดือน รัฐออกโครงการ เราชนะ แจกเงิน 3,500 ต่อคนต่อเดือน เป็นเวลา 2 เดือน โดย ครม. อนุมติแล้วในวันที่ 19 มกราคม 2564

เมื่ออนุมัติโครงการแล้ว จะสามารถเตรียมเปิดลงทะเบียนผ่าน เราชนะ.com หรือรับสิทธิ์อัตโนมัติ เริ่มโอนเงินในช่วง 5 – 18 กุมภาพันธ์ 2564 โดยมีสิทธิ์ทั้งหมด 31.1 ล้านคน ในกรอบวงเงิน 2.1 แสนล้านบาท โดยแบ่งเป็น 3 กลุ่มคือ

ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐจะได้สิทธิ์เลย โดยไม่ต้องลงทะเบียน โอนเงินให้สัปดาห์ละครั้งเริ่ม 5 ก.พ. จนกว่าครบ 7,000 บาท

มีฐานข้อมูลคนละครึ่ง/เราเที่ยวด้วยกัน ก็จะได้สิทธิ์อัตโนมัติ ไม่ต้องลงทะเบียน ได้สัปดาห์ละ 1,000 บาท เริ่มโอน 18 ก.พ.

ไม่อยู่ในฐานข้อมูลรัฐ ลงทะเบียน 8 ก.พ. โอนเงินทุกวันพฤหัสของแต่ละสัปดาห์ เริ่มโอน 18 ก.พ.

3.รัฐแจกเงินเที่ยวฟรี (เราเที่ยวด้วยกัน) สูงสุด 18,000 บ. ต่อถึง เม.ย.64 รัฐบาลออกนโยบายเราเที่ยวด้วยกัน เพื่อการกระตุ้นการท่องเที่ยว/เศรษฐกิจ

เช่น การแจกบัตรกำนัล แจกเงินให้สูงสุดคนละ 18,000 บาท อนุมัติแล้วเริ่ม 1 ก.ค. 2563 – 30 เมษายน 2564 ยังลงทะเบียนได้อยู่สิทธิ์ยังไม่เต็ม และขยายต่อโครงการถึงสงกรานต์แล้ว

4.แจกเงินฟรี รัฐบาลอื่นๆ เงินอุดหนุนบุตร/ผู้สูงอายุ/คนพิการ (ทุกเดือน) สำหรับการแจกเงินให้กับกลุ่มนี้แบ่งเป็น 3 คือคลอดบุตร, สูงวัยและผู้พิการ ได้ตลอดทุกเดือนเป็นสวัสดิการสังคมจากภาครัฐ ดังนี้

เงินผู้สูงอายุ/คนพิการ (ไม่จำเป็นต้องมีรายได้น้อย) รัฐบาลได้สนับสนุนเงินฟรี โอนเข้าบัญชีธนาคารที่ 600-1000 บาท ตามกลุ่มอายุ (อ่านต่อเงินผู้สูงอายุ/เงินคนพิการ)

เงินอุดหนุนบุตร (คลอดบุตรและมีรายได้น้อย) รัฐบาลแจกเงินให้ 600 บาทต่อเดือนตั้งแต่แรกเกิดจนถึงเด็กมีอายุ 6 ปี (อ่านต่อสิทธิ์เงินอุดหนุนบุตร/เช็คเงินเด็ก)

เงินสงเคราห์บุตรประกันสังคม สำหรับผู้ถือประกันสังคมและคลอดบุตร แจกเงินฟรี โอนเข้าบัญชีธนาคาร 800 บาท ทุกเดือนจนเด็กอายุไม่เกิน 6 ปี

About Natanna Truststore Columnist

View all posts by Natanna Truststore Columnist →