ยืม 30,000 ผ่อน 1,000 บาท ‘ออมสิน’ ใจป้ำ! ให้บัตรกดเงินสด

ยืม 30,000 ผ่อน 1,000 บาท ‘ออมสิน’ ใจป้ำ! ให้บัตรกดเงินสด ใช้เอกสารแค่ 2 อย่าง

ธนาคาร ออมสิน นอกจากสินเชื่อเสริมพลังฐานรากแล้ว ออมสินยังมี บริการ สินเชื่อ เอนกประสงค์ ในรูปของวงเงิน สินเชื่อ หมุนเวียน เพื่อเป็นวงเงินสำรองให้ท่านนำไป ใช้จ่าย เพื่อการ อุปโภคบริโภคตามความต้องการ นั่นก็คือ สินเชื่อบัตรกดเงินสด People card – ประกันภัย จำนอง เงินให้กู้ยืม บริจาค –

ใครที่สนใจ ไปดูรายละเอียดเงื่อนไขการกู้ยืมกันเลยสินเชื่อบัตรกดเงินสด People card ให้วงเงิน สูงสุด 30,000 บาท โดยไม่ต้องมี หลักทรัพย์หรือบุคคล ค้ำประกัน คำนวณดอกเบี้ย ตามจำนวนเงิน และจำนวน วันที่เบิก ใช้จริง ในอัตรา ดอกเบี้ยและ/หรือค่าธรรมเนียม ค่าบริการอื่นๆ ที่ธนาคารประกาศในแต่ละขณะ – ประกันภัย จำนอง เงินให้กู้ยืม บริจาค –

คุณสมบัติ

-เป็นคนไทย มีอายุ 20 ปีขึ้นไป
-รายได้ประจำ อายุไม่เกิน 60 ปี
-ผู้ประกอบอิสระ / เจ้าของกิจการ อายุไม่เกิน 65 ปี
-ผู้มีรายได้ประจำ ต้องมีอายุงาน ในที่ทำงาน ปัจจุบัน ตั้งแต่ 1 ปีขึ้นไป
-ผู้ประกอบอาชีพ อิสระ / เจ้าของกิจการ ต้องประกอบอาชีพ หรือดำเนินธุรกิจ ตั้งแต่ 1 ปีขึ้นไป
– ประกันภัย จำนอง เงินให้กู้ยืม บริจาค –

สิทธิประโยชน์

-วงเงินสูงสุด 5 เท่าของรายได้
-ฟรี! ค่าธรรมเนียม
-วงเงินสูงสุดไม่เกินรายละ 30,000 บาท
– ประกันภัย จำนอง เงินให้กู้ยืม บริจาค –

รายละเอียดการสมัคร
สำหรับผู้มีรายได้ประจำ
-สำเนาบัตรประชาชน
-ต้นฉบับ/สำเนาสลิปเงินเดือน
-Statement หรือสำเนาบัญชี เงินเดือน ย้อนหลัง 3 เดือน พร้อมหน้าสมุด
-บัญชีที่ระบุชื่อ และ เลขที่บัญชี
– ประกันภัย จำนอง เงินให้กู้ยืม บริจาค –

อาชีพอิสระ / เจ้าของกิจการ
-สำเนาบัตรประชาชน
-เอกสาร แสดงการดำเนิน ธุรกิจ 1 ปี
-ต้นฉบับ/สำเนาเอกสาร แสดงรายได้ย้อนหลัง 6 เดือน
-Statement หรือสำเนา บัญชี ธนาคาร ในนามผู้สมัครย้อนหลัง 6 เดือน พร้อมหน้า สมุดบัญชี ที่ระบุชื่อ และ เลขที่บัญชี
– ประกันภัย จำนอง เงินให้กู้ยืม บริจาค –

ระยะเวลาการอนุมัติ สินเชื่อ
-จากการหาข้อมูล พบว่า บัตรกด เงินสด ออมสิน ใช้เวลา ในการ อนุมัติวงเงิน เฉลี่ยที่ ประมาณ 1 เดือน ขึ้นไป
-สามารถติดต่อ ขอทำบัตรกดเงิ สด People Card ได้ที่ ธนาคาร ออมสิน ทุกสาขา ทั่วประเทศ
– ประกันภัย จำนอง เงินให้กู้ยืม บริจาค –

แหล่งที่มา https://money.doo-duang.com/%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%8A%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B8%A1%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%94%E0%B9%80%E0%B8%87-4/?fbclid=IwAR1tqQh2wTZ7UkPVnQpyERdzu33jzUo_6zTXT0JGhBpjNAeLoCI6arI2I-M

About Natanna Truststore Columnist

View all posts by Natanna Truststore Columnist →